Pionýrské vzdělávací centrum Praha

Pionýrské vzdělávací centrum 01 (Praha)

Všichni, co pracujeme na pionýrských skupinách – ať už přímo s dětmi anebo pomáháme při zajištění akcí a táborů, to děláme dobrovolně, zadarmo a ve svém volném čase. Přesto to – co děláme, chceme dělat co nejlépe a nejkvalitněji.

K tomu slouží ve spolku Pionýr systém přípravy a vzdělávání. Jednotlivé kurzy a semináře pak zajišťují Pionýrská vzdělávací centra (PVC) při jednotlivých krajských organizacích Pionýra. V našem případě je to PVC Praha („PVC 01“).

Garant PVC01
Martin „Činčila“ Prejza
Tel.: 728 338 336
E-mail: vzdelavani@praha.pionyr.cz

Připravované kurzy a semináře

   Kurz hlavní vedoucí dětských táborů

   • Číslo kurzu: HB-01–01–23
   • Termín kurzu: 17. – 19. února 2023 a 26. – 28. května 2023
   • Přihlašování: na Přihlašovně (přih­lašování je již otevřeno)
   • Cena: 2500 Kč pro členy Pionýra; 3000 Kč pro ostatní
   • Místo: budova DDM Beroun, Neškaredice
   • Kapacita kurzu: 25 účastníků
   • Podmínkou účasti na kurzu je splněná kvalifikace KOV

    Kurz instruktora Pionýra (prezenční víkendová forma) – KIP

    • Číslo kurzu: VD-01–02–23
    • Termín kurzu: 3. – 5. března 2023 a 19. – 21. května 2023
    • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování je již otevřeno)
    • Cena: 2 000 Kč (určeno pouze pro členy)
    • Místo: budova DDM Beroun, Neškaredice
    • Kapacita kurzu: 30 účas­tníků (kurz je plně obsazen a hlásit se mohou pouze náhradníci)

    Kurz zážitkové pedagogiky (Hra jako výchovný prostředek)

    • Termín kurzu: podzim 2023 (bude upřesněno) – 1× víkend
    • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra
    • Cena: 3000 Kč (určeno pouze pro členy)
    • Místo: Bude upřesněno
    • Kapacita kurzu: 20 účastníků

    Ostatní semináře:

    Jednotlivé semináře budou vypisovány průběžně během školního roku. Informace o seminářích budou zasílány vedoucím PS formou Horkých novinek nebo budou na webu vzdělávání. Realizace seminářů bude kombinací on-line a prezenčních večerních setkání.

    Můžete očekávat semináře na téma:

    • Dotace MŠMT / granty MHMP
    • Účetní závěrky
    • Jak na pravidelnou činnost
    • Úkony spojené s fungováním pionýrské skupiny
    • Kurz Táborový pracovník online (květen/červen 2023)

    Probíhající kurzy a semináře

    Kurz pro získání kvalifikace Hospodář PS

    • Číslo kurzu: JA-01–09–22
    • Termín kurzu: 11. – 13. 11. 2022 a 26. – 28. 5. 2023 + 5× – 6× seminář mezi víkendy
    • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování již otevřeno)
    • Cena: 2 500 Kč (určeno pouze pro členy)
    • Místo: budova DDM Beroun / zasedačka POP
    • Kapacita kurzu: 12 účastníků

    Kurz pro získání kvalifikace Vedoucí PS

    • Číslo kurzu: JA-01–10–22
    • Termín kurzu: 11. – 13. 11. 2022 a 26. – 28. 5. 2023 + 5× – 6× seminář mezi víkendy
    • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování již otevřeno)
    • Cena: 2 500 Kč (určeno pouze pro členy)
    • Místo: budova DDM Beroun / zasedačka POP
    • Kapacita kurzu: 12 účastníků

    Kurz oddílového vedoucího (prezenční víkendová forma) – KOV

    • Číslo kurzu: VC-01–07–22
    • Termín kurzu: 7. – 9. října 2022, 25. – 27. listopadu 2022 a 20. – 22. ledna 2023
    • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování již otevřeno)
    • Cena: 2 000 Kč (určeno pouze pro členy)
    • Místo: budova DDM Beroun, Neškaredice
    • Kapacita kurzu: 25 účastníků

    Kurz oddílového vedoucího (on-line) – KOV

    • Číslo kurzu: VC-01–06–22
    • Termín kurzu: 1. září - 9. října 2022; školení zdravovědy během listopadu 2022 (prezenčně)
    • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování již otevřeno)
    • Cena: 500 Kč (určeno pouze pro členy); pro účastníky s uznanou zdravovědou je cena 250 Kč
    • Kapacita kurzu: 50 účastníků
    • Upozornění: podmínka účasti na kurzu je splněná kvalifikace instruktora Pionýra (KIP)

     Proběhlé kurzy a semináře »

     Kurz pro získání kvalifikace Člen rady

     • Číslo kurzu: JA-01–08–22
     • Termín kurzu: 11. – 13. 11. 2022
     • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování již otevřeno)
     • Cena: 500 Kč (určeno pouze pro členy)
     • Místo: budova DDM Beroun
     • Kapacita kurzu: 6 účastníků

     Kurz táborového pracovníka (on-line)

     • Číslo kurzu: TA-01–04–22
     • Termín kurzu: 28. 4. – 13. 6. 2022
     • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování je již otevřeno!)
     • Cena: 200 Kč (400 Kč nepionýři)
     • Kapacita kurzu: 70 účastníků

     Kurz vysoké lanové aktivity (certifikace – Instruktor vysokých lanových aktivit) – ZRUŠENO ZE STRANY ORGANIZÁTORA

     • Realizátor kurzu: Lanové centrum PROUD, Brno
     • Termín kurzu: 27. – 29. května 2022 – 1× víkend
     • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (Přihlašování již otevřeno!) Účastníkem kurzu může být pouze člen se splněným kurzem „Nízké lanové aktivity“.
     • Cena: 1 750 Kč (určeno pouze pro členy) – cena je orientační (přesná cena bude určena v návaznosti na grantech 2022)
     • Místo: Lužánky – Středisko volného času, pracoviště Brno-Lesná (Milénova 13)
     • Kapacita kurzu: 10 účastníků
     • Informace o kurzu ZDE, propozice kurzu ZDE

     Kurz instruktora Pionýra (prezenční víkendová forma) – KIP

     • Číslo kurzu: VD-01–02–22
     • Termín kurzu: 1. – 3. dubna 2022 a 20. – 22. května 2022
     • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (termín přihlášení do 15.3.2022)
     • Cena: 1 500 Kč (určeno pouze pro členy)
     • Místo: DDM Beroun
     • Kapacita kurzu: 25 účastníků

     Kurz nízké lanové aktivity (akreditace MŠMT)

     • Realizátor kurzu: Lanové centrum PROUD, Brno
     • Termín kurzu: 13. – 15. května 2022 – 1× víkend
     • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování již otevřeno!)
     • Cena: 1 250 Kč (určeno pouze pro členy) – část poplatku hrazena z grantu MHMP
     • Místo: Lužánky – Středisko volného času, pracoviště Brno-Lesná (Milénova 13)
     • Kapacita kurzu: 16 účastníků
     • Informace o kurzu ZDE, propozice kurzu ZDE

     Kurz hlavního vedoucího dětských táborů (prezenční víkendová forma)

     • Číslo kurzu: HB-01–03–22
     • Termín kurzu: 11. – 13. února 2022 a 22. – 24. dubna 2022
     • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (termín přihlášení do 28.1.2022)
     • Cena: 1 500 Kč (2 500 Kč pro nečleny Pionýra)
     • Místo: DDM Beroun
     • Kapacita kurzu: 15 účastníků

     Kurz oddílového vedoucího (on-line) – KOV

     • Číslo kurzu: VC-01–05–22
     • Termín kurzu: 10. listopadu – 22. prosince 2021; školení zdravovědy během ledna 2022 (prezenčně)
     • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování již otevřeno!!!). Pro zobrazení kurzu v přihlašovně musíš být přihlášen.
     • Cena: 300 Kč (určeno pouze pro členy)
     • Kapacita kurzu: 50 účastníků
     • Upozornění: podmínka účasti na kurzu je splněná kvalifikace instruktora Pionýra (KIP), přihlásit se je nutné do 16. prosince, test napsat nejpozději 22. prosince.

     Kurz „Kvalifikace pro výkon volených funkcí“ – hospodář PS

     • Číslo kurzu: JA-01–06–19
     • Forma kurzu: kurzy proběhnou formou odpoledních (večerních) seminářů ve všední den v Praze s frekvencí 1× za měsíc; z důvodu vyhlášení nouzového stavu byl kurz v březnu 2020 přerušen a pokračovat bude od října 2020, opět přerušen v prosínci 2020 z epidemi­ologických důvodů; v rámci kurzu HosPS získají účastníci i kvalifikaci „Člen kontrolní komise“ (pokud už jí nemají)
     • Termíny: kurz je aktuálně pozastaven, čeká se až se bude možné s účastníky potkat osobně (jaro 2021 ?)
     • Místo: kancelář POP (Senovážné náměstí 24, 5. patro, od výtahu vpravo na konec chodby)
     • Příhláška: ke stažení ZDE (originál přihlášky přineste na první seminář)
     • Cena kurzu: 500 Kč (zaplaťte prosím na účet POP, 2099562001/5500, do začátku kurzu)
     • Vedoucí kurzu:  Markéta Fraitová, marketa@pionyr.cz, 777 793 701
     • Přihlášení zájemci: Milan Vogl (16. PS DISK), Veronika Košvancová (PS Záře), Zdenka Veselá (188. PS T.O. Bobříci), Tereza Votavová (PC Praha 10), Mája Šafaříková, Martin Kovář (oba 213. PS Ufo), Pavel Greiner (241. PS Ledňáček), Ondřej Lukáš (1. PS Podskaláci), Barbora Zbejvalová, Martin Červenka (oba 96. PS Veselí Medvědi)

     Kurz oddílového vedoucího (prezenční víkendová forma) – KOV

     Kurz se z důvodu malého zájmu účastníků nebude konat.

     • Číslo kurzu: VC-01–01–22
     • Termín kurzu: 14. – 16. ledna 2022, 11. – 13. února 2022 a 22. – 24. dubna 2022
     • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (již otevřeno!)
     • Cena: 1 500 Kč (určeno pouze pro členy)
     • Místo: DDM Beroun
     • Kapacita kurzu: 25 účastníků
     • Upozornění: podmínka účasti na kurzu je splněná kvalifikace instruktora Pionýra (KIP)
     • Další informace ke kurzu včetně návodu na přihlášení

     Kurz instruktora Pionýra (on-line) – KIP

     • Číslo kurzu: VD-01–04–21
     • Termín kurzu: 13. 9. – 31. 10. 2021; školení zdravovědy (4 hodiny) – 6. 11. (Praha), 7. 11. (Beroun), 27. 11. (Praha) nebo 28. 11. (Beroun) – účastník si vybere jeden termín dle svých preferencí !
     • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování již otevřeno !!!)
     • Cena: 300 Kč (určeno pouze pro členy)
     • Kapacita kurzu: 90 účastníků

     Kvalifikace instruktora Pionýra (KIP)

     Kurz je určen pro členy Pionýra zejména z pražských pionýrských skupin, kteří začínají pravidelně pracovat s dětmi ve svých oddílech. 

     • Číslo kurzu: VD-01–02–21
     • Termíny: 4× online seminář (28. 4. 2021, 19. 5. 2021, 2. 6. 2021, 16. 6. 2021) + 2× víkend (15. – 17. 10. 2021 a 19. – 21. 11. 2021)
     • Kapacita: min 10 účastníků, max. 25 účastníků
     • Cena: 1 500 Kč
     • Termín pro přihlášení: do 15. 12. 2020
     • Kontakt: vzdelavani@praha.pionyr.cz, 728 338 336 (Martin „Činčila“ Prejza)
     • Další informace ke kurzu včetně návodu na přihlášení

     Zdravotník zotavovacích akcí (akreditace MŠMT) – ZZA

     • Číslo kurzu: ZA-01–05–21
     • Termín kurzu: 24. – 26. září 2021 a 22. – 24. října 2021
     • Přihlašování: do 17. 9. 2021 na Přihlašovně Pionýra (přihlašování již otevřeno !!!)
     • Cena: 1 500 Kč (určeno pouze pro členy)
     • Místo: ZŠ Jižní IV., Praha
     • Kapacita kurzu: 20 účastníků (minimálně 10 účastníků pro otevření kurzu)

     Kurz táborového pracovníka

     Až do 20. 6. 2021 je možné absolvovat on-line kurz pro táborové pracovníky. Součástí kurzu je nastudování připravených materiálů a napsání on-line testu. Na základě úspěšného splnění testu získá účastník potvrzení o proškolení táborového pracovníka. Kurz je určen především pro pracovníky táborů, kteří nepracují celoročně u oddílu.

     • Číslo kurzu: TA-01–03–21
     • Kapacita: 70 účastníků
     • Cena: 200 Kč
     • Termín pro přihlášení: do 10. 6. 2021
     • Přihlášení na kurz probíhá přes Přihlašovnu zde (pro přihlášení na kurz je nutné mít v RISP aktivováno „uživatel webu“)
     • Kontakt: vzdelavani@praha.pionyr.cz, 728 338 336 (Martin „Činčila“ Prejza)

     Kvalifikace oddílového vedoucího (KOV)

     Kurz pro ty, kteří se nebojí toho hodně vyzkoušet a učit se přímo praxí! Je určen pro členy Pionýra zejména z pražských pionýrských skupin, kteří pravidelně pracují s dětmi ve svých oddílech (oddílové schůzky, víkendové výpravy apod.) a kteří již dříve prošli kvalifikací instruktora. 

     • Číslo kurzu: VC-01–01–21
     • Termíny: 4× online seminář (20. 1. 2021, 3. 2. 2021, 17. 2. 2021, 10. 3. 2021) + 2× víkend (16.–18. 4. 2021 a 14.–16. 5. 2021)
     • Kapacita: min 10 účastníků, max. 20 účastníků
     • Cena: 1 500 Kč
     • Termín pro přihlášení: do 15. 12. 2020
     • Kontakt: vzdelavani@praha.pionyr.cz, 728 338 336 (Martin „Činčila“ Prejza)
     • Další informace ke kurzu včetně návodu na přihlášení

     Kurz k obnovení dovedností zdravotníka (ZZA) – jednodenní – kurz se neuskutečnil (COVID19)

     Kurz je určen pro dřívější absolventy kurzů ZZA, kteří si chtějí osvěžit znalosti a praktické dovednosti, které by každý zdravotník měl mít. Každý z účastníků si vyzkouší sérii simulací, které vyřeší a následně se vše společně vyhodnotí. Zároveň se podíváme na to, co se změnilo v legislativě a s jakými situacemi jsme se kdo setkali či jaké problémy jsme museli v praxi řešit.

     Kurz není zakončený certifikátem, jde pouze o kurz k připomenutí znalostí a dovedností.

     • Termín konání: jaro 2021 (bude upřesněno)
     • Kapacita: min. 5 účastníků, max. 10 účastníků
     • Cena: zdarma
     • Termín pro přihlášení: do 2. 10. 2020
     • Přihlášení na kurz probíhá přes Přihlašovnu zde (je nutné být přihlášen svým účtem pro pionyr.cz)
     • Kontakt: vzdelavani@praha.pionyr.cz, 728 338 336 (Martin „Činčila“ Prejza)

     Kurz „Kvalifikace pro výkon volených funkcí“ – vedoucí PS

     • Číslo kurzu: JA-01–05–19
     • Forma kurzu: kurzy proběhnou formou odpoledních (večerních) seminářů ve všední den v Praze s frekvencí 1× za měsíc; z důvodu vyhlášení nouzového stavu byl kurz v březnu 2020 přerušen a pokračovat bude od září 2020; v rámci kurzu VePS získají účastníci i kvalifikaci „Člen rady“ (pokud už jí nemají)
     • Termíny: 6× úterý (22.9.20, 13.10.20, 10.11.20, 8.12.20, 12.1.21 a 9.2.21) vždy od 18:00 do 20:00 hodin
     • Místo: kancelář POP (Senovážné náměstí 24, 5. patro, od výtahu vpravo na konec chodby)
     • Příhláška: ke stažení ZDE (originál přihlášky přineste na první seminář)
     • Cena kurzu: 500 Kč (zaplaťte prosím na účet POP, 2099562001/5500, do začátku kurzu)
     • Vedoucí kurzu:  Jirka Tomčala, jirkajtom@gmail.com, 775 108 821
     • Přihlášení zájemci: Luboš Pavel (16. PS DISK), Jan Novák (103. PS Fr. Soukala), Jiří Bican (188. PS T.O. Bobříci), Líba Jiráčková (40. PS Košík), Mirek Čehák (PS Beta), Pavel Greiner (241. PS Ledňáček), Lukáš Breburda (96. PS Veselí Medvědi)Seminář k vyúčtování dotací MŠMT 2020

     Seminář je určen pro hospodáře a vedoucí PS a bude zaměřený na změny ve vyúčtování dotací MŠMT v letošním roce 2020.

     • Termín: pondělí 10. 2. 2020 od 18:00 hodin do cca 20:00 hodin
     • Místo konání: budova SMOSK (Senovážné náměstí 23), místnost číslo 254 (blok D, 2. patro)
     • Lektoři: Kateřina Brejchová, Markéta Fraitová
     • Na seminář není nutné se hlásit předem!

     Seminář k účetní závěrce 2019

     Zopakování jak postupovat při účetní závěrce, inventarizace, nejčastější chyby při účtování, jak správně účtovat o dotacích a grantech, co je třeba si zkontrolovat než závěrku odešlu ke kontrole, daňová problematika, at­d..

     • Termín: pondělí 20. 1. od 18:00 hodin do cca 20:00 hodin
     • Místo: budova SMOSK (Senovážné náměstí 23), místnost číslo 254 (blok D, 2. patro)
     • Lektor: Markéta Fraitová
     • Na seminář není nutné se hlásit předem!

     Zážitkový kurz ZZA od ZDrSEMU

     Kurz ZZA přímo od  profíků ze ZDrSEMu. Kromě klasických znalostí z první pomoci vás čeká příprava modelových situací, maskování zranění, prezentační dovednosti, jak „prodat“ první pomoc dětem a dospělým, atd.. Účastníci kurzu získají osvědčení ZZA.

     • Termín: 20. – 24. 11. 2019 
     • Kde: klubovna 121. PS Bor (ZŠ Jižní, Jižní IV. / 10, Praha 4) – mapa ZDE
     • Kapacita kurzu: min 8 účastníků, max 18 účastníků
     • Cena: 1 000 Kč 
     • Číslo kurzu: VN-01–07–19
     • Příhláška: ke stažení ZDE
     • Zvací dopis: ke stažení ZDE
     • Přihlášení zájemci: Jakub Hedl, David Štefec (oba154. PS Paprsek), Michal Ondráček (PS Řečkovice Brno), Lucie Charvátová (137. PS), Jiří Bican, Matyáš Nekola (oba 188. PS T.O. Bobříci), Agadise Derflová (68. PS Lvíčata), Lukáš Breburda, Michaela Čermáková, Barbora Zbejvalová, Jan Tumpach (všichni 96. PS Veselí Medvědi), Tomáš Vlach (nečlen Pionýra), Milena Krettová (49. PS Kočovníci), Vojta Tranta (nečlen Pionýra)

     Kurz „Instruktor oddílu“ (KI)

     • Číslo kurzu: VD-01–03–19
     • Místo konání: TZ Švermováček Mrtník, Středočeský kraj
     • Termín: 3× víkend (15. – 17. 3., 17. – 19. 5. a 18. – 20. 10. 2019) + 2× odpolední seminář (duben, září)
     • Kapacita: min 12 účastníků, max. 20 účastníků
     • Vedoucí kurzu: Kateřina Vlachová, 775 634 185, vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Cena kurzu:  1 000 Kč pro členy Pionýra, 1 500 Kč pro nečleny (v ceně kurzu je ubytování, strava během výjezdu, studijní texty, lektoři…; v ceně kurzu není zahrnuta doprava na výjezd, tu si každý účastník hradí sám)
     • Termín pro přihlášení: 28. 2. 2019
     • Za závazné přihlášení na kurz považujeme tyto 2 věci:
      • zaplacení účastnického poplatku 1 000 Kč (1 500 Kč) na účet POP č. 2099562001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení a vysílající skupinu, poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 28. 2. 2019
      • zaslání scanu vyplně­né přihlášky na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz nebo dodání originálu do kanceláře POP (ke stažení – zde) nejpozději do 28. 2. 2019 (originál přihlášky odevzdat nejpozději na začátku kurzu)
      • vzhledem k evidenci tohoto kurzu je nutné mít obě náležitosti splněné do zmíněného data, pozdější plnění není v souladu s podmínkami konání kurzu a nebudete jej moci absolvovat !
     • Předběžně přihlášení zájemci: Tereza Šedivá, Kateřina Rutová, Kateřina Bakulová (všichni PS Záře), Matěj Šafář, Martin Vyhnis, Iva Zachariášová, Vojtěch Kubát (všichni 117. PS Kalich), Lenka Hronová, Barbora Bulvová, Matěj Valta (všichni 63. PS Sosna), Jiří Král, Adéla Kaucká, Zuzana Březinová, Barbora Navrátilová, David Cikhart (všichni 73. PS Vodovod), Šimon Růžička, Adam Votruba (oba 37. PS pplk. Vally)

     Semináře 2019 / 2020 „Už vím Yak“ – poptávka !

     Podvečerní setkávání určená pro kohokoliv na PS, zaměřená na cokoliv co nás pálí. Semináře budeme realizovat dle zájmu od podzimu 2019 do jara 2020. Prosíme o vyplnění dotazníku alespoň 1× za PS – odkaz ZDE. Předem díky.

     Jak učit první pomoc děti

     Seminář pro všechny, kteří mají zájem zjistit jak nenásilnou formou učit děti první pomoc.

     • Termín: čtvrtek 6­. 6. 2019 od 17:00 do 20:00 hodin
     • Kde: klubovna 121. PS Bor (ZŠ Jižní, Jižní IV. / 10, Praha 4) – mapa ZDE
     • Termín pro přihlášení: do 30. 5. 2019 na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Lektor: Kateřina Vlachová
     • Kapacita kurzu: min 8 účastníků, max 16 účastníků
     • Přihlášení zájemci: Daniel Kohl (1. PS Podskaláci), Filip Hrubant, Monika Matějková, Jakub Hedl, Lucie Krausová  (všichni 154. PS Paprsek), Vendula Nejedlá, Lu­cie Uhlíková (obě 63. PS Sosna)

     Kurz „Hlavní vedoucí tábora“ (HVT)

     • Číslo kurzu: HB-01–04–19
     • Místo konání: TZ Švermováček Mrtník, Středočeský kraj
     • Termín: 2× víkend (15. – 17. 3., 17. – 19. 5. 2019)
     • Kapacita: min 8 účastníků, max. 16 účastníků
     • Podmínka účasti: 
      • věk minimálně 21 let
      • splněná kvalifikace KOV, VDK-V nebo doklad o pedagogickém vzdělání
      • minimálně jednoletá praxe ve vedení dětského kolektivu (potvrzuje VePS v doporučení PS)
      • minimálně tříletá praxe v jakékoliv funkci na dětském táboře (potvrzuje VePS v doporučení PS
     • Vedoucí kurzu: Ladislav Šimek, 721 825 5­85, vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Cena kurzu:  750 Kč pro členy Pionýra, 1 500 Kč pro nečleny (v ceně kurzu je ubytování, strava během výjezdu, studijní texty, lektoři…; v ceně kurzu není zahrnuta doprava na výjezd, tu si každý účastník hradí sám)
     • Termín pro přihlášení: 28. 2. 2019
     • Za závazné přihlášení na kurz považujeme tyto 3 věci:
      • zaplacení účastnického poplatku 750 Kč (1 500 Kč) na účet POP č. 2099562001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení a vysílající skupinu, poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 28. 2. 2019
      • zaslání scanu vyplně­né přihlášky na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz nebo dodání originálu do kanceláře POP (ke stažení – zde) nejpozději do 28. 2. 2019 (o­riginál přihlášky odevzdat nejpozději na začátku kurzu)
      • zaslání příloh přihlášky (kopie výpisu z RT, kopie zdravotní způsobilosti, kopie osvědčení KOV či VDK) na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz nejpozději do 28. 2. 2019
      • vzhledem k evidenci tohoto kurzu je nutné mít všechny tři náležitosti splněné do zmíněného data, pozdější plnění není v souladu s podmínkami konání kurzu a nebudete jej moci absolvovat !
     • Předběžně přihlášení zájemci: Vojta Tranta (nečlen Pionýra), Jakub Mareš, Jakub Hruška, Jakub Ditrich (všichni PS Záře), Lucie Charvátová (137. PS), Michal Ondráček (PS Řečkovice Brno), Eliška Skalová (117. PS Kalich), Barbora Zbejvalová, Lukáš Breburda, Radek Mrzena (všichni 96. PS Veselí Medvědi), Karel Nahodil (73. PS Vodovod), Valdemara Kubíková (8. PS), Jiří Bican, Antonín Kanta (oba 188. PS T.O. Bobříci)

     Kurz „Kvalifikace pro výkon volených funkcí“ (člen rady)

     • Číslo kurzu: JA-01–02–19
     • Kurz: člen rady
     • Termín: pondělí 4. 3. 2019, 16:00–20:00 hodin
     • Forma kurzu: kurz proběhne formou 4 hodinové konzultace + test (bude se psát v týdnu po kurzu dle dohody)
     • Místo: kancelář POP
     • Termín pro přihlášení: do 25. 2. 2019 na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz (stačí zaslat scan přihlášky, originál donést na první seminář)
     • Příhláška: ke stažení ZDE
     • Cena kurzu: 0 Kč
     • Materiály: Stanovy a program Pionýra, Jednací a volební řád POP, Jednací řády Pionýra pro celostátní úroveň
     • Vedoucí kurzu: Kateřina Vlachová
     • Kapacita kurzu: neomezeně
     • Předběžně přihlášení zájemci: Jakub Mareš, Martin Kotas (oba PS Záře), Lukáš Chochlovský (49. PS Kočovníci), Veronika Mihalíčková, Veronika Bakošová (obě 109. PS Vyšehrad), Lilia Gutierrezová (104. PS Fregata)

     Workshop „Pomoc se zpracováním účetní závěrky PS v Money“

     KK POP vám pomůže se sestavením účetní závěrky, poradí vám, když si s něčím nebudete vědět rady a na konci budete mít kompletně správně sestavenou a zkontrolovanou účetní závěrku své PS.

     • Termín: sobota 2. 3. 2019; 9–12 hodin
     • Místo: Kancelář POP
     • S sebou: notebook, na kterém účtujete; všechny potřebné podklady k sestavení účetní závěrky
     • Kapacita: max 14 účastníků; pokud se přihlásí více jak 14 zájemců, bude vypsán další termín.
     • Termín pro přihlášení: do 24. 2. 2019 na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Lektoři: Honza Matoušek, Alena Šerá, Zuzana Hlávková, případně další
     • Závazně přihlášení zájemci: Lucka Ungerová (PS Beta), Hana Engstová (45. PS Praha 6)

     Seminář k vyúčtování dotací MŠMT 2019

     Seminář je určen pro hospodáře a vedoucí PS a bude zaměřený na změny ve vyúčtování dotací MŠMT v letošním roce 2019.

     • Termín: čtvrtek 7. 2. 2019 od 18:00 hodin do cca 20:00 hodin
     • Místo konání: budova SMOSK (Senovážné náměstí 23), místnost č. 201 (blok D, 2. patro)
     • Lektoři: Kateřina Brejchová, Markéta Fraitová
     • Na seminář není nutné se hlásit předem!

     Instruktor lyžování (granntový kurz)

     Kurz pro nás zajišťuje firma BP Sport z Českých Budějovic (www.sportbp.cz), nejde o levnou záležitost (kurz stojí cca 4 500 Kč), ale počítáme s výraznou dotací.  Podmínka účasti je minimální věk 18 let.

     • Číslo kurzu: VN-01–01–19
     • Termín: 7. – 12. 1. 2019
     • Místo konání: Pec pod Sněžkou
     • Kapacita: 10 účastníků
     • Poplatek:  500 Kč (v ceně kurzu NENÍ doprava a permanentky na vleky; vše ostatní hradíme z grantu – ubytování, strava, lektorné)
     • Přihlášení: na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Příhláška: ke stažení ZDE
     • Pokyny ke kurzu: ke stažení ZDE
     • Závazně přihlášení zájemci: Radek Ondroušek (68. PS Lvíčata), Petra Štočková, Petr Cigánek, Klára Ťoupalíková (všichni 121. PS Bor), Karel Nahodil, Kateřina Hrbková (oba 73. PS Vodovod), Martin Zach (PS MOV Střelka Kostelec nad Labem), Pavel Sommer (45. PS Praha 6), Kateřina Zíková, Veronika Skoupá (1. PS Podskaláci)
     • KURZ JE PLNĚ OBSAZEN !!!

     Seminář k účetní závěrce 2018

     Zopakování jak postupovat při účetní závěrce, inventarizace, nejčastější chyby při účtování, jak správně účtovat o dotacích a grantech, co je třeba si zkontrolovat než závěrku odešlu kVe kontrole, daňová problematika, nabídka pomoci se závěrkou skupinám, které účtují v Money.

     • Termín: čtvrtek 10. 1. od 18:00 hodin do cca 20:00 hodin
     • Místo: budova SMOSK (Senovážné náměstí 23), místnost číslo 254 (blok D, 2. patro)
     • Lektor: Markéta Fraitová a Honza Matoušek
     • Na seminář není nutné se hlásit předem!

     Kvalifikace oddílového vedoucího (KOV)

     Kurz je určen pro všechny členy Pionýra starší 18 let, kteří pravidelně pracují s dětmi (oddílové schůzky, víkendové výpravy, akce pro děti a veřejnost min. 1× za měsíc). Z obsahu kurzu výběrem – práce s dětským kolektivem, motivace, individuální věkové zvláštnosti dětí, BOZP, právo, první pomoc, základy hospodaření, metodika a plánování činnosti).

     • Místo konání: První víkend TZ Švermováček Mrtník, Středočeský kraj, místo druhého víkendu bude upřesněno
     • Termín: 12. – 14. 10. + 16. – 18. 11. 2018
     • Kapacita: min 10 účastníků, max. 20 účastníků
     • Cena:  850 Kč pro členy Pionýra (1 700 Kč pro nečleny)
     • Termín pro přihlášení: do 23. 9. 2018 na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Předběžně přihlášení zájemci: Tereza Procházková (PS Záře), Lucie Charvátová (137. PS), Michal Ondráček (PS Řečkovice – Brno), Filip Hrubant, Lucie Krausová, Monika Matějková, Jakub Hedl, David Štefec, Petr Vančura, Martin Zoula (všichni 154. PS Paprsek), Vojtěch Tranta, Cecílie Šupková (nečleni Pionýra), Barbora Zbejvalová, Jan Tumpach, Daniela Vosmíková, Michaela Čermáková (všichni 96.PS. Veselí Medvědi)
     • Pro zápis do kurzu je nezbytné splnit následující:
     • Být absolventem kurzu „Kvalifikace instruktora Pionýra“. Pokud tuto kvalifikaci nemáte “za sebou”, můžeme udělat výjimku, a to tak, že si v týdnu od 24. do 27. 9. přijdete do kanceláře POP (Senovážné nám. 24, Praha 1, 5. patro) napsat vstupní test, ve kterém prokážete znalosti obsažené v kurzu KIP. Odkaz na studijní materiál naleznete níže.
     • Doručit originál přihlášky včetně doporučení od PS do kanceláře POP nejpozději do konce září 2018. Ke stažení – ZDE.
     • Zaplatit účastnický poplatek ve výši 850,–/1700,– Kč (člen/nečlen Pionýra) na účet č. 2099562001­/5500 nejpozději do konce září.

     Odkaz na studijní materiály: KIP, KOV, Stanovy a program Pionýra, Směrnice k hlavní činnosti

     Kurz zážitkové pedagodiky Prázdninové školy Lipnice

     Kurz je určen pro všechny vedoucí oddílů, kteří se chtějí naučit plánovat svoji činnost tak, aby je vedla k všestrannému rozvoji dítěte. V průběhu kurzu si vyzkouší celou řadu her „na vlastní kůži“ včetně prožitků, které u nich zažívají děti.

     • Určeno: kurz určen pro vedoucí oddílů 18+
     • Termín: 2. – 4. 11. 2018
     • Místo konání: TZ Švermováček Mrtník, Středočeský kraj
     • Cena: 500 Kč (kurzovné je z velké části hrazeno z grantu MHMP, zahrnuje ubytování a stravu), účastník si individuálně hradí dopravu na místo.
     • Kapacita: min 10 účastníků, max. 18 účastníků
     • Termín pro přihlášení: do 19. 10. 2018 na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Přihláška: ke stažení ZDE
     • Předběžně přihlášení zájemci: Jaroslav Pilát (PS Veteráni Kladno), Agadise Derflová, Radovan Mlejnek (oba 68. PS Lvíčata), Jirka Tomčala (PS Omega), Filip Kowalski, Jan Chrástek (PS Šenov), Filip Hrubant, Monika Matějková, Jakub Hedl, David Štefec, Martin Zoula, Martin Čermák, Monika Týfová (všichni 154. PS Paprsek), Lucie Charvátová (137. PS), Barbora Zbejvalová, Michaela Čermáková (obě 96. PS Veselí Medvědi), Zuzana Pochmanová, Klára Hanzlíková (obě nečlenky Pionýra), Tomáš Valenta (POP), Kateřina Bauerová (PS Březová u Sokolova)
     • KURZ JE NAPLNĚN, HLÁSIT SE MOHOU JIŽ POUZE NÁHRADNÍCI !!!

     Schůzka s PS k vzdělávacímu plánu na léta 2019–2021

     Povídání o vzdělávání na POP – poptávka pionýrských skupin, plán 2019 – 2021. Setkání vedoucích pionýrských skupin případně dalších, která tato oblast zajímá. Ideálně minimálně z každé PS jeden účastník. V případě, že nemůžete dorazit, napište nám alespoň o jaké kurzy máte v následujících letech zájem, ale preferujeme určitě osobní účast. Díky.

     • Místo konání: zasedačka firmy MERO (Senovážné náměstí 24, 3. patro); stejná budova jako je kancelář POP jen jiné patro !
     • Termín: čtvrtek 1. 11. 2018 od 18:30 hodin (délka cca 1,5 hodiny)
     • Termín pro přihlášení: do 29. 10. 2018 na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Přihlášené PS: 40. PS Košík (1 osoba), 45. PS Praha 6 (1 osoba), 49. PS Kočovníci (1 osoba), 68. PS Lvíčata (1 osoba), 117. PS Kalich (2 lidi), 121. PS Bor (2 lidi), PS Záře (4 lidi)

     Stavění nízkých lan

     Určeno pro pedagogické pracovníky (a držitele kvalifikace VDK A – vedoucí) 18+. Kurz je určen začátečníkům i pokročilým, kteří chtějí stavět lanové překážky na našich akcích. V teoretické části kurzu budou probírány materiály a postupy používané při stavbě nízkých lanových překážek – lana, karabiny, kladkostroje, uzly, smycování, napínání, vlastní stavbu, bezpečnost a jištění, vedení programu a mnoho dalšího. Náplň kurzu je ovšem z naprosté většiny praktická, tedy stavění nízkých lanových překážek a vedení programu v nich. Ostatní členové Pionýra bez pedagogické kvalifikace, např. pouze s KOV, obdrží certifikát o absolvování kurzu, který je rovněž opravňuje podobné akce pořádat, nezískají však licenci.

     • Místo konání: Lanové centrum PROUD, Milénova 13, Brno
     • Termín: 12. – 14. 10. 2018
     • Kapacita: min. 10 účastníků, max. 18 účastníků
     • Cena:  500 Kč (kurzovné je z velké části hrazeno z grantu MHMP, zahrnuje ubytování přímo ve středisku PROUD), účastník si z vlastních zdrojů hradí stravu + cestovné
     • Termín pro přihlášení: do 15. 9. 2018 na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Příhláška: ke stažení ZDE
     • Podrobnosti ke kurzu: odkaz ZDE
     • Předběžně přihlášení zájemci: Dan Kohl (1. PS Podskaláci), Ondra Machulda, Agadise Derflová, Radovan Mlejnek (všichni 68. PS Lvíčata), Marcel Šíp (49. PS Kočovníci), Jakub Mareš (PS Záře), Karolína Zoltánová (PS Veteráni Kladno), Pavel Sommer, Michal Souček (oba 45. PS Praha 6)

     Instruktor vodní turistiky

     Z DŮVODU NÍZKÉ ÚČASTI JE KURZ ZRUŠEN !!!

     Určeno pro pedagogické pracovníky (a držitele kvalifikace VDK A – vedoucí) 18+. Kurz je určen začátečníkům i pokročilým vodákům, kteří chtějí vykonávat funkci instruktora, či vedoucího na vodáckých akcích, kurzech, pobytech, či kroužcích pořádaných školami, školskými zařízeními, neziskovými organizacemi.  Hlavním cílem je rozvoj dovedností, vědomostí a také metodických postupů a zásad bezpečnosti na úroveň potřebnou k výuce jízdy na tekoucí vodě, organizaci a vedení kurzů vodní turistiky. Ostatní členové Pionýra bez pedagogické kvalifikace, např. pouze KOV, obdrží certifikát o absolvování kurzu, který je rovněž opravňuje podobné akce pořádat, nezískají však licenci.

     • Termín: 20. 9. 2018 od 18.00 hod. (prezence do kurzu: 17:30 až 18.00 hod.), ukončení kurzu je 23. 9. 2018 ve 14.00 hod.
     • Místo konání: zahájení kurzu proběhne v areálu umělé sl. dráhy v Č. Vrbném, 370 11 České Budějovice, SK vodní slalom České Budějovice (GPS pozice areálu: 49°0'46.929"N, 14°27'4.175"E), dále pak na Vltavě
     • Cena: 500 Kč (kurzovné je z velké části hrazeno z grantu MHMP, zahrnuje ubytování), účastník si z vlastních zdrojů hradí stravu + cestovné
     • Ubytování: v kempu (s sebou vlastní vybavení – zvací dopis pro účastníky bude přeposlán přihlášeným, jakmile jej dodavatel kurzu zašle), za nepříznivého počasí v prostorách Jihočeské KOP, Husova ul., bude upřesněno před akcí)
     • Kapacita: min. 10 účastníků, max. 12 účastníků
     • Termín pro přihlášení: do 12. 9. 2018 na vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Příhláška: ke stažení ZDE
     • Předběžně přihlášení zájemci: Pavel Sommer (45. PS Praha 6), Karolína Zoltánová (PS Veteráni Kladno)

     Opravdu ji známe?  Vyhláška o hygienických požadavcích pro zotavovací akce

     Seminář pro hlavní vedoucí a zdravotníky táborů s pracovnicí hygienické stanice středočeského kraje, paní Pavlou Cihlářovou. Seminář je koncipován jako volná přednáška s prostorem pro pokládání konkrétních dotazů týkajících se vašeho tábora.

     • Termín: čtvrtek 7. 6. 2018 od 18:00 do 20:00 hodin
     • Kde: Senovážné nám. 24, Praha 1,  zasedačka ÚP (5. patro, od výtahu vlevo)
     • Termín pro přihlášení: do 31. 5. 2018 na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Přihlášení zájemci: Jan Rottr (1. PS Podskaláci), Bar­bora Legény (121. PS Bor), Hanka Engstová (45. PS Praha 6), Pavel Kavina (8. PS), Marcel Šíp (49. PS Kočovníci), Zdeňka Veselá, Jana Ptáčková (obě 188. PS T.O.Bob­řici), Martin Prejza, Eliška Skalová (oba 117. PS Kalich) 

     Předtáborové osvěžovací odpoledne první pomoci

     Osvěžovací seminář pro ZZA – pojďte si připomenout základy první pomoci, bude prostor i pro výměnu zajímavých kazuistik z naší praxe.

     • Termín: pondělí 4. 6. 2018 od 18:00 do 21:00 hodin
     • Kde: Senovážné nám. 24, Praha 1, kancelář POP (5. patro, od výtahu vpravo)
     • Termín pro přihlášení: do 25. 5. 2018 na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Lektor: Kateřina Vlachová
     • Přihlášení zájemci: Ivana Kudrnová (68. PS Lvíčata), Karel Vlasák, Tomáš Janík (oba PS Záře), Pavel Kavina (8. PS), Jana Ptáčková (188. PS T.O.Bobříci)

     Ochrana osobních údajů (GDPR) na naší PS + právo a tábory

     Sedánek prioritně pro hlavní vedoucí PS a hlavní vedoucí LT, ale zúčastnit se samozřejmě může každý kdo má zájem. 

     • Termín: čtvrtek 31. 5. 2018 od 18:00 do cca 20:00 hodin
     • Kde: Senovážné nám. 24, Praha 1, zasedačka ÚP (5. patro, od výtahu vlevo)
     • Termín pro přihlášení: do 24. 5. 2018 na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Lektoři: Mgr. Martin Bělohlávek, Mgr. Michal Pokorný
     • Přihlášení zájemci: Jan Rottr (1. PS Podskaláci), Ondra Machulda, Radek Ondroušek (oba 68. PS Lvíčata), Mája Šafaříková, Michal Janda (oba 213. PS Ufo), Hanka Engstová, Jirka Říha (oba 45. PS Praha 6), Martina Záveská, Miroslav Záveský (oba 61. PS Paprsek), Monika Formáčková, Jiří Velíšek (oba 78. PS Skalka), Marcel Šíp (49. PS Kočovníci), Ka­rel Vlasák, Martin Kotas, Jakub Mareš (všichni PS Záře), 2 osoby (103. PS Fr. Soukala), Honza Michálek, Dan Jankovský, Kateřina Zouharová (všichni 109. PS Vyšehrad), Jakub Naděje (147. PS Galaxie), Michal Matuška (160.PS Vampoš), Martin Janda (93. PS Orion), Lucie Ungerová (PS Beta)

     Kurz zdravotníka zotavovacích akcí (ZZA)

     • Forma kurzu: dva víkendové výjezdy
     • Termíny: 20.-22.4. a 18.-20.5. 2018; zkoušky proběhnou v rámci druhého víkendu
     • Místo konání: klubovna 121. PS Bor (Jižní IV, Praha 4, 140 00) 
     • Termín pro přihlášení: do 30. 3. 2018 na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Cena kurzu: 750 Kč pro členy, 1 500 Kč pro nečleny Pionýra (v ceně kurzu je studijní texty, lektoři…; v ceně kurzu není zahrnuto ubytování a strava, ty si každý účastník hradí sám)
     • Pokyny ke kurzu: ke stažení ZDE
     • Za závazné přihlášení na kurz považujeme tyto 2 věci:
      • zaplacení účastnického poplatku 750 Kč ( 1 500 Kč) na účet POP č. 2099562001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení a vysílající skupinu, poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 30. 3. 2018
      • dodání ori­ginálu vyplně­né přihlášky, včetně příloh, do kanceláře POP (ke stažení – zde) nejpozději do 30.3.2018.
      • vzhledem k evidenci tohoto kurzu je nutné mít obě náležitosti splněné do zmíněného data, pozdější plnění není v souladu s podmínkami konání kurzu a nebudete jej moci absolvovat !
     • Vedoucí kurzu: Kateřina Vlachová, 775 634 185, vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Kapacita kurzu: minimálně 8, maximálně 15 účastníků
     • Předběžně přihlášení zájemci: Jakub Mareš, Jakub Ditrich, Petra Vlasáková, Pavel Skuhrovec (PS Záře), Jana Matrasová (nečlen), Dan Kohl (1. PS Podskaláci), Tomáš Zavřel, Karel Nahodil (oba 73. PS Vodovod), Karolína Zoltánová (SKOP – PS Veteráni Kladno), Pavel Sommer (45. PS Praha 6), Jáchym Podstránský (121. PS Bor)

     Kvalifikace instruktora oddílu (KI)

     • Místo konání: TZ Švermováček Mrtník, Středočeský kraj
     • Termín: 2. – 4. 3. 2018 + 1 odpolední seminář v Praze (13. 3. 2018)
     • Kapacita: min 8 účastníků, max. 40 účastníků
     • Vedoucí kurzu: Kateřina Vlachová, 775 634 185, vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Cena kurzu: 650 Kč pro členy Pionýra, 1 300 Kč pro nečleny (v ceně kurzu je ubytování, strava během výjezdu, studijní texty, lektoři…; v ceně kurzu není zahrnuta doprava na výjezd, tu si každý účastník hradí sám)
     • Studijní materiály ke stažení ZDE
     • Pokyny k výjezdu 2. – 4. 3. 2018 – ZDE
     • Za závazné přihlášení na kurz považujeme tyto 2 věci:
      • zaplacení účastnického poplatku 650 Kč (1 300 Kč) na účet POP č. 2099562001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení a vysílající skupinu, poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 15.2.2018
      • odevzdání ori­ginálu vyplně­né přihlášky do kanceláře POP (ke stažení – zde) nejpozději do 15.2.2018.
      • vzhledem k evidenci tohoto kurzu je nutné mít obě náležitosti splněné do zmíněného data, pozdější plnění není v souladu s podmínkami konání kurzu a nebudete jej moci absolvovat !
     • Předběžně přihlášení zájemci: Lucie Trejbalová, Filip Koklar, Mikuláš Kubáček, Tereza Procházková, Kateřina Košvancová,Tadeáš Hájek, Ivana Zelenková, Marie Svatošová, Matyáš Rosa, Adéla Houštecká, Petra Vlasáková, Kristýna Durchanová, Michal Š­těpnička (všichni PS Záře), Anežka Nováková (68. PS Lvíčata), Michal Svoboda, Petr Honomichl, Antonín Tvrdík, Jan Heilig, David Štros (109. PS Vyšehrad), Jan Vacek (1. PS Podskaláci), Lenka Kalistová (PS Kolo Koloveč), Jan Paulík, Pavlína Ondrejková, Barbora Bulvová, Michal Bělohlávek, Lucie Havelková (všichni 63. PS Sosna), Kristýna Cabalková, Kateřina Kovaříková, Kristína Kovaříková, Jiří Malíř, Natálie Marhulová, Eliška Náprstková, Edward Pawinger, Saša Pawingerová, Julie Slavíčková, Marie Šebková, Rozálie Víšková (všichni 121. PS Bor), Vojta Tranta (nečlen Pionýra), Michal Turek (POP – oddíl Rondel)
     • KURZ JE NAPLNĚN, HLÁSIT SE MOHOU JIŽ POUZE NÁHRADNÍCI !!!

     Kurz „Kvalifikace pro výkon volených funkcí“

     • Forma kurzu: kurz proběhne formou odpoledních seminářů v Praze
     • Termíny:
      • 20.02.+22.02.+27­.02. (společná část pro všechny); společnou část nemusí absolvovat ti, kteří ji již mají splněnou z dřívější doby (doplňují si další kvalifikaci).
      • 01.03.+15.03. (nadstavba pro hospodáře PS a členy kontrolních komisí)
      • 06.03.+13.03. (nadstavba pro vedoucí PS a členy rad)
     • Místo: všechny semináře budou probíhat od 18:00 do cca 20:30 hodin na Senovážném náměstí 24 v pátém patře (kancelář POP či zasedačka Pionýra).
     • Termín pro přihlášení: do 11. 2. 2018 na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Cena kurzu: 300 Kč (v ceně kurzu jsou studijní texty, lektoři)
     • Za závazné přihlášení na kurz považujeme tyto 2 věci:
      • zaplacení účastnického poplatku 300 Kč na účet POP č. 2099562001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení a vysílající skupinu, poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do 11.2.2018
      • odevzdání ori­ginálu vyplně­né přihlášky do kanceláře POP (ke stažení – zde) nejpozději do 11.2.2018.
      • vzhledem k evidenci tohoto kurzu je nutné mít obě náležitosti splněné do zmíněného data, pozdější plnění není v souladu s podmínkami konání kurzu a nebudete jej moci absolvovat !
     • Komu je kurz určen: Školení je určeno členům PIONÝRA, kteří vykonávají nebo se připravují na výkon volených funkcí na své PS. Jedná se o členy rad (především delegáty krajské rady), vedoucí PS a hospodáře (případně revizory) PS. Vzhledem k faktu, že se jedná o funkcionáře PIONÝRA, kteří pro výkon své funkce musí být členy spolku, není kurz určen pro nečleny PIONÝRA.
     • Zakončení kurzu: písemnou formou na posledním semináři; pro zdárné zakončení kurzu musí absolvent napsat závěrečný test s úspěšností alespoň 70 %.
     • Vedoucí kurzu: Ladislav Ráma Šimek, rama.simek@seznam.cz, 721 825 585
     • Kapacita kurzu: neomezeno
     • Materiály k samostudiu: Stanovy a Program Pionýra, jednací a volební řád POP
     • V rámci kurzu je možné získat obě kvalifikace – tedy jak kvalifikaci VePS/člen vedení PS + člen rady/KRP, ČRP tak i hospodář PS/člen kontrolní komise
     • Předběžně přihlášení zájemci: Jakub Ditrich – VePS+člen rady (PS Záře), Jan Rottr – hospodář PS, Kateřina Zíková – VePS+člen rady (1. PS Podskaláci), Martin Kovář, Petr Fatka, Mája Šafaříková – všichni VePS+člen rady (všichni 213. PS Ufo), Luboš Mach – hospodář PS (73. PS Vodovod), Martina Záveská – VePS+člen rady (61. PS Paprsek), Petra Štočková, Magdalena Jakešová, Jaroslav Štěpánek – VePS+člen rady (všichni 121. PS Bor), Karel Vlasák – VePS+člen rady (PS Záře), Michal Uhlík, Vendula Nejedlá – oba VePS+člen rady (63. PS Sosna), Klára Rejšková – člen rady¨, Renata Vondráčková – VePS+člen rady + hospodář PS + člen KK, Alena Pětníková – VePS+člen rady + hospodář PS + člen KK (všechny 76. PS Jánka Fábryho), Livie Francová – hospodář PS (37. PS pplk. Vally)

     Kvalifikace oddílového vedoucího (KOV)

     • Místo konání: TZ Švermováček Mrtník, Středočeský kraj
     • Termín: 24. – 26. 11. 2017 + 3 odpolední semináře v Praze (11. 1., 23. 1. a 22. 2. 2018)
     • Kapacita: min 8 účastníků, max. 40 účastníků
     • Kontakt: Kateřina Vlachová, 775 634 185, vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Za závazné přihlášení na kurz považujeme tyto 2 věci:
      • zaplacení účastnického poplatku 650,– Kč pro členy Pionýra, 1 300 Kč pro nečleny (v ceně kurzu je ubytování, strava během výjezdu, studijní texty, lektoři…; v ceně kurzu není zahrnuta doprava na výjezd, tu si každý účastník hradí sám) na účet č. 2099562001­/5500, do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení a vysílající skupinu, poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do  9.11.2017.
      • odevzdání ori­ginálu vyplně­né přihlášky do kanceláře POP (ke stažení – zde) nejpozději do 9.11.2017.   
      • vzhledem k evidenci tohoto kurzu je nutné mít obě náležitosti splněné do zmíněného data, pozdější plnění není v souladu s podmínkami konání kurzu a nebudete jej moci absolvovat !
     • Studijní materiály:
      • Skripta ke kvalifikaci oddílového vedoucího – ke stažení zde
      • Skripta k pionýrskému minimu – ke stažení zde
      • Stanovy a Program Pionýra – ke stažení zde
     • Pokyny ke kurzu: ke stažení ZDE
     • Předběžně přihlášení zájemci: Tereza Vodvářková, Agadise Derflová (obě 68. PS Lvíčata), Eliška Skalová (117. PS Kalich), Livie Francová, Anna Beránková, Kristýna Bajerová (všechny 37. PS Pplk. Vally), Jakub Ditrich, Jakub Hruška, Jakub Hutr, Marie Tůmová, Anna Jeřábková, Alexandr Chrtek, Barbora Nechanická, Šárka Řezáčová, Milan Nováček, Karel Blaheta, Pavel Řezáč, Bohumil Kulhánek, Jan Jeřábek (všichni PS Záře), Michaela Karešová, Josef Kareš, Filip Novák, Tomáš Chadim (všichni 76. PS Jánka Fábryho), Kateřina Kubíková, Alice Kavinová, Alexandra Khodlová (všechny 8. PS), Tereza Bubeníková, Kristýna Michálková, Karolína Matušková (všichni 160. PS Vampoš), Jakub Hájek, Kateřina Zíková, Jakub Zeman, Matyáš Doubek, Václav Bernášek, Matěj Sobel, Ondřej Lukáš, Daniel Kohl, Tereza Smlsalová, Marie Srchová, Michaela Tůmová (všichni 1. PS Podskaláci)
     • KURZ JE NAPLNĚN, HLÁSIT SE MOHOU JIŽ POUZE NÁHRADNÍCI !!!

     Seminář k účetní závěrce 2017

     • Termín: čtvrtek 8. 2. od 18:00 hodin do cca 20:00 hodin
     • Místo: budova SMOSK (Senovážné náměstí 23), místnost číslo 254 (blok D, 2. patro)
     • Lektor: Markéta Fraitová (marketa@pionyr.cz, 777 793 701)

     Na seminář není nutné se hlásit předem.

     Instruktor lezení na umělých stěnách

     • Určeno: kurz je určen pro vedoucí oddílů 18+ . Náplní kurzu je osvojení potřebných teoretických znalostí i praktických dovedností k tomu, aby se z vás stal sebevědomý instruktor lezení na umělých stěnách. Obsahem kurzu je mj. historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, slaňování, bouldering a stavba lezeckých cest.
     • Termín: 2.-3.12.2017 a 9.-10.12.2017 (jedná se o 2 víkendy)
     • Místo konání: lezecká stěna Ruzyně, Ztracená 1132/1, Praha 6
     • Cena: 200,– Kč (kurzové je z větší části hrazeno z grantu), účastník si z vlastních zdrojů hradí stravu, cestovné, ubytování
     • Kapacita: min 10 účastníků
     • Přihlášení: emailem na vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Termín pro přihlášení: 15. 11. 2017
     • Přihlášení:
      • evidujeme předběžně přihlášené a zašleme závazné přihlášky a zvací dopis na kontaktní email
      • prosíme o uhrazení poplatku 200,– Kč na účet č.2099562001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a vysílající PS do 15. 11. 2017. Uhrazením této částky závazně potvrzujete svoji účast.
     • Kontakt: Kateřina Vlachová, 775 634 185, mail viz výše
     • Předběžně přihlášení zájemci: Ondřej Machulda, Agadise Derflová, Radovan Mlejnek (všichni 68. PS Lvíčata), Martin Prejza (117. PS Kalich), Pavel Skuhrovec, Jakub Mareš, Jakub Hruška (všichni PS Záře), Tereza Nedbalová, Tereza Procházková (143. PS Jana Nerudy), Přemysl Bureš, Petr Cigánek, Miroslav Merhaut, Petra Štočková (všichni 121. PS Bor)
     • Náhradníci: Pavel Rak, Adéla Sybalová, Jiří Milota, Lucie Benediktová, Petr Kolář, Václav Horník, David Milota (všichni PS Nepomuk),
     • KURZ JE NAPLNĚN, HLÁSIT SE MOHOU JIŽ POUZE NÁHRADNÍCI !!!

     Kreativní kurz BIG-SHOT (kurz z důvodu malého zájmu zrušen !!!)

     • Určeno: tento kurz je určen pro ty, kteří se chtějí seznámit s vyřezávacím a embosovacím strojem Big Shot, chtějí se naučit nové rukodělné techniky a jejich možné zařazení do oddílové a táborové činnosti. Věk – bez omezení.
     • Místo konání: prostory výtvarné dílny Davona, Jana Zajíce 22, Praha 7
     • Termín konání: 23. 11. 2017 od 15:00 – 19:00 hodin
     • Cena: 50,– Kč (kurzovné je z velké části hrazeno z grantu MHMP)
     • Kapacita: min 10 účastníků
     • Přihlášení: emailem na vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Termín pro přihlášení: 16. 11. 2017
     • Přihlášení:
      • evidujeme předběžně přihlášené a zašleme závazné přihlášky a zvací dopis na kontaktní email
      • prosíme o uhrazení poplatku 50,– Kč na účet č.2099562001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a vysílající PS do 16. 11. 2017. Uhrazením této částky závazně potvrzujete svoji účast.
     • Kontakt: Kateřina Vlachová, 775 634 185, mail viz výše
     • Předběžně přihlášení zájemci: Eliška Skalová, Anna Skalová (obě 117. PS Kalich), Markéta Fraitová (PS Záře), Kateřina Brejchová (63. PS Sosna)

     Kurz dekorování textilu

     • Určeno: kurz je určen pro všechny vedoucí/instruk­tory, bez omezení věku, kteří se chtějí seznámit se širokou škálou technik dekorování textilu a jejich využití při činnostech s dětmi.
     • Termín: 11. 11. 2017 od 9:00 – 13:00 hodin
     • Místo konání: prostory výtvarné dílny Davona, Jana Zajíce 22, Praha 7
     • Cena: 50,– Kč (kurzové je z větší části hrazeno z grantu)
     • Kapacita: min 10 účastníků
     • Přihlášení: emailem na vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Termín pro přihlášení: 30. 10. 2017
     • Přihlášení:
      • evidujeme předběžně přihlášené a zašleme závazné přihlášky a zvací dopis na kontaktní email
      • prosíme o uhrazení poplatku 50,– Kč na účet č.2099562001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a vysílající PS do 30. 10. 2017. Uhrazením této částky závazně potvrzujete svoji účast.
     • Kontakt: Kateřina Vlachová, 775 634 185, mail viz výše
     • Předběžně přihlášení zájemci: Eliška Skalová, Anna Skalová (obě 117. PS Kalich), Natálie Zeithamlová, Miloslava Bubeníková, Tereza Bubeníková (všechny 160. PS Vampoš), Markéta Fraitová (PS Záře)

     Kurz zážitkové pedagodiky Prázdninové školy Lipnice

     • Určeno: kurz určen pro vedoucí oddílů 18+
     • Termín: 20. – 21. 10. 2017
     • Místo konání: TZ Švermováček Mrtník, Středočeský kraj
     • Cena: 200,– Kč (kurzovné je z velké části hrazeno z grantu MHMP, zahrnuje ubytování a stravu), účastník si individuálně hradí dopravu na místo.
     • Kapacita: min 10 účastníků, max. 18 účastníků
     • Za závazné přihlášení na kurz považujeme tyto 2 věci:
      • zaplacení účastnického poplatku 200,– Kč na účet č. 2099562001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení a vysílající skupinu,  poplatek, prosím, uhraďte nejpozději do  10.10.2017
      • odevzdání originálu vyplněné přihlášky (ke stažení – zde) do kanceláře POP nejpozději do 10.10.2017
      • vzhledem k evidenci tohoto grantového kurzu je nutné mít obě náležitosti splněné do zmíněného data, pozdější plnění není v souladu s podmínkami konání kurzu a nebudete jej moci absolvovat !
     • Kontakt: Kateřina Vlachová, 775 634 185, vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Předběžně přihlášení zájemci: Kateřina Vlachová (PS Záře), Ondřej Machulda (68. PS Lvíčata), Tomáš Valenta (POP), David Marek (PS Záře), Martin Prejza, Eliška Skalová (oba 117. PS Kalich), Klára Volková, Jana Müllerová, Livie Francova (všechny 37. PS Pplk. Vally), Jirka Tomčala (PS Omega), Barbora Nechanická (PS Záře), Karolína Šundová, Tereza Procházková, Petr Matouš, David Šilha (všichni 143. PS Jana Nerudy), Helena Nesvačilová (63. PS Sosna)

     Seminář k vyúčtování dotací MŠMT

     Seminář je určen pro hospodáře a vedoucí PS a bude zaměřený na změny ve vyúčtování dotací MŠMT v letošním roce 2017.

     • Termín: čtvrtek 21. 9. 2017 od 18:00 hodin do cca 20:00 hodin
     • Místo konání: budova SMOSK (Senovážné náměstí 23), místnost č. 254 (blok D, 2. patro)
     • Přihlášení: není nutné se předem hlásit, prostě doražte
     • Lektor: Markéta Fraitová, Kateřina Brejchová

     Instruktor vodní turistiky

     • Určeno: pro pedagogické pracovníky (a držitele kvalifikace VDK A – vedoucí) 18+. Kurz je určen začátečníkům i pokročilým vodákům, kteří chtějí vykonávat funkci instruktora, či vedoucího na vodáckých akcích, kurzech, pobytech, či kroužcích pořádaných školami, školskými zařízeními, neziskovými organizacemi.  Hlavním cílem je rozvoj dovedností, vědomostí a také metodických postupů a zásad bezpečnosti na úroveň potřebnou k výuce jízdy na tekoucí vodě, organizaci a vedení kurzů vodní turistiky. Ostatní členové Pionýra bez pedagogické kvalifikace, např. pouze KOV, obdrží certifikát o absolvování kurzu, který je rovněž opravňuje podobné akce pořádat, nezískají však licenci.
     • Místo konání: zahájení kurzu proběhne v areálu umělé sl. dráhy v Č. Vrbném, 370 11 České Budějovice, SK vodní slalom České Budějovice (GPS pozice areálu: 49°0'46.929"N, 14°27'4.175"E), dále pak na Vltavě
     • Termín konání: 7. 9. 2017 od 18.00 hod. (prezence do kurzu: 17:30 až 18.00 hod.), ukončení kurzu je 10.9.2017 ve 14.00 hod.
     • Cena: 200,– Kč (kurzovné je z velké části hrazeno z grantu MHMP, zahrnuje ubytování), účastník si z vlastních zdrojů hradí stravu + cestovné
     • Ubytování: v kempu (s sebou vlastní vybavení, viz. zvací dopis pro účastníky), za nepříznivého počasí v prostorách Jihočeské KOP, Husova ul., bude upřesněno před akcí)
     • Kapacita: min 10 účastníků
     • Přihlášení: emailem na vzdelavani@praha.pionyr.cz
     • Termín pro přihlášení: 28. 8. 2017
     • Přihlášení:
      • evidujeme předběžně přihlášené, viz níže, a zašleme závazné přihlášky a zvací dopis na kontaktní email
      • prosíme o uhrazení poplatku 200,– Kč na účet č.2099562001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a vysílající PS do 28. 8. 2017. Uhrazením této částky závazně potvrzujete svoji účast.
     • Kontakt: Kateřina Vlachová, 775 634 185, mail viz výše
     • Předběžně přihlášení zájemci: David Marek, Jakub Ditrich, Jakub Mareš, Pavel Skuhrovec (všichni PS Záře), Jan Šípal, Radek Ondroušek, Ondřej Filip (všichni 68. PS Lvíčata), Johana Sýkorová, Karel Brejcha, Přemysl Havránek (PS Nepomuk)

     Předtáborové osvěžovací odpoledne první pomoci

     • forma kurzu: odpolední seminář
     • termín: středa 7. června 2017 od 17:00 do 20:00 hodin
     • místo konání: kancelář POP (Senovážné náměstí 24)
     • lektor: Kateřina Vlachová
     • přihlášení zájemci: Martin Prejza, Eliška Skalová (oba 117. PS Kalich), Tomáš Bělohlavý, Mirka Tintěrová, Tomáš Zavřel, Luděk Říha (všichni 73. PS Vodovod), Jan Rottr, Michaela Mentlíková (oba 1. PS Podskaláci), 

     Seminář je zaměřen na osvěžení praktických dovedností při poskytování první pomoci v rámci práce s dětmi, na výměnu zkušeností mezi účastníky a na novinky v legislativě důležité pro ZZA. Seminář je určen i oddílovým vedoucím.

     Přihlašujte se emailem na vzdelavani@praha.pionyr.cz nejpozději do neděle 4. června 2017

      

     Kurz HVT: 31. 3 – 2. 4. a 13. 5. 2017

     • První víkend kurzu proběhne v termínu 31. března – 2. dubna na ZŠ Jižní na Spořilově.
     • V pátek se sejdeme na cca 2 hodinky v 18:00, v sobotu probíhá kurz od 8:30 do 20:00, v neděli od 8:30 do cca 14:00.
     • Druhý víkend kurzu již bude obsahovat jen sobotu, proběhne v termínu 13. května pravděpodobně v zasedací místnosti na Senovážném náměstí. Během druhého víkendu proběhne test a v následujícím týdnu budou vydány dekrety.
     • Pokud bys měl problém s druhým termínem, že je pozdě a potřebuješ dekret ke schvalovacímu listu, ozvi se, budeme řešit individuálně.
     • Po celou dobu kurzu bude k dispozici káva, čaj a voda, v sobotu bude zajištěn oběd a večeře, v neděli oběd. Mezi hlavními jídly pak bude k dispozici nějaké občerstvení (ovoce, sušenky).
     • Na kurz si vezmi pohodlné oblečení a přezuvky (jsme ve škole).
     • V případě potřeby možno napsat mail rama.simek@seznam.cz nebo zavolat na 721 825 585.

     Těším se na vás.

     Láďa Ráma Šimek

     • Přihlášení zájemci: Pavel Greiner, Miroslav Merhaut (121.PS Bor), Barbora Nechanická (PS Záře), Pavel Řezáč (PS Záře), Jaroslav Štěpánek (121.PS Bor)

      

     Kurz „Kvalifikace oddílového vedoucího pro 26+“ (KOV)          24. – 27. 4. 2017

     Kurz je určen zkušeným, dlouhodobě pracujícím oddílovým vedoucím, kteří z jakéhokoli důvodu nemají potřebnou kvalifikaci KOV. Minimální věk je 26 let.

     Kurz obsahuje pouze závěrečné zkoušky, příprava na ně je formou samostudia. V případě doložení dekretů jiných kurzů či diplomů z různých škol bude účastníkovi započítán daný obor bez potřeby absolvovat zkoušku (viz dále v textu). K přípravě na zkoušku doporučujeme využít materiály, které jsou ke stažení na stránkách POP či na jiných pionýrských stránkách. Jedná se o:

     • Skripta ke kvalifikaci oddílového vedoucího – ke stažení zde
     • Skripta ke kvalifikaci instruktora – ke stažení zde
     • Skripta k pionýrskému minimu – ke stažení zde
     • Osnova kurzu KOV dle směrnice – ke stažení zde

     Vedle těchto materiálů doporučujeme využít publikaci Bezpečnost při práci s dětmi (vydanou ČSOP ve spolupráci s ČRDM) a První Pomoc (vydanou ZDrSEM), které pravděpodobně máte na skupině, případně je možné je zapůjčit v kanceláři POP.

     Přehled oborů a možné uznání kvalifikace:

     • BOZP – bude uznána držitelům kvalifikace HVT
     • Právo – bude uznáno držitelům kvalifikace HVT, případně min. zkoušky z obecného práva
     • Zdravověda – bude uznána držitelům kvalifikace ZZA, případně min. vzdělání na úrovní zdravotní sestry
     • Metodika – není možné uznat, nutno dodat POZ vícedenní akce
     • Pedagogika a psychologie – bude uznána v případě vzdělání alespoň na úrovni pedagogického mi­nima
     • Propagace – bude uznána v případě vzdělání v některém z oborů propagace či reklamy
     • Hospodaření – bude uznáno držitelům kvalifikace člena rady, VPS, hospodáře PS, či doložení vzdělání v oblasti hospodaření či ekonomiky
     • Pionýr – bude uznán držitelům kvalifikace člena rady, VPS či hospodáře PS

     Před zkouškami tedy prosím dodejte:

     • Vyplněnou přihlášku ke zkoušce a doporučení PS (je třeba dodat originál – stačí přinést až na zkoušku)
     • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (stačí kopie poslaná mailem)
     • Výpis z rejstříku trestů (stačí kopie poslaná mailem)
     • Dekrety kvalifikací a diplomy zkoušek z oborů, které vám mohou být uznány (možno předem poslat naskenované)
     • POZ vícedenní akce včetně rozpočtu – ideálně takové, kterou jste pořádali, případně se chystáte pořádat (stačí poslat mailem)

     Zkoušky proběhnou ve všedních dnech (pondělí – čtvrtek) v období od 24. do 27. dubna 2017 vždy mezi 17:00–20:00 hodinou v kanceláři POP – možné je dostavit se kdykoliv v tomto časovém rozmezí ! Na každý den se může přihlásit maximálně 10 lidí. Termín pro příhlášení je neděle 23. dubna 2017 !!!

     Přihlašování na kurz – ZDE

     V případě jakýchkoli nejasností se na mě obraťte: vzdelavani@praha.pionyr.cz nebo tel.: 721 825 585.

     Láďa Ráma Šimek

     Kurz ZZA: 31. 3 – 2. 4 a 21. – 23. 4. 2017

     • Kurz se z důvodu malého počtu zájemců nakonec nekonal – v případě zájmu se pravděpodobně bude konat na podzim 2017

     Kurz „Kvalifikace pro výkon volených funkcí“

     • Termíny: kurz proběhne o víkendu 17. – 19. února 2017 s celkovou hodinovou dotací 10 hodin společné části, 12 hodin nadstavby pro vedoucí PS a hospodáře PS a 6 hodin nadstavby pro členy rady. Zbylé hodiny do potřebné časové dotace doplní účastníci samostudiem.
     • Místo: ZŠ Jižní (Jižní IV 1750/10, Praha – Záběhlice); spí se doma !
     • Termín pro přihlášení: do 12. 2. 2017 na mail tajemnik@praha.pionyr.cz
     • Cena kurzu: 500 Kč (strava, materiál) – možno zaslat na účet POP (2099562001/5500) nebo v hotovosti při zahájení kurzu
     • Komu je kurz určen: Školení je určeno členům PIONÝRA, kteří vykonávají nebo se připravují na výkon volených funkcí na své PS. Jedná se o členy rad (především delegáty krajské rady), vedoucí PS a hospodáře (případně revizory) PS. Vzhledem k faktu, že se jedná o funkcionáře PIONÝRA, kteří pro výkon své funkce musí být členy spolku, není kurz určen pro nečleny PIONÝRA.
     • Zakončení: zakončení formou zkoušek proběhne ve stejném víkednu, vždy po skončení školení příslušné nadstavby. Pro zdárné zakončení kurzu musí absolvent napsat závěrečný test s úspěšností alespoň 70 %.
     • Vedoucí kurzu: Ladislav Ráma Šimek, vzdelavani@praha.pionyr.cz, 721 825 585
     • Přihláška a doporučení PS – ke stažení ZDE (originál dodat nejpozději při zahájení kurzu)
     • Výpis z rejstříku trestů a osvědčení o zdravotní způsobilosti není vyžadováno, ale mělo by být součástí dokumentace na PS
     • Materiály k samostudiu – Stanovy a Program Pionýra, jednací a volební řád POP
     • V rámci víkendu je možné získat kvalifikaci VePS+člen rady nebo hospodář PS/revizor PS
     • Přihlášení zájemci: Lucie Vondráčková (SKOP) – hospodář PS, Zuzana Medlíková (121.PS Bor) – vedoucí PS, Pavel Kavina (8.PS) – vedoucí PS, Lucka Zázvůrková (96. PS Veselí Medvědi) – hospodář PS, Jan Rottr (1. PS Podskaláci) – člen rady, Martina Týfová (154. PS Paprsek) – hospodář PS, Tomáš Běhan (137. PS) – vedoucí PS, Helena Weigelová (154. PS Paprsek) – člen rady, Jindřich Mládek (154. PS Paprsek) – člen rady, Jana Müllerová (37. PS pplk. Vally) – vedoucí PS, Miroslav Merhaut (121. PS Bor) – člen rady, Michal Menšík (PS Omega) – hospodář PS, Zuzana Baziková (49. PS Kočovníci) – hospodář PS, Mirek Záveský (61. PS Paprsek) – hospodář PS

      

     Seminář průvodcování na Pionýrské skupině

     • čtvrtek 20. října od 18:00 hodin v kanceláři POP (Senovážném náměstí 24, 5. patro)

     Jak si vychováváte mladé vedoucí a instruktory na skupinách, jak předáváte zkušenosti a dovednosti svým mlaďochům? Ve Směrnici pro přípravu a vzdělávání v Pionýru již nějakou dobu máme možnost vzdělávání pomocí průvodcování. Pokud vás zajímá, jak by to mohlo fungovat a jak touto formou zajistit řádnou kvalifikaci pro své instruktory a vedoucí, přijďte na diskuzi. Věřím, že nalezneme způsob, jak tuto možnost v Praze převést do reality.

     V případě zájmu prosím napište na mail vzdelavani@praha.pionyr.cz, abychom v případě většího zájmu zajistili vhodné prostory. O případné změně místa budete informováni na těchto stránkách.

     Přihlášení zájemci: Miroslav Jungwirth (PS Záře), Petr Kubů (PO Rondel), Martin Prejza, Eliška Skalová (oba 117. PS Kalich)

     Láďa Ráma Šimek

     Kurz VDK – IN „NIKOLIV“

     aneb nejde nám přeci jen o papír. Kurz především pro ty, kdo si toho chtějí hodně vyzkoušet a učit se přímo praxí. Cílem je získání takových znalostí a dovedností, které se každému mladému člověku, který pracuje s dětmi, budou hodit.

     Informace o kurzu:

     Kurz je určen pro instruktory, kteří celoročně pracují s dětmi ve svých oddílech a PS. Kurz bude probíhat zážitkovou formou s důrazem na praktický nácvik dovedností. Pro zdárné absolvování je vhodné, když má instruktor možnost nabyté dovednosti rovnou zkoušet a uplatňovat ve svém oddíle. Co tedy účastníky čeká:

     • Dozvíte se, jaké je třeba při činnosti s dětmi uplatňovat bezpečností zásady a jak předcházet nebo jak čelit možným bezpečnostním rizikům.
     • Praktickou simulací „v terénu“ si vyzkoušíte postup zajištění první pomoci.
     • Naučíte se chápat děti a jejich potřeby a vnímat rozdíly v jejich osobnostech.
     • Zjistíte, jak děti dobře motivovat k činnosti a jak činnost připravovat s ohledem na výchovné cíle.
     • Naučíme vás samostatně připravit a realizovat menší oddílovou akci – včetně vedení základní dokumentace, přípravy motivačního letáčku na akci, přípravy rozpočtu a vyznání se v účetních dokladech.
     • Dozvíte se něco o tom, jaké jsou zásady a ideály Pionýra a také jak funguje organizační struktura Pionýra a vaší pionýrské skupiny.
     • Nahlédnete do nabídky Pionýra, seznámíte se s možnostmi, které můžete využívat.
     • Obohatíte se vzájemnou výměnou zkušeností ze svých PS s lektory a ostatními účastníky kurzu.
     • A mnoho dalšího…

     Kurz probíhá formou tří víkendových výjezdů a tří odpoledních seminářů. Termíny kurzu jsou stanoveny:

     • čtvrtek 12. listopadu 2015 – úvodní seminář
     • 20. – 22. listopadu 2015 – výjezd
     • čtvrtek 10. prosince 2015 – seminář
     • 15. – 17. ledna 2016 – výjezd
     • čtvrtek 25. února 2016 – seminář
     • a 1. – 3. dubna 2016 – závěrečný výjezd

     Semináře probíhají vždy v čase 17:30 – 20:00, víkendové výjezdy jsou od pátku večera do neděle po poledni. Podrobné propozice k víkendům dostanete vždy na předchozím semináři, případně mailem.

     Zkoušky proběhnou následně v termínu, který společně stanovíme do konce ledna (druhý výjezd). Pravděpodobně budou v týdnu 11. – 15. dubna 2016.

     Cena kurzu je stanovena na 1 500 Kč pro registrované členy sdružení PIONÝR. Pro ostatní účastníky je cena kurzu 2 500 Kč. Uhrazení účastnického poplatku je možné také prostřednictvím své mateřské PS či jiné vysílající organizace. K uhrazení ÚP je možné použít převod na účet POP 2099562001/5500. ÚP je nutné uhradit nejpozději během úvodního semináře.

     V ceně kurzu je ubytování a strava během víkendů, studijní texty, lektoři… V ceně kurzu není zahrnuta doprava na jednotlivé víkendy, tu si každý účastník hradí sám.

     Přihlášku ke kurzu dodejte do kanceláře POP, Senovážné náměstí 977/24, 116 47, Praha 1; 5 patro, od výtahu vpravo na konec chodby – a to nejpozději do 15. října 2015.

     Kapacita kurzu je 20 osob, počet a jména přihlášených budeme průběžně zveřejňovat na pražských stránkách. Kurz bude otevřen při přihlášení alespoň 10ti osob. O naplnění a otevření kurzu budou přihlášení účastníci informováni na kontaktní mail či tel. číslo a to do konce října.

     Ostatní náležitosti, tedy osvědčení o zdravotní způsobilosti, výpis z rejstříku trestů a u členů Pionýra doporučení vysílající PS, přineste tamtéž nejpozději na úvodní seminář. Osvědčení o zdravotní způsobilosti a výpis z rejstříku trestů dodejte v kopii, originál si ponechte pro další potřebu (na vlastní PS, na tábory, školy v přírodě…).

     V případě jakýchkoli nejasností můžete napsat na vzdelavani@praha.pionyr.cz nebo zavolat na 721 825 585.

     Těším se na vás na kurzu.

     Láďa Ráma Šimek

     Přihlášení zájemci: Emma Doubková (1.PS Podskaláci), Matyáš Doubek (1.PS Podskaláci), Jakub Hájek (1.PS Podskaláci), Ondřej Lukáš (1.PS Podskaláci), Josefína Hegyiová (1.PS Podskaláci), Jakub Zeman (1.PS Podskaláci), Kateřina Zíková (1. PS Podskaláci), Tomáš Kotva (143. PS Jana Nerudy), Martin Vaněk (143. PS Jana Nerudy), Tereza Vodvářková (68. PS Lvíčata), Daniel Kohl (1. PS Podskaláci), Jan Mandík (117. PS Kalich), Jakub Mandík (117. PS Kalich), Karel Vyhnis (117. PS Kalich), Barbora Strmeňová (117. PS Kalich)

     Kurz „Kvalifikace oddílového vedoucího“ (KOV)

     Kurz je určen zkušeným, dlouhodobě pracujícím oddílovým vedoucím, kteří z jakéhokoli důvodu nemají potřebnou kvalifikaci KOV. Minimální věk je 23 let.

     Kurz obsahuje pouze závěrečné zkoušky, příprava na ně je formou samostudia. V případě doložení dekretů jiných kurzů či diplomů z různých škol bude účastníkovi započítán daný obor bez potřeby absolvovat zkoušku (viz dále v textu). K přípravě na zkoušku doporučujeme využít materiály, které jsou ke stažení na stránkách POP či na jiných pionýrských stránkách. Jedná se o:

     • Skripta ke kvalifikaci oddílového vedoucího – ke stažení zde
     • Skripta ke kvalifikaci instruktora – ke stažení zde
     • Skripta k pionýrskému minimu – ke stažení zde
     • Osnova kurzu KOV dle směrnice – ke stažení zde

     Vedle těchto materiálů doporučujeme využít publikaci Bezpečnost při práci s dětmi (vydanou ČSOP ve spolupráci s ČRDM) a První Pomoc (vydanou ZDrSEM), které pravděpodobně máte na skupině, případně je možné je zapůjčit v kanceláři POP.

     Přehled oborů a možné uznání kvalifikace:

     • BOZP – bude uznána držitelům kvalifikace HVT
     • Právo – bude uznáno držitelům kvalifikace HVT, případně min. zkoušky z obecného práva
     • Zdravověda – bude uznána držitelům kvalifikace ZZA, případně min. vzdělání na úrovní zdravotní sestry
     • Metodika – není možné uznat, nutno dodat POZ vícedenní akce
     • Pedagogika a psychologie – bude uznána v případě vzdělání alespoň na úrovni pedagogického mi­nima
     • Propagace – bude uznána v případě vzdělání v některém z oborů propagace či reklamy
     • Hospodaření – bude uznáno držitelům kvalifikace člena rady, VPS, hospodáře PS, či doložení vzdělání v oblasti hospodaření či ekonomiky
     • Pionýr – bude uznán držitelům kvalifikace člena rady, VPS či hospodáře PS

     Před zkouškami tedy prosím dodejte:

     Vyplněnou přihlášku ke zkoušce a doporučení PS (je třeba dodat originál – stačí přinést až na zkoušku)
     Potvrzení o zdravotní způsobilosti (stačí kopie poslaná mailem)
     Výpis z rejstříku trestů (stačí kopie poslaná mailem)
     Dekrety kvalifikací a diplomy zkoušek z oborů, které vám mohou být uznány (možno předem poslat naskenované)
     POZ vícedenní akce včetně rozpočtu – ideálně takové, kterou jste pořádali, případně se chystáte pořádat (stačí poslat mailem)

     Zkoušky proběhnou ve všedních dnech (pondělí – čtvrtek) v období 29. února do 10. března 2016 vždy mezi 17:00–20:00 hodinou v kanceláři POP. Na každý den se může přihlásit maximálně 8 lidí. Termín pro příhlášení je pondělí 22. února 2016 !!!

     V případě jakýchkoli nejasností se na mě obraťte: vzdelavani@praha.pionyr.cz nebo tel.: 721 825 585.

     Láďa Ráma Šimek

     Kurz „Kvalifikace pro výkon volených funkcí“

     • Termíny: kurz proběhne o víkendu 26. – 28. února 2016 s celkovou hodinovou dotací 10 hodin společné části, 12 hodin nadstavby pro vedoucí PS a hospodáře PS a 6 hodin nadstavby pro členy rady. Zbylé hodiny do potřebné časové dotace doplní účastníci samostudiem.
     • Místo: ZŠ Jižní (Jižní IV 1750/10, Praha – Záběhlice); spí se doma !
     • Termín pro přihlášení: do 14. 2. 2016 na mail tajemnik@praha.pionyr.cz
     • Cena kurzu: 500 Kč (strava, materiál) – možno zaslat na účet POP (2099562001/5500) nebo v hotovosti při zahájení kurzu
     • Komu je kurz určen: Školení je určeno členům PIONÝRA, kteří vykonávají nebo se připravují na výkon volených funkcí na své PS. Jedná se o členy rad (především delegáty krajské rady), vedoucí PS a hospodáře (případně revizory) PS. Vzhledem k faktu, že se jedná o funkcionáře PIONÝRA, kteří pro výkon své funkce musí být členy spolku, není kurz určen pro nečleny PIONÝRA.
     • Zakončení: zakončení formou zkoušek proběhne ve stejném víkednu, vždy po skončení školení příslušné nadstavby. Pro zdárné zakončení kurzu musí absolvent napsat závěrečný test s úspěšností alespoň 70 %.
     • Vedoucí kurzu: Ladislav Ráma Šimek, vzdelavani@praha.pionyr.cz, 721 825 585
     • Přihláška a doporučení PS (originál dodat nejpozději při zahájení kurzu)
     • V kopii dodejte výpis z rejstříku trestů a osvědčení o zdravotní způsobilosti (vše stačí zaslat mailem)
     • Přihlášení zájemci: Tomáš Zítek – hospodář PS (2. PS Klíč), Jana Boháčová – člen rady (49. PS Kočovníci), Radovan Mlejnek – člen rady (68. PS Lvíčata), Jan Pavlíček – člen rady (147. PS Galaxie), Denisa Rubková – hospodář PS (147. PS Galaxie), Josef Šolc – vedoucí PS (SKOP), Petr Hanzal – vedoucí PS (1. PS Podskaláci), Jakub Hájek – člen rady (1. PS Podskaláci), Michal Matuška – člen rady (160. PS Vampoš), Lída Marečková – hospodář PS (49. PS Kočovníci), Klára Petráňová – vedoucí PS (241. PS Ledňáček), Hana Preradová – hospodář PS (241. PS Ledňáček), Klára Rejšková – vedoucí PS (76. PS Jánka Fábryho), Luděk Říha – člen rady (73. PS Vodovod), Petra Černá – vedoucí PS (SKOP)

      

     Seminář „Účetní závěrka“

     Inventarizace majetku a závazků, závěrkové účetní operace, zpracování účetní závěrky a nejčastější chyby, provedení fyzických a dokladových inventur, zápisy o provedení.

     • Komu je seminář určen: hospodářům a účetním PS
     • Termín: 11. 2. 2016 (původní termín byl 4.2., ale z organizačních důvodů byl termín posunut)
     • Začátek: 18:00 hodin
     • Místo: kancelář POP (v případě většího zájmu bude místo včas upřesněno)
     • Termín pro přihlášení: do 28. 1. 2016 na mail tajemnik@praha.pionyr.cz
     • Vedoucí semináře: Markéta Fraitová
     • Přihlášení zájemci: Jindra Vaněk (143. PS Jana Nerudy), Eva Pavelková (147. PS Galaxie), Eva Ujcová (1. PS Podskaláci), Lucka Ungerová (PS Beta), Klára Petráňová (241. PS Ledňáček), Hana Preradová (241. PS Ledňáček), Hana Engstová (45. PS Praha 6), Martin Prejza (117. PS Kalich), Eliška Skalová (117. PS Kalich), Nikola Tomčalová (PS Omega), Daniel Zíka (PS Omega), Tereza Kujanová (154. PS Paprsek), Klára Rejšková (76. PS Jánka Fábryho), Miroslav Vodička (6. PS), Milan Franta (6. PS)

     Seminář „Účetní závěrka“

     • Inventarizace majetku a závazků, závěrkové účetní operace, zpracování účetní závěrky.
     • Komu je seminář určen: hospodářům a účetním PS
     • Termín: 19. 11. 2015
     • Začátek: 18:00 hodin
     • Termín pro přihlášení: do 12. 11. 2015 na mail tajemnik@praha.pionyr.cz
     • Vedoucí semináře: Markéta Fraitová
     • Seminář se z důvodu nezájmu nekonal !

     Seminář „Daně pro PS“

     • Daně týkající se PS, zpracování daňového přiznání.
     • Komu je seminář určen: hospodářům a účetním PS
     • Termín: 5. 11. 2015
     • Začátek: 18:00 hodin
     • Termín pro přihlášení: do 29. 10. 2015 na mail tajemnik@praha.pionyr.cz
     • Vedoucí semináře: Markéta Fraitová

     Seminář „Hospodaříme“

     • Výměna zkušeností s hospodařením PS, sestavování rozpočtů, podklady pro účetnictví atd.
     • Komu je seminář určen: hospodářům PS
     • Termín: 15. 10. 2015
     • Začátek: 18:00 hodin
     • Termín pro přihlášení: do 8. 10. 2015 na mail tajemnik@praha.pionyr.cz
     • Vedoucí semináře: Markéta Fraitová
     • Seminář se z důvodu nezájmu nekonal !
       

     Seminář  „Získávání finančních prostředků“

     • Výměna zkušeností se získáváním prostředků z městských částí, MHMP apod. Psaní projektů. Fundraising. 
     • Komu je seminář určen: těm co se snaží získávat peníze na projekty
     • Termín: 8. 10. 2015
     • Začátek: 18:00 hodin
     • Termín pro přihlášení: do 1. 10. 2015 na mail tajemnik@praha.pionyr.cz
     • Vedoucí semináře: Markéta Fraitová

     Hlavní vedoucí tábora (HVT)

     • Termíny: 20. 3., 28. – 30. 3. – výjezd, 8. 4., 15. 4. a 22. 4. 17:30 – 20 hodin, Senovážné nám. 24
     • Termín pro přihlášení: 20. 3.
     • Cena kurzu: 1 000 Kč pro členy Pionýra, 1 500 Kč pro nečleny
     • Vedoucí kurzu: Jindřich Červenka

     Přihlášením na kurz se rozumí dodání přihlášky do kanceláře POP a složení zálohy. Tato záloha je vratná v plné výši v případě, že kurz nebude naplněn a neuskuteční se. Naopak v případě, že kurz bude otevřen, ale žadatel na něj nakonec nenastoupí, je tato záloha storno poplatkem. Záloha činí 500 Kč. Účastník může s přihláškou složit rovnou i plnou cenu kurzu. Přihlášky lze dodat do kanceláře osobně či zaslat mailem, poplatek je možné složit také osobně či převést na účet POP 2099562001/5500. V případě osobního dodání si prosím nejprve zjistěte, že kancelář tou dobou bude obsazena, případně se domluvte na tel: 721 825 585 (Ladislav Šimek).

     Kurz je určen pro vedoucí, kteří chtějí vykonávat na táboře funkci hlavního vedoucího či jeho zástupce. Pro nastoupení na kurz se doporučuje min. kvalifikace KOV nebo VDK – V, v rámci kurzu se počítá, že účastník tyto znalosti má a nejsou součástí výuky. Před zahájením kurzu bude rozsah znalostí ověřen testem, který proběhne 20. 3. od 17:30 na Senovážném nám. 24.

     Kurz je zakončen testem a ústní zkouškou. Test a ústní zkouška proběhne odpoledne po ukončení kurzu, termín bude upřesněn.

     Kurz bude otevřen v případě, že se přihlásí alespoň 8 účastníků. Maximální kapacita kurzu 15 účastníků (rozhoduje se dle termínu dodání přihlášky a zaplacení zálohy).

     V ceně kurzu je ubytování a strava během výjezdu, studijní texty, lektoři… V ceně kurzu není zahrnuta doprava na výjezd, tu si každý účastník hradí sám.

     Pro zdárné absolvování kurzu je nutné účastnit se v plném rozsahu vstupního testu, výjezdu a nejméně 2 seminářů!

     Kvalifikace instruktora (KI)

     • Termíny: 11. 2., 11. 3. a 25. 3. 17,30 – 20 hodin, Senovážné nám. 24, výjezd 28. – 30. 3.
     • Termín pro přihlášení: 11. 2.
     • Cena kurzu:  500 Kč pro členy Pionýra, 1 000 Kč pro nečleny
     • Vedoucí kurzu: Jindřich Červenka
     • Kurz je určen pro instruktory ve věku 15 – 18 let, kteří celoročně pracují u oddílu.

     Kurz je zakončen testem a ústní zkouškou. Test a ústní zkouška proběhne odpoledne po výjezdu, termín bude upřesněn.

     Kurz bude otevřen v případě, že se přihlásí alespoň 5 účastníků, přičemž v součtu s kurzem KOV (který probíhá současně) bude minimálně 20 účastníků. Maximální kapacita kurzu 15 účastníků (rozhoduje se dle termínu dodání přihlášky a zaplacení zálohy).

     V ceně kurzu je ubytování a strava během výjezdu, studijní texty, lektoři… V ceně kurzu není zahrnuta doprava na výjezd, tu si každý účastník hradí sám.

     Pro zdárné absolvování kurzu je nutné účastnit se v plném rozsahu nejméně 2 seminářů a výjezdu!

     Kvalifikace oddílového vedoucího (KOV)

     • Termíny: 6. 2., 5. 3., 19. 3. a 2. 4. 17,30 – 20 hodin, Senovážné nám. 24, výjezd 28. – 30. 3
     • Termín pro přihlášení: 6. 2.
     • Cena kurzu:  500 Kč pro členy Pionýra, 1 000 Kč pro nečleny
     • Vedoucí kurzu: Jindřich Červenka
     • Kurz je určen pro vedoucí, kteří celoročně pracují u oddílu.

     Kurz je zakončen testem a ústní zkouškou. Test a ústní zkouška proběhne odpoledne po výjezdu, termín bude upřesněn.

     Kurz bude otevřen v případě, že se přihlásí alespoň 5 účastníků, přičemž v součtu s kurzem KI (který probíhá současně) bude minimálně 20 účastníků. Maximální kapacita kurzu 15 účastníků (rozhoduje se dle termínu dodání přihlášky a zaplacení zálohy).

     V ceně kurzu je ubytování a strava během výjezdu, studijní texty, lektoři… V ceně kurzu není zahrnuta doprava na výjezd, tu si každý účastník hradí sám.

     Pro zdárné absolvování kurzu je nutné účastnit se v plném rozsahu nejméně 3 seminářů a výjezdu!

     Seminář k novým Stanovám Pionýra

     • Termín: 4. 3. 2014
     • Začátek: 18:00 hodin
     • Konec: cca 20:00 hodin
     • Kde: budova SMOSK, Senovážné náměstí 23, Praha 1; místnost č. 16. Jednací místnost č. 16 naleznete v bloku C v přízemí úplně na konci chodby.
     • Kdo: vedoucí PS/PC, hospodář PS/PC, revizor PS/PC, delegáti PS a další lidé, které to zajímá
     • Lektor: Kateřina Brejchová
     • S sebou: nové Stanovy Pionýra (byly např. jako příloha únorové Mozaiky)

     Hospodář PS

     • Termín akce: 9 večerních seminářů – úterý 17. 9.; 1. 10.; 15. 10.; 5. 11.; 19. 11.; 3. 12.; 17. 12.; 7. 1.; 21. 1.; od 17:30 do 19:30
     • Místo konání akce: zasedací místnost Pionýra, Senovážné náměstí 24, 5. patro, vlevo od výtahu
     • Účastnický poplatek: 500 Kč
     • Podmínka účasti: absolventi mají kvalifikaci Člena rady, pokud ne, mohou si ji doplnit v rámci podzimního kurzu člena rady, který je také vypsán
     • Zodpovědná a kontaktní osoba: Markéta Fraitová, marketa@pionyr.cz, 777 793 701
     • Způsob ověřování znalostí: závěrečná práce, zadaná v průběhu kurzu a odevzdaná do 14 dní po posledním semináři.
     • Přihláška + doporučení PS 

     Člen rady

     • Termín akce: dva večerní semináře 3. a 24. října 2013 od 17:30 do 20:30
     • Místo konání akce: Zasedací místnost Pionýra, Senovážné náměstí 24, 5. patro, vlevo od výtahu
     • Účastnický poplatek: žádný
     • Podmínka účasti: absolventi mají pionýrské minimum, součástí kurzu je samostudium, materiály budou zaslány po dodání přihlášky
     • Zodpovědná a kontaktní osoba: Ladislav Šimek, rama.simek@seznam.cz, 721 825 585
     • Způsob ověřování znalostí: závěrečný test v termínu 7. listopadu
     • PDF Přihláška + doporučení PS

     Přihlášky zasílejte do konce září 2013 na adresu vzdelavani@praha.pionyr.cz nebo doručte do kanceláře POP, Senovážné nám. 24, 5. patro, vpravo od výtahu na konec chodby

     Vedoucí dětského kolektivu – I. stupeň (instruktor)

     Kurz je určen pro instruktory ve věku 15 – 18 let, kteří celoročně pracují u oddílu.

     Kurz je zakončen testem a ústní zkouškou. Test proběhne v rámci posledního víkendu, ústní zkouška odpoledne v týdnu po posledním víkendu.

     V ceně kurzu je ubytování a strava během víkendů, studijní texty, lektoři… V ceně kurzu není zahrnuta doprava na jednotlivé víkendy, tu si každý účastník hradí sám.

     Pro zdárné absolvování kurzu je nutné účastnit se v plném rozsahu minimálně třech víkendů!

     Vedoucí dětského kolektivu – II. stupeň (vedoucí)

     Kurz je určen pro vedoucí, kteří celoročně pracují u oddílu. Podmínkou k nastoupení na kurz je získané osvědčení VDK – IN a minimálně tři roky praxe u oddílu v pozici instruktor či vedoucí.

     Kurz je zakončen testem a ústní zkouškou. Test proběhne v rámci posledního víkendu, ústní zkouška odpoledne v týdnu po posledním víkendu.

     V ceně kurzu je ubytování a strava během víkendů, studijní texty, lektoři… V ceně kurzu není zahrnuta doprava na jednotlivé víkendy, tu si každý účastník hradí sám.

     Hlavní vedoucí tábora

     Kurz je určen pro vedoucí, kteří chtějí vykonávat na táboře funkci hlavního vedoucího či jeho zástupce. Pro nastoupení na kurz se doporučuje min. kvalifikace KOV nebo VDK – V, v rámci kurzu se počítá, že účastník tyto znalosti má a nejsou součástí výuky.

     Kurz je zakončen testem a ústní zkouškou. Zkouška proběhne odpoledne v týdnu po posledním víkendu.

     V ceně kurzu je ubytování a strava během víkendů, studijní texty, lektoři… V ceně kurzu není zahrnuta doprava na jednotlivé víkendy, tu si každý účastník hradí sám.

     Doškolovací seminář zdravotníka zotavovacích akcí (ZZA)

     • Forma kurzu: odpolední seminář
     • Termín: 5. června 2012 od 16:00 do 20:00
     • Místo konání: V kanceláři POP, Senovážné náměstí 977/24 – 5. patro, od výtahu vpravo a na konec chodby

     Předmětem semináře budeopakování zdravovědy nejen pro zdravotníky. Seminář je zaměřen na osvěžení praktických dovedností při poskytování první pomoci v rámci práce s dětmi, na výměnu zkušeností mezi účastníky a na novinky v legislativě důležité pro ZZA .

     V případě, že máte prošlé osvědčení, je možné vám na základě tohoto semináře vystavit nové osvědčení již na dobu neurčitou. Pokud se vás toto týká, sdělte nám to prosím dopředu, abychom vám osvědčení mohli připravit.

     Přihlašujte se emailem na vzdelavani@praha.pionyr.cz nejpozději do 31. května. V případě velkého zájmu by se seminář přesunul do zasedačky ČRDM v šestém patře.

     Kurz zdravotníka zotavovacích akcí (ZZA)

     • Forma kurzu: Dva víkendové výjezdy v termínu 11.-13. května a 1.-3. června. Zkoušky proběhnou následně v týdnu 4.-7. června.
     • Vedoucí kurzu: Kateřina Kopřivová
     • Kapacita kurzu: minimálně 10, maximálně 16 účastníků
     • Cena kurzu: 1000 Kč

     Přihlášky zasílejte do středy 29. února 2012 na adresu vzdelavani@praha.pionyr.cz. V přihlášce uveďte jméno, vysílající PS a kontaktní mail.

     Kurz vedoucí pionýrské skupiny

     • Kurz zaměřený převážně pro nováčky ve funkci vedoucího PS, ale i pro ostřílené skupináře pro oživení a doplnění znalostí.
     • Celoroční kurz formou odpoledních seminářů a dvou víkendů.
     • Zahájení kurzu září 2011 – ukončení kurzu červen 2012.
     • Kurz je zaměřen především na zvládnutí problematiky řízení a rozvoje práce PS .
     • Obsahem je administrativa PS, ekonomika PS, právní aspekty PS, kontrolní činnost na PS atd.
     • Je určen i pro členy vedení PS.

     Přihlášení: Markéta Fraitová – marketa@pionyr.cz , tel: 777 793 701 – DO 18. 9. 2011
     Garant kurzu: Markéta Fraitová

     Termíny:

     • Úterý 4. října 2011 od 17.30 hodin – místo bude upřesněno
     • Další semináře pravidelně každý měsíc – úterý od 17.30 hod – (1. 11., 6. 12., 24. 1., 21. 2., 27. 3., …)
     • První víkend 4. – 6. listopad 2011
     • Druhý víkend červen 2012

     Předpokládaná cena kurzu: 500,– Kč

     Doškolovací seminář HVT

     • Forma kurzu: jeden večerní seminář
     • Termín a místo konání: 12. dubna 2012 v 18:00 v kanceláři POP

     Seminář je zaměřen na novinky v legislativě, důležité pro HVT a na výměnu zkušeností mezi účastníky. V případě, že máte prošlé osvědčení, je možné vám na základě tohoto semináře vystavit nové osvědčení již na dobu neurčitou.

     Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. března na vzdelavani@praha.pionyr.cz.

     Kurz vedoucího dětského kolektivu – instruktor

     • Kurz VDK-IN proběhne v prvním pololetí 2011–2012 během čtyř víkendů:
      • 21. – 23. 10. 2011
      • 4. – 6. 11. 2011 (pozor, přesunuto z 11. – 12. 11.)
      • 2. – 4. 12. 2011
      • 20. – 22. 1. 2012
     • Zkoušky proběhnou pak v Praze, termín bude upřesněn.
     • Školení probíhá intenzivní zážitkovou formou o víkendech, absolventi získají veškeré potřebné dovednosti a vědomosti instruktora u celoročně fungujícího oddílu v rámci Pionýra.
     • Kurz je akreditován MŠMT.
     • Kurz bude otevřen při minimálním zájmu 10 osob.

     Přihlášení: vzdelavani@praha.pionyr.cz, obratem bude zaslána přihláška na kurz a další podrobné informace.

     Předpokládaná cena kurzu: 1 500,– Kč

     Kvalifikace oddílového vedoucího (KOV)

     • Forma kurzu: Jeden víkendový výjezd, samostudium, plus zkoušky.
     • Termíny: 2. – 4. března, zkoušky proběhnou následně v první polovině března (termín bude upřesněn)
     • Vedoucí kurzu: Kurz organizuje 143. PS Neruda s lektorským zajištění PVC 01
     • Kapacita kurzu: maximálně 30 účastníků
     • Cena kurzu: 500 Kč
     • Místo kurzu bude upřesněno v závislosti na počtu účastníků.

     Kurz je primárně určen vedoucím, kteří pracují v Pionýru s dětmi, nemají vhodný kurz a nejsou schopni věnovat vzdělávání více víkendů, tedy spíše starší vedoucí, kteří z jakýchkoli důvodů zatím nemají potřebné vzdělání, ale přihlásit se můžou i mladší vedoucí, ovšem starší 18 let. Kurz není akreditvaný MŠMT a má tudíž platnost pouze ve sdružení Pionýr.

     Přihlášky zasílejte do pondělí 6. února 2012 na adresu vzdelavani@praha.pionyr.cz. V přihlášce uveďte jméno, vysílající PS a kontaktní mail.

     Seminář pro hospodáře PS – III. část

     • Provedení inventarizací na PS
     • Závěrečné účetní operace, účetní závěrka a výkazy

     Termín: úterý 24. 11. 2011 od 18:00 hodin – místo bude upřesněno
     Lektor: Markéta Fraitová
     Přihlášenítajemnik@praha.pionyr.cz

     Kurz nízké lanové aktivity

     • Kurz PVC 02 (Středočeská krajské organizace Pionýra) na nízké lanové aktivity
     • Absolvování kurzu nízkých lanových aktivit je předpokladem pro absolvování kurzu
     • Vysokých lanových aktivit, který plánují na příští rok.
     • Kurz se uskuteční na TZ Vávrovka

     Termín: 7. – 9. 10. 2011
     Cena kurzu: 500 Kč
     Termín pro přihlášení je pondělí 26. 9. 2011
     Přihlášení a případné dotazy: Petra Zavadilová, petra.zavadilova@seznam.cz, 777 248 702

     Seminář pro hospodáře PS – II. část

     • seminář zaměřený na psaní projektů a vyúčtování grantů MHMP

     Termín: úterý 20. 9. 2011 od 18:00 hodin v budově SMOSK (K-centrum), Praha 1, Senovážné náměstí 23, místnost 254 (tam, co probíhá zasedání PRP). Jednací místnost č. 254 naleznete v bloku D ve 2. patře. Délka semináře cca 2 hodiny.
     Lektor: Mgr. Libuše Jiráčková
     Přihlášenítajemnik@praha.pionyr.cz

     Kurz oddílového vedoucího 2022

     Kurz pro ty, kteří se nebojí toho hodně vyzkoušet a učit se přímo praxí! Je určen pro členy Pionýra zejména z pražských pionýrských skupin, kteří pravidelně pracují s dětmi ve svých oddílech (oddílové schůzky, víkendové výpravy apod.) a kteří již dříve prošli kvalifikací instruktora. Nejpozději v den ukončení kurzu musí být účastníkům 18 let.

     V případě úspěšného absolvování kurzu získá účastník osvědčení „kvalifikace oddílového vedoucího“, která je nezbytná pro to, aby mohl dotyčný u oddílu vykonávat funkci jako samostatný oddílový vedoucí (nebo zástupce oddílového vedoucího).

     Při přihlášení na kurz je třeba být absolventem kurzu „Kvalifikace instruktora Pionýra" (KIP). Pokud tuto kvalifikaci nemáte a kurzu se chcete zúčastnit, ozvěte se nám na e-mailu vzdelavani@pra­ha.pionyr.cz – v odůvodněných případech můžeme udělat výjimku a do kurzu vás přijmout na základě rozdílového testu a samostatné práce, kterými prokážete znalosti obsažené v kurzu KIP.

     Kurz bude probíhat zážitkovou formou s důrazem na praktický nácvik dovedností. Obsah i forma kurzu je uzpůsobena pro vedoucí věnující se pravidelné celoroční činnosti s dětským oddílem – kurz tedy není určen pro vedoucí, kteří se například účastní pouze táborů.

     Co kurz účastníkům přinese?

     • Dozví se, jaké je třeba při činnosti s dětmi uplatňovat bezpečností zásady a jak se vypořádat s bezpečnostními riziky i při různých specifických činnostech.
     • Praktickými zážitkovými simulacemi „v terénu“ si vyzkouší postup zajištění první pomoci, budou se umět postarat o zraněného či nemocného, také budou vědět jaké dodržovat hygienické zásady při činnosti s dětmi.
     • Naučí se organizovat práci oddílu, vést kolektiv vedoucích a instruktorů, budou umět připravit vícedenní akci oddílu i velkou otevřenou akci pro veřejnost (den dětí apod.).
     • Budou vědět, jak postupovat v krizové situaci a co dělat při pojistné události.
     • Zlepší si schopnosti v komunikaci s rodiči, školou, úřady i veřejností. Získají přehled o formách propagace činnosti a možnostech jejího využití.
     • Zjistí, jak chápat oddíl jako sociální skupinu a jak s ním cíleně pracovat. Zvládnou základy přípravy výchovného plánu činnosti na celý rok.
     • Získají přehled o nabídkové činnosti Pionýra, výchovném systému Pionýra a seznámí se s historií spolku.
     • Dozví se, jaká právní rizika při činnosti hrozí, naučí se vnímat právní hranici, aby nevědomky nepřekračovali zá­kon.
     • Seznámí se s možnostmi finančních zdrojů oddílu a skupiny a dozví se o způsobech, jak je využívat.

     Termín konání

     • 3× víkend (7.–9. 10. 2022, 25.–27. 11. 2022 a 20.–22. 1. 2023)

     Víkendové výjezdy probíhají vždy od pátečního večera do nedělního oběda. Budou se konat v prostorech DDM Beroun a na základně v Neškaredicích.

     Termín přihlašování

     Nejpozději do 23. září 2022 (postup přihlašování viz níže). Vzhledem k omezené kapacitě kurzu ale doporučujeme přihlašování neodkládat.

     Cena

     2 000 Kč. Zahrnuje ubytování, stravu, studijní materiály. Nezahrnuje dopravu na jednotlivé víkendy, tu si účastníci zajišťují sami. Úhrada probíhá prostřednictvím pionýrské skupiny – hospodář PS dostane fakturu k zaplacení za všechny přihlášené účasníky dané pionýrské skupiny.

     Kapacita kurzu

     Kurz bude otevřen při přihlášení minimálně 10 účastníků, maximální kapacita je 25 účastníků. Potvrzení o otevření kurzu se dozví předběžně přihlášení účastníci e-mailem po 23. září.

     Aktuální seznam předběžně přihlášených účastníků najdete v Přihlašovně (pro zobrazení účastníků je třeba být přihlášený svým uživatelským účtem na webu pionyr.cz – viz níže).

     Podmínky pro úspěšné absolvování

     • Zúčastnit se minimálně 75 % kurzu (musí být účast na dvou víkendech a minimálně části třetího víkendu)
     • Vypracovat samostatnou práci (na které se bude pracovat v průběhu kurzu)
     • Splnit závěrečnou zkoušku (která bude probíhat na posledním víkendu)

     Kontakt

     V případě dotazů se ozvěte na e-mail vzdelavani@praha.pionyr.cz  nebo telefon 728 338 336 (Martin „Činčila“ Prejza).

     Postup přihlašování na kurz

     Na kurz se každý přihlašuje za sebe pomocí webového systému Přihlašovna.

     1. Kurz si otevřete v Přihlašovně: https://pionyr.cz/…ovna-detail/?…
     2. Úplně nahoře na stránce najdete tlačítko „Přihlásit“. Po kliknutí na něj se otevře přihlašovací formulář s uživatelským jménem a heslem.
     3. Zde se přihlaste svým uživatelským účtem. Jedná se o stejný účet, který jste již mohli používat pro přihlašování do RISPu, E-mošky nebo jinde na webu pionyr.cz.
      • Pokud uživatelský účet nemáte, může vám ho aktivovat vedoucí vaší pionýrské skupiny, váš oddílový vedoucí, případně ten, kdo má na vaší skupině na starosti registraci členů. Dejte mu vědět, že chcete aktivovat svůj účet, a aby s tím neměl trápení, pošlete mu tento návod, jak členovi skupiny aktivovat uživatelský účet (budete mu muset také říci vaší e-mailovou adresu).
      • V případě, že vám z nějakého důvodu vedoucí skupiny ani oddílu nemůže nebo se mu nepovede váš účet aktivovat, neváhejte se ozvat na e-mail vzdelavani@praha.pionyr.cz a zkusíme situaci co nejrychleji vyřešit
     4. Jakmile jste přihlášeni v Přihlašovně, můžete přejít k samotnému přihlašování na kurz. Pro to bude třeba vyplnit formulář s některými údaji (stravovací omezení atd.). Až budete mít vyplněno, klikněte na „Přihlásit na akci“. Poté by se mělo zobrazit potvrzení, které by vám také mělo hned dorazit na váš e-mail.
     5. Předběžné přihlašování probíhá nejpozději do 23. 9. 2022. Následně budou hospodářům PS vystaveny faktury na platbu za všechny účastníky z pionýrské skupiny.
     6. Jakmile od vás dorazí peníze, vaši účast definitivně potvrdíme (přijde vám potvrzovací e-mail) a můžete s kurzem počítat.

     Přehled kvalifikace v Pionýru

     Všichni

     tedy všichni členové Pionýra starší 15 let pracující na pionýrské skupině či letním táboře, musí mít Pionýrské minimum. Jedná se o vstupní kvalifikaci, která plní především funkci proškolení pracovníka před získáním řádné kvalifikace. Použijeme jej také v případě lidí, kteří nám při činnosti občas pomáhají, ale nepracují pravidelně. Takovéto pracovníky bychom ovšem měli poučit před každou akcí jíž se účastní a na které nám pomáhají – tak jako je nutné provést proškolení pracovníků před započetím tábora.

     Toto proškolení si organizuje pionýrská skupina samostatně, případně se na jeho organizaci spojí více PS. PVC v případě zájmu pomůže s dodáním vzdělávacích materiálů, ověřovacích testů, kvalifikačních průkazů.

     Instruktoři (15 – 18 let)

     kteří v rámci PS pracují přímo s dětmi nebo tuto činnost spoluzajišťují celoročně. Mají možnost výběru kvalifikace:

     • Kvalifikace instruktora (KI) – kvalifikace s platností ve sdružení Pionýr. Toto školení může zorganizovat jedna PS, případně více PS ve spolupráci, vždy však s patronací PVC, které celé školení garantuje (jsou pro to jasně stanovená pravidla). V takovémto případě je nutné se spojit s garantem a zajistit dodržení daných podmínek. KI také pořádá PVC samostatně a nabízí tím skupinám proškolení jejích pracovníků..
     • Instruktoři 18+ – tedy instruktoři dle předchozího odstavce, kteří dosáhli věku 18 let, ale nechtějí se dále vzdělávat a posouvat. Mohou dále působit na PS (ať už mají kteroukoli z předchozích dvou kvalifikací) v roli instruktora – tedy osoby pracující s dětmi pod dohledem a vedením vedoucího, ale musí být prokazatelně poučeni v oblasti BOZP a první pomoci v rozsahu kurzu oddílového vedoucího. Toto poučení garantuje PVC – může jej tedy provést PS ve spolupráci s garantem, či může instruktor absolvovat vybrané pasáže v rámci kurzu KOV.

     Vedoucí oddílu nebo zástupce vedoucího oddílu

     kteří v rámci PS pracují s dětmi, nebo tuto činnost spoluzajišťují, nebo se v rámci organizační struktury sdružení jakýmkoliv způsobem podílejí na řízení a rozhodování o této činnosti. Takto proškoleni musí být všichni vedoucí v Pionýru, kteří pracují s dětmi samostatně celoročně:

     • Kvalifikace vedoucího oddílu (KOV) – kvalifikace s platností ve sdružení Pionýr. I toto školení může v úzké spolupráci s PVC zorganizovat PS samostatně případně s několika dalšími PS. K získání Kvalifikace oddílového vedoucího je podmínka splnění Kvalifikace instruktora. Jinak PVC pořádá zpravidla jednou za rok kurz KOV formou tří víkendových seminářů.

     Vedoucí PS

     případně další členové vedení PS musí nejpozději rok od svého zvolení absolvovat kurz vedoucího PS, který je zaměřen především na zvládnutí problematiky řízení a rozvoje práce na PS a vychází z předpokladu, že jak vedoucí PS, tak jednotliví členové vedení PS jsou jejími dlouhodobými pracovníky a znají tedy dostatečně specifickou místní problematiku PS. Tento kurz se pořádá s víceletým odstupem, když nastane dostatečně velký zájem v rámci PS. Na co by VePS neměl zapomenou, při plánování činnosti PS najdete v tomto dokumentu.

     Hospodář PS, Revizor PS

     kvalifikací pro hospodáře či revizora je již jeho alespoň částečná znalost problematiky, pečlivost, důslednost a cit pro čísla. Mimo tyto předpoklady musí hospodář nejpozději do roka od svého zvolení absolvovat kvalifikaci jejímž cílem je zajištění dostatečných odborných znalostí a dovedností pro výkon této funkce. Ve sdružení jsou k dispozici dva kurzy.

     • Hospodář – ekonom, revizor – kvalifikace s platností ve sdružení Pionýr. Tento kurz může v případě zájmu uspořádat PVC Praha.
     • Hospodář – účetní (s využitím výpočetní techniky) – rekvalifikační kurz s obecnou platností, akreditace MŠMT, pořádá jen ÚPVC !!!! Vzhledem k náročnosti kurzu se pořádá 1× za 5 let.

     Člen rady

     neboli delegát, který byl zvolen k zastupování pionýrské skupiny na jednání krajské rady Pionýra (KRP). I on musí nejpozději do roka absolvovat kvalifikaci, která je zaměřena na základy problematiky práce rad Pionýra, aby bylo zajištěno kvalifikované rozhodování  rady. Výchozím předpokladem tohoto stupně přípravy je skutečnost, že se jedná o člena sdružení, který je podrobně seznámen s problematikou činnosti  na pionýrské skupině. K tomu slouží

     • Kurz člena rady, který pořádá v případě zájmu PVC.

     Dále se také můžete podívat na přehled tzv. odborných kvalifikací (vedoucí táborů, zdravotník aj.)

      

     Přehled kvalifikací v Pionýru v tabulce aneb co kdo by měl mít – ke stažení zde.

     Odborné kvalifikace

     Zde naleznete přehled tzv. odborných kvalifikací. Přehled kvalifikace pro celoroční pracovníky pionýrské skupiny hledejte na samostatné stránce.

     Hlavní vedoucí tábora – musí být starší 21 let, musí mít ukončený kurz Kvalifikace oddílového vedoucího nebo Vedoucího dětského kolektivu a minimálně jednoletou praxi ve vedení dětského kolektivu.

     • Hlavní vedoucí dětského tábora – vychází z požadavků a obsahu MŠMT. Pořádá ho zpravidla jednou ročně PVC.

     Zdravotník zotavovací akce – asi si všichni uvědomujeme, že ten kdo zajišťuje zdravotní zabezpečení našich akcí, by měl být kvalitně proškolen. Zdravotník musí být stanoven a přítomen na táboře, ale doporučujeme mít zdravotníka i na akcích během roku, je tedy vhodné, když mají kurz zdravotníka i někteří vedoucí. K tomuto účelu má Pionýr akreditaci na rekvalifikační kur­z:

     • Zdravotník zotavovací akce – po úspěšném absolvování dostává účastník plnou kvalifikaci pro zotavovací akce (dle zákona).

     Hospodář letního tábora – pro tuto funkci není předepsaná povinná kvalifikace, ale je asi každému jasné, že hospodáře letního tábora nemůže dělat každý, tedy pokud se nejedná o proškoleného hospodáře pionýrské skupiny. Minimálně by měl být proškolen hospodářem své pionýrské skupiny. K tomuto účelu pořádá PVC semináře zaměřené právě na téma hospodář na letním táboře.

      

     Přehled kvalifikací v Pionýru v tabulce aneb co kdo by měl mít – ke stažení zde.

     Pionýrské minimum

     Pionýrské minimum je kurz pořádaný v rámci PS. Jeho pořádání se řídí směrnicí pro přípravu a vzdělávání v Pionýru. Následující textík má tedy pomoci Pionýrským skupinám s jeho přípravou a realizací – a také dokumentací. Studijní text (brožura) ke stažení – zde.

     Pionýrské minimum má stanovenou osnovu:

     1. Poslání Pionýra

     • Základní dokumenty Pionýra
     • Organizační výstavba Pionýra
     • Základní výchovné prostředky

     2. Bezpečnost práce

     • Obecná pravidla
     • Pravidla při určitých činnostech
     • Pojištění

     3. První pomoc a základy hygieny

     • Obecné zásady první pomoci
     • Život zachraňující úkony
     • Osobní hygiena

     Doporučená časová dotace kurzu je minimálně 9 hodin. Učební hodina je v délce 45 minut, kurz lze tedy uskutečnit pomocí tří večerních seminářů v délce tří vyučovacích hodin – 2,5 hodiny včetně přestávky. Kurz lze také snadno udělat jako víkendový připojený k brigádě na táborové základně, zážitkové hře pro vedoucí.

     Doporučuji tuto dotaci dodržet pro výše uvedené osnovy. Pokud chcete v rámci pionýrského minima doplnit svým členům také nějaká specifika vaší PS, doporučuji přidat jeden seminář nad rámec stanovené dotace.

     Kurz musí být naplánován – musí mít POZ. Zde je především nutné uvést osobu zodpovědnou (zpravidla skupinář nebo jím pověřená vhodná osoba), lektory kurzu a plán školení. Ostatní náležitosti dle potřeby.

     Během kurzu je nutné vést třídní knihu, což je především osnova probrané látky a prezenční listina účastníků. Forma vzdělávání je podle volby lektora či zadání pořadatelské PS. Volbě organizátora podléhá také forma ověření nabytých vědomostí a dovedností. PS může zvolit prezenční kurz bez následného ověření znalostí (pro zdárné absolvování stačí kurz navštěvovat), není ale v tomto případě možné kurz potvrdit osobě, která nemá plnou účast.

     Po skončení kurzu je nutné vystavit protokol o ukončení kurzu, který obsahuje především datum školení, jména lektorů a seznam absolventů (jednoznačně identifikovatel­ných).

      

     Následuje návrh plánu kurzu:

     1. seminář: Poslání Pionýra

     Účastníci se seznámí s dokumenty Pionýra (především Stanovy); budou znát program, zásady a Ideály Pionýra; dokáží popsat organizační strukturu Pionýra do úrovně PS včetně; budou znát jména funkcionářů své PS, případně dalších funkcionářů významných pro svoji činnost v Pionýru; procvičí si přípravu hry a budou umět použít hru k uskutečnění výchovného cíle.

     Pro seminář je připraven nakopírovaný výňatek stanov s pasážemi organizační výstavby do úrovně PS a s popisem členství v Pionýru. Program Pionýra dostanou účastníci nakopírovaný celý. Procvičení přípravy hry může probíhat pod vedením zkušenějších vedoucích přímo při činnosti s dětmi.

     2. seminář: Bezpečnost práce

     Účastníci budou znát obecné zásady BOZP; dále zásady při činnosti v klubovně (místnosti), na výletě v přírodě, při běžné sportovní aktivitě, při terénní a noční hře, při práci s nástroji případně při další činnosti dle aktivit PS; budou znát podmínky, za kterých jsou pojištěni účastníci aktivit PS a budou umět vyplnit potřebné formuláře při pojistné události.

     Pravidla BOZP je dobré nakopírovat účastníkům z nějaké vhodné publikace, třeba knihy od Jana Kutého – Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží, kterou vydala Česká rada dětí a mládeže. Uvedenou publikaci doporučuji mít také v knihovničce PS k nahlédnutí. Pro trénink hlášení úrazu je dobré mít přímo předtištěné formuláře a trénovat s nimi.

     3. seminář: První pomoc a základy hygieny

     Účastníci budou znát obecné zásady první pomoci; budou umět zavolat RZ; budou znát základní životní funkce; budou umět přistoupit ke zraněnému a zjistit jeho reakce; budou umět uvolnit dýchací cesty, provádět resuscitaci, uvést zraněného do polohy zajišťující jeho životní funkce než přijede RZ; budou znát hygienické zásady při činnosti s dětmi.

     Zásady hygienického minima připravíme nakopírované pro účastníky. Je dobré zde zmínit také vyhlášku, z níž uvedené zásady vyplývají. Pro nácvik první pomoci využíváme andulu (lze zapůjčit) a figuranty (to mohou být účastníci samotní či další lektoři). Při realistickém nácviku první pomoci je nutné dbát na to, abychom nevyvolali planý poplach (zamezit případnému přístupu dalších osob, které by mohly zavolat RZ…) a také na to, abychom živým figurantům neublížili (například prováděním resuscitace).

      

     Ověření znalostí doporučuji udělat formou testu. Po třech otázkám ze Stanov Pionýra, BOZP a první pomoci. Vzorové testy ke stažení – zde.

     Ladislav „Ráma“ Šimek

      

     © 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz