Změna funkcionáře pionýrské skupiny

Výchozí situace

Dochází ke změně funkcionáře pionýrské skupiny (pobočného spolku) – např. hospodáře PS, člena vedení, člena rady, vedoucí oddílu, delegáta PS aj.

Pozor, při změně vedoucího PS platí specifický postup.

Co dělat

 1. Ještě před volbou/jmenováním musí dotyčná osoba v souladu se Stanovami splňovat tyto podmínky (přesně viz Stanovy, část XIII. C. 2.):

  a. musí být členem Pionýra;

  b. musí písemně prohlásit, že souhlasí s volbou nebo jmenováním a že je jí znám obsah práv a povinností, které jí vzniknou aj.;

  c. musí být starší 15 let v případě členů volených kolektivních orgánů (včetně delegátů), instruktora oddílu nebo vedoucího družiny, v případě ostatních funkcionářů musí být starší 18 let;

  d. v případě vedoucího nebo zástupce vedoucího oddílu nebo družiny a v případě instruktora mít kvalifikaci stanovenou vnitřní směrnicí spolku (a to nejpozději v okamžiku jmenování); v případě ostatních funkcí si musí kvalifikaci doplnit nejpozději do roka od zahájení výkonu funkce.

 2. Oprávněná osoba (vedoucí PS / delegovaný správce PS v RISPu) upraví příslušné údaje v RISPu:
  • Menu Editace > vybrat skupinu.
  • Otevřít záložku „Funkcionáři“
  • Kliknout na osobu, která funkci zastávala doposud
  • Kliknout na tlačítko „Vyměnit funkcionáře“ a uložit.
 3. Vedoucí PS / správce PS vytvoří v RISPu změnový evidenční list:
  • Menu Editace > vybrat skupinu.
  • Záložka „seznam evidencí“ > vygenerovat změnový evidenční list v PDF a tlačítkem odeslat ke schválení.
 4. Změnový evidenční list musí být rovněž vytištěn, orazítkován a následně dodán do kanceláře POP.
 5. V případě změny hospodáře PS je nezbytné funkci i agendu protokolárně předat (vzor protokolu viz příloha C1 směrnice o hospodaření), nejlépe za přítomnosti zástupce orgánu Pražské organizace Pionýra (kontaktujte předsedu POP pro podrobnosti). Zároveň je třeba ke dni předání funkce provést inventarizaci majetku a mezitimní účetní závěrku; zápisy o nich jsou součástí předávacího protokolu.

Poznámky

Pobočný spolek je povinen informaci o změně funkcionářů doložit na POP do 30 dnů.

Pozor, pro vedoucího skupiny platí jiný postup a jiné termíny, viz Změna vedoucího PS

Související odkazy a dokumenty

Poslední aktualizace: 24. 8. 2020

I když se snažíme o akutálnost uvedených informací, jsou uvedeny bez záruky. Kompletní a platné informace naleznete vždy v příslušných vnitřních směrnicích a dalších dokumentech.

« Zpět na seznam situací

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz