XI. Výroční zasedání Pionýra 2022

XI. výroční zasedání Pionýra se uskuteční v sobotu a neděli  24. – 25. 9. 2022 v Mladé Boleslavi.

23.6.2022

Vážení vedoucí PS, ještě jednou se před prázdninami připomínám s dodáním delegačního listu na XI. výroční zasedání Pionýra. Informace ohledně delegačních listů najdete pod odkazem (co se týče dodání delegačních listů tak preferuji přímé zaslání do datovky Pionýra (u36ia36), případně vše dodat v papírové podobě do kanceláře POP). Termín pro dodání je nejpozději 23.7.2022 což je uprostřed prázdnin, a tak se mi jako lepší jeví vše vyřešit ještě před odjezdem na letní tábor. 

Pokud vaše PS již teď ví, že z nějakého důvodu nebude moct vyslat svého delegáta, budu rád, pokud dáte možnost náhradníku z jiné PS (stačí mě informovat a já vás s náhradníkem propojím). Co se týče náhradníků tak přednost mají náhradníci, které deleguje přímo PS (zde stačí, aby mi jména náhradníků zaslal VePS). 

Budu moc rád pokud většinu delegačních listů dodáte do prázdnin a nebudeme to muset řešit v průběhu července.

Jinak počítáme s tím, že v září uspořádáme společnou schůzku delegátů za POP, kde bychom se s vámi chtěli pobavit o předložených návrzích (termín zveřejním cca v půlce srpna).

Předem díky

Krtek

PŘEHLED DELEGÁTŮ Z JEDNOTLIVÝCH PS: 

(na základě odevzdaných delegačních listů)

 • 2. PS Klíč – Tomáš Zítek
 • 40. PS Košík – Ondřej Machulda 
 • 45. PS Praha 6 - Michal Rejzek
 • 49. PS Kočovníci – Lukáš Chochlovský 
 • 63. PS Sosna - Lucka Bauerová
 • 68. PS Lvíčata – Radovan Mlejnek
 • 78. PS Skalka – Alena Košařová
 • 93. PS Orion – Jana Jandová
 • 96. PS Veselí Medvědi – Lucka Zázvůrková
 • 109. PS Vyšehrad – Martin Janda
 • 117. PS Kalich – Martin Prejza
 • 137. PS – Tomáš Běhan
 • 143. PS Jana Nerudy – Jana Čiháková
 • 147. PS Galaxie – Jan Pavlíček
 • 154. PS Paprsek – Mirek Čehák 
 • 160. PS Vampoš – Michal Matuška
 • 213. PS UFO – Mája Šafaříková
 • 241. PS Ledňáček – Pavel Greiner 
 • PS Beta – Antonín Unger
 • PS Záře – Karel Vlasák 

PS, o kterých vím, že delegáta řeší:

 • 1. PS Podskaláci
 • 188. PS T.O. Bobříci
 • PS Kraken M
 • PS Omega

PS, o kterých nemám zatím žádnou informaci:

 • 6. PS
 • 8. PS
 • 16. PS DISK
 • 21. PS Střelka
 • 37. PS pplk. Vally
 • 61. PS Paprsek
 • 73. PS Vodovod
 • 76. PS Jánka Fábryho
 • 103. PS Fr. Soukala
 • 104. PS Fregata
 • 121. PS BOR

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz