Pionýrské vzdělávací centrum Praha

Pionýrské vzdělávací centrum 01 (Praha)

Všichni, co pracujeme na pionýrských skupinách – ať už přímo s dětmi anebo pomáháme při zajištění akcí a táborů, to děláme dobrovolně, zadarmo a ve svém volném čase. Přesto to – co děláme, chceme dělat co nejlépe a nejkvalitněji.

K tomu slouží ve spolku Pionýr systém přípravy a vzdělávání. Jednotlivé kurzy a semináře pak zajišťují Pionýrská vzdělávací centra (PVC) při jednotlivých krajských organizacích Pionýra. V rámci Pražské organizace Pionýra je to PVC Praha („PVC 01“).

Garant PVC01
Martin „Činčila“ Prejza
Tel.: 728 338 336
E-mail: vzdelavani@praha.pionyr.cz

Připravované kurzy a semináře

      Kurz k obnovení dovedností zdravotníka (ZZA) – jednodenní

      Kurz je určen pro dřívější absolventy kurzů ZZA, kteří si chtějí osvěžit znalosti a praktické dovednosti, které by každý zdravotník měl mít. Každý z účastníků si vyzkouší sérii simulací, které vyřeší a následně se vše společně vyhodnotí. Zároveň se podíváme na to, co se změnilo v legislativě a s jakými situacemi jsme se kdo setkali či jaké problémy jsme museli v praxi řešit.

      Kurz není zakončený certifikátem, jde pouze o kurz k připomenutí znalostí a dovedností.

      • Termín konání: 26. 3. 2023
      • Kapacita: min. 5 účastníků, max. 20 účastníků
      • Cena: 200 Kč (určeno pouze pro členy)
      • Termín pro přihlášení: do 10. 3. 2023
      • Přihlášení na Přihlašovně Pionýra (přihlašování již otevřeno)

      Kurz nízké lanové aktivity (akreditace MŠMT)

      • Realizátor kurzu: Lanové centrum PROUD, Brno
      • Termín kurzu: jaro 2023 – 1× víkend (bude upřesněno)
      • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra
      • Cena: 1 000 Kč (určeno pouze pro členy) – část poplatku hrazena z grantu MHMP
      • Místo: Lužánky – Středisko volného času, pracoviště Brno-Lesná (Milénova 13)
      • Kapacita kurzu: 15 účastníků

      Kurz práce s motorovou pilou (akreditace MŠMT)

      • Realizátor kurzu: kurzy-pily, Praha
      • Termín kurzu: jaro 2023 – 1× víkend (bude upřesněno)
      • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra
      • Cena: 2 000 Kč (určeno pouze pro členy) – část poplatku hrazena z grantu MHMP
      • Místo: Praha (bude upřesněno)
      • Kapacita kurzu: 15 účastníků

      Kurz instruktor vodní turistiky (akreditace MŠMT)

      • Realizátor kurzu: Sport BP, České Budějovice
      • Termín kurzu: jaro / podzim 2023 – 4 dny (bude upřesněno)
      • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra
      • Cena: 1 500 Kč (určeno pouze pro členy) – část poplatku hrazena z grantu MHMP
      • Místo: Vltava
      • Kapacita kurzu: 10 účastníků

      Kurz oddílového vedoucího – KOV

      • Číslo kurzu: VC-01–04–23
      • Termín kurzu: 20. – 22. 10. 2023, 24. – 26. 11. 2023 a 19. – 21. 1. 2024
      • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování bude otevřeno během dubna)
      • Cena: 2 500 Kč (určeno pouze pro členy)
      • Místo: budova DDM Beroun, objekt Libušín u Kladna
      • Kapacita kurzu: 25 účastníků

      Kurz instruktora Pionýra – KIP

      • Číslo kurzu: VD-01–05–23
      • Termín kurzu: 3. – 5. 11. 2023 a 8. – 10. 12. 2023
      • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování je již otevřeno)
      • Cena: 2 000 Kč (určeno pouze pro členy)
      • Místo: objekt Libušín u Kladna
      • Kapacita kurzu: 25 účastníků

      Kurz zážitkové pedagogiky (Hra jako výchovný prostředek)

      • Termín kurzu: podzim 2023 (bude upřesněno) – 1× víkend
      • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra
      • Cena: 3000 Kč (určeno pouze pro členy)
      • Místo: Bude upřesněno
      • Kapacita kurzu: 20 účastníků

      Kurz instruktor na umělých stěnách (akreditace MŠMT)

      • Realizátor kurzu: Sport BP, Praha
      • Termín kurzu: podzim 2023 – 2× víkend (bude upřesněno)
      • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra
      • Cena: 1 500 Kč (určeno pouze pro členy) – část poplatku hrazena z grantu MHMP
      • Místo: Praha (bude upřesněno)
      • Kapacita kurzu: 15 účastníků

      Kurz lyžařský instruktor (akreditace MŠMT)

      • Realizátor kurzu: Sport BP
      • Termín kurzu: zima 2023 – 5 dní (bude upřesněno)
      • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra
      • Cena: 3 000 Kč (určeno pouze pro členy) – část poplatku hrazena z grantu MHMP
      • Místo: Bílá
      • Kapacita kurzu: 20 účastníků

      Ostatní semináře:

      Jednotlivé semináře budou vypisovány průběžně během školního roku. Informace o seminářích budou zasílány vedoucím PS formou Horkých novinek nebo budou na webu vzdělávání. Realizace seminářů bude kombinací on-line a prezenčních večerních setkání.

      Můžete očekávat semináře na téma:

      •  
      • Dotace MŠMT / granty MHMP
      • Účetní závěrky
      • Jak na pravidelnou činnost
      • Úkony spojené s fungováním pionýrské skupiny

      Probíhající kurzy a semináře

      Kurz táborového pracovníka (on-line)

      • Číslo kurzu: TA-01–03–23
      • Termín kurzu: 28. 4. – 12. 6. 2023
      • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování bude otevřeno během dubna)
      • Cena: 200 Kč (400 Kč nepionýři)
      • Kapacita kurzu: 70 účastníků

      Kurz instruktora Pionýra (prezenční víkendová forma) – KIP

      • Číslo kurzu: VD-01–02–23
      • Termín kurzu: 3. – 5. března 2023 a 19. – 21. května 2023
      • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování je již otevřeno)
      • Cena: 2 000 Kč (určeno pouze pro členy)
      • Místo: budova DDM Beroun
      • Kapacita kurzu: 34 účastníků (kurz je plně obsazen a hlásit se mohou pouze náhradníci)

      Kurz hlavní vedoucí dětských táborů

      • Číslo kurzu: HB-01–01–23
      • Termín kurzu: 17. – 19. února 2023 a 26. – 28. května 2023
      • Přihlašování: na Přihlašovně (přih­lašování je již otevřeno)
      • Cena: 2500 Kč pro členy Pionýra; 3000 Kč pro ostatní
      • Místo: budova DDM Beroun
      • Kapacita kurzu: 25 účastníků
      • Podmínkou účasti na kurzu je splněná kvalifikace KOV

      Kurz pro získání kvalifikace Hospodář PS

      • Číslo kurzu: JA-01–09–22
      • Termín kurzu: 11. – 13. 11. 2022 a 26. – 28. 5. 2023 + 5× – 6× seminář mezi víkendy
      • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování již otevřeno)
      • Cena: 2 500 Kč (určeno pouze pro členy)
      • Místo: budova DDM Beroun / zasedačka POP
      • Kapacita kurzu: 12 účastníků

      Kurz pro získání kvalifikace Vedoucí PS

      • Číslo kurzu: JA-01–10–22
      • Termín kurzu: 11. – 13. 11. 2022 a 26. – 28. 5. 2023 + 5× – 6× seminář mezi víkendy
      • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování již otevřeno)
      • Cena: 2 500 Kč (určeno pouze pro členy)
      • Místo: budova DDM Beroun / zasedačka POP
      • Kapacita kurzu: 12 účastníků

      Proběhlé kurzy a semináře »

      • Příhláška: ke stažení ZDE
      • Zvací dopis: ke stažení ZDE

       

       

      Instruktor lyžování (granntový kurz)

      Kurz pro nás zajišťuje firma BP Sport z Českých Budějovic (www.sportbp.cz), nejde o levnou záležitost (kurz stojí cca 4 500 Kč), ale počítáme s výraznou dotací.  Podmínka účasti je minimální věk 18 let.

      • Příhláška: ke stažení ZDE
      • Pokyny ke kurzu: ke stažení ZDE

       

      • Doručit originál přihlášky včetně doporučení od PS do kanceláře POP nejpozději do konce září 2018. Ke stažení – ZDE.

      Odkaz na studijní materiály: KIP, KOV, Stanovy a program Pionýra, Směrnice k hlavní činnosti

       

      • Přihláška: ke stažení ZDE

       

      Stavění nízkých lan

      Určeno pro pedagogické pracovníky (a držitele kvalifikace VDK A – vedoucí) 18+. Kurz je určen začátečníkům i pokročilým, kteří chtějí stavět lanové překážky na našich akcích. V teoretické části kurzu budou probírány materiály a postupy používané při stavbě nízkých lanových překážek – lana, karabiny, kladkostroje, uzly, smycování, napínání, vlastní stavbu, bezpečnost a jištění, vedení programu a mnoho dalšího. Náplň kurzu je ovšem z naprosté většiny praktická, tedy stavění nízkých lanových překážek a vedení programu v nich. Ostatní členové Pionýra bez pedagogické kvalifikace, např. pouze s KOV, obdrží certifikát o absolvování kurzu, který je rovněž opravňuje podobné akce pořádat, nezískají však licenci.

      • Příhláška: ke stažení ZDE
      • Podrobnosti ke kurzu: odkaz ZDE

       

      • Příhláška: ke stažení ZDE

       

      • Pokyny ke kurzu: ke stažení ZDE

       

      • Studijní materiály ke stažení ZDE
      • Pokyny k výjezdu 2. – 4. 3. 2018 – ZDE
       • odevzdání ori­ginálu vyplně­né přihlášky do kanceláře POP (ke stažení – zde) nejpozději do 15.2.2018.

       

       

      • Studijní materiály:
       • Skripta ke kvalifikaci oddílového vedoucího – ke stažení zde
       • Skripta k pionýrskému minimu – ke stažení zde
       • Stanovy a Program Pionýra – ke stažení zde
      • Pokyny ke kurzu: ke stažení ZDE

       

      Instruktor lezení na umělých stěnách

      • Určeno: kurz je určen pro vedoucí oddílů 18+ . Náplní kurzu je osvojení potřebných teoretických znalostí i praktických dovedností k tomu, aby se z vás stal sebevědomý instruktor lezení na umělých stěnách. Obsahem kurzu je mj. historie, současnost, druhy a formy v lezení na umělých stěnách, bezpečnost a první pomoc, právní problematika, věková specifika, tvorba tréninkových programů, doplňovací posilovací a protahovací cvičení, strava, pitný režim, výstroj, výzbroj a její údržba, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, slaňování, bouldering a stavba lezeckých cest.
      • Termín: 2.-3.12.2017 a 9.-10.12.2017 (jedná se o 2 víkendy)
      • Místo konání: lezecká stěna Ruzyně, Ztracená 1132/1, Praha 6
      • Cena: 200,– Kč (kurzové je z větší části hrazeno z grantu), účastník si z vlastních zdrojů hradí stravu, cestovné, ubytování
      • Kapacita: min 10 účastníků
      • Přihlášení: emailem na vzdelavani@praha.pionyr.cz
      • Termín pro přihlášení: 15. 11. 2017
      • Přihlášení:
       • evidujeme předběžně přihlášené a zašleme závazné přihlášky a zvací dopis na kontaktní email
       • prosíme o uhrazení poplatku 200,– Kč na účet č.2099562001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a vysílající PS do 15. 11. 2017. Uhrazením této částky závazně potvrzujete svoji účast.
      • Kontakt: Kateřina Vlachová, 775 634 185, mail viz výše

       

      Instruktor vodní turistiky

      • Určeno: pro pedagogické pracovníky (a držitele kvalifikace VDK A – vedoucí) 18+. Kurz je určen začátečníkům i pokročilým vodákům, kteří chtějí vykonávat funkci instruktora, či vedoucího na vodáckých akcích, kurzech, pobytech, či kroužcích pořádaných školami, školskými zařízeními, neziskovými organizacemi.  Hlavním cílem je rozvoj dovedností, vědomostí a také metodických postupů a zásad bezpečnosti na úroveň potřebnou k výuce jízdy na tekoucí vodě, organizaci a vedení kurzů vodní turistiky. Ostatní členové Pionýra bez pedagogické kvalifikace, např. pouze KOV, obdrží certifikát o absolvování kurzu, který je rovněž opravňuje podobné akce pořádat, nezískají však licenci.
      • Místo konání: zahájení kurzu proběhne v areálu umělé sl. dráhy v Č. Vrbném, 370 11 České Budějovice, SK vodní slalom České Budějovice (GPS pozice areálu: 49°0'46.929"N, 14°27'4.175"E), dále pak na Vltavě
      • Termín konání: 7. 9. 2017 od 18.00 hod. (prezence do kurzu: 17:30 až 18.00 hod.), ukončení kurzu je 10.9.2017 ve 14.00 hod.
      • Cena: 200,– Kč (kurzovné je z velké části hrazeno z grantu MHMP, zahrnuje ubytování), účastník si z vlastních zdrojů hradí stravu + cestovné
      • Ubytování: v kempu (s sebou vlastní vybavení, viz. zvací dopis pro účastníky), za nepříznivého počasí v prostorách Jihočeské KOP, Husova ul., bude upřesněno před akcí)
      • Kapacita: min 10 účastníků
      • Přihlášení: emailem na vzdelavani@praha.pionyr.cz
      • Termín pro přihlášení: 28. 8. 2017
      • Přihlášení:
       • evidujeme předběžně přihlášené, viz níže, a zašleme závazné přihlášky a zvací dopis na kontaktní email
       • prosíme o uhrazení poplatku 200,– Kč na účet č.2099562001/5500, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a vysílající PS do 28. 8. 2017. Uhrazením této částky závazně potvrzujete svoji účast.
      • Kontakt: Kateřina Vlachová, 775 634 185, mail viz výše

       

      • Skripta ke kvalifikaci oddílového vedoucího – ke stažení zde
      • Skripta ke kvalifikaci instruktora – ke stažení zde
      • Skripta k pionýrskému minimu – ke stažení zde
      • Osnova kurzu KOV dle směrnice – ke stažení zde

      Vedle těchto materiálů doporučujeme využít publikaci Bezpečnost při práci s dětmi (vydanou ČSOP ve spolupráci s ČRDM) a První Pomoc (vydanou ZDrSEM), které pravděpodobně máte na skupině, případně je možné je zapůjčit v kanceláři POP.

      Přehled oborů a možné uznání kvalifikace:

      • BOZP – bude uznána držitelům kvalifikace HVT
      • Právo – bude uznáno držitelům kvalifikace HVT, případně min. zkoušky z obecného práva
      • Zdravověda – bude uznána držitelům kvalifikace ZZA, případně min. vzdělání na úrovní zdravotní sestry
      • Metodika – není možné uznat, nutno dodat POZ vícedenní akce
      • Pedagogika a psychologie – bude uznána v případě vzdělání alespoň na úrovni pedagogického mi­nima
      • Propagace – bude uznána v případě vzdělání v některém z oborů propagace či reklamy
      • Hospodaření – bude uznáno držitelům kvalifikace člena rady, VPS, hospodáře PS, či doložení vzdělání v oblasti hospodaření či ekonomiky
      • Pionýr – bude uznán držitelům kvalifikace člena rady, VPS či hospodáře PS

      Přehled kurzů a rozšiřujících seminářů, které v posledních letech pořádalo nebo spolupořádalo pražské Pionýské vzdělávací centrum.

      • Člen rady (11. - 13. 11. 2022) Kurz č. JA-01-08-22
      • KOV (listgopad 2021 - leden 2022) Kurz č. VC-01-05-22
      • KOV (říjen 2022 - leden 2023) Kurz č. VD-01-07-22
      • KOV (září - listopad 2022) Kurz č. VD-01-06-22
      • Nízké lanové aktivity (13. - 15. května 2022) Kurz
      • Táborový pracovník (duben - červen 2022) Kurz č. TA-01-04-22
      • KI (duben - květen 2022) Kurz č. VD-01-02-22
      • HVDT (únor - duben 2022) Kurz č. HB-01-03-22
      • KOV (leden - duben 2022) Kurz č. VC-01-01-22
      • ZZA (září - říjen 2021) Kurz č. ZA-01-05-21
      • KI (září - listopad 2021) Kurz č. VD-01-04-21
      • KI (duben - listopad 2021) Kurz č. VD-01-02-21
      • Táborový pracovník (březen - červen 2021) Kurz č. TA-01-03-21
      • KOV (leden - květen 2021) Kurz č. VC-01-01-21
      • VePS (září 2020 - červen 2021) Kurz č. JA-01-05-19
      • Vyúčtování dotací MŠMT (10. 2. 2020) Seminář
      • Účetní závěrka (20. 1. 2020) Seminář
      • ZZA (20. - 24. 11. 2019) Kurz č. VN-01-07-19
      • HoPS (září 2019 - červen 2021) Kurz č. JA-01-06-19
      • Jak učit první pomoci děti (6. 6. 2019) Seminář
      • HVDT (březen - květen 2019) Kurz č. HB-01-04-19
      • KI (březen - říjen 2019) Kurz č. VD-01-03-19
      • Člen rady (4. 3. 2019) Kurz č. JA-01-02-19
      • Účetní závěrka v Money (2. 3. 2019) Seminář
      • Vyúčtování dotací MŠMT (7. 2. 2019) Seminář
      • Účetní závěrka (10. 1. 2019) Seminář
      • Instruktor lyžování (7. - 12. 1. 2019) Kurz č. VN-01-01-19
      • KOV (listopad 2017 - únor 2018) Kurz
      • Zážitková pedagogika od PŠL (2. - 4. 11. 2018) Kurz
      • Nízké lanové aktivity (12. - 14. 10. 2018) Kurz
      • KOV (říjen - listopad 2018) Kurz
      • Hygienická vyhláška (7. 6. 2018) Seminář
      • Doškolení ZZA (4. 6. 2018) Seminář
      • GDPR (31. 5. 2018) Seminář
      • ZZA (duben - květen 2018) Kurz
      • KI (březen 2018) Kurz
      • Člen rady, HoPS, VePS (únor - březen 2018) Kurz
      • Účetní závěrka (8. 2. 2018) Seminář
      • Instruktor lezení na umělých stěnách (prosinec 2017) Kurz
      • Dekorování textilu (11. 11. 2017) Kurz
      • Zážitková pedagogika od PŠL (20. - 21. 10. 2017) Kurz
      • Vyúčtování dotací MŠMT (21.9.2017) Seminář
      • Instruktor vodní turistiky (7. - 10. 9. 2017) Kurz
      • Doškolení ZZA (7.6.2017) Seminář
      • KOV (doplnění kvalifikace) (duben 2017) Kurz
      • ZZA (duben 2017) Kurz
      • HVDT (březen - duben 2017) Kurz
      • Člen rady, HoPS, VePS (únor 2017) Kurz
      • Průvodcování na PS (20. 10. 2016) Seminář
      • KOV (doplnění kvalifikace) (10. 3. 2016) Kurz
      • Člen rady, HoPS, VePS (únor 2016) Kurz
      • Účetní závěrka (11.2.2016) Seminář
      • Účetní závěrka (19.11.2015) Seminář
      • VDK - IN (listopad 2015 - duben 2016) Kurz
      • Daně pro PS (5. 11. 2015) Seminář
      • Hospodaříme (15. 10. 2015) Seminář
      • Jak získat finance (8. 10. 2015) Seminář
      • HVDT (březen - duben 2015) Kurz
      • KI (únor - březen 2015) Kurz
      • KOV (únor - březen 2015) Kurz
      • Stanovy (4.3.2014) Seminář
      • HoPS (září 2013 - leden 2014) Kurz
      • VDK - Vedoucí (březen - listopad 2013) Kurz
      • VDK - IN (březen - listopad 2013) Kurz
      • HVDT (březen - duben 2013) Kurz
      • Doškolení ZZA (5. 6. 2012) Seminář
      • ZZA (květen - červen 2012) Kurz
      • Seminář HVDT (12.4.2012) Seminář
      • KOV (doplnění kvalifikace) (2. - 4. 3. 2012) Kurz
      • Inventarizace (24.11.2011) Seminář
      • VDK - IN (říjen 2011 - leden 2012) Kurz
      • Nízké lanové aktivity (7. - 9. 10. 2011) Kurz
      • Jak na granty MHMP (26.9.2011) Seminář
      • VePS (září 2011 - červen 2012) Kurz

      Přehled kvalifikace v Pionýru

      Všichni

      tedy všichni členové Pionýra starší 15 let pracující na pionýrské skupině či letním táboře, musí mít Pionýrské minimum. Jedná se o vstupní kvalifikaci, která plní především funkci proškolení pracovníka před získáním řádné kvalifikace. Použijeme jej také v případě lidí, kteří nám při činnosti občas pomáhají, ale nepracují pravidelně. Takovéto pracovníky bychom ovšem měli poučit před každou akcí jíž se účastní a na které nám pomáhají – tak jako je nutné provést proškolení pracovníků před započetím tábora.

      Toto proškolení si organizuje pionýrská skupina samostatně, případně se na jeho organizaci spojí více PS. PVC v případě zájmu pomůže s dodáním vzdělávacích materiálů, ověřovacích testů, kvalifikačních průkazů.

      Instruktoři (15 – 18 let)

      kteří v rámci PS pracují přímo s dětmi nebo tuto činnost spoluzajišťují celoročně. Mají možnost výběru kvalifikace:

      • Kvalifikace instruktora (KI) – kvalifikace s platností ve sdružení Pionýr. Toto školení může zorganizovat jedna PS, případně více PS ve spolupráci, vždy však s patronací PVC, které celé školení garantuje (jsou pro to jasně stanovená pravidla). V takovémto případě je nutné se spojit s garantem a zajistit dodržení daných podmínek. KI také pořádá PVC samostatně a nabízí tím skupinám proškolení jejích pracovníků..
      • Instruktoři 18+ – tedy instruktoři dle předchozího odstavce, kteří dosáhli věku 18 let, ale nechtějí se dále vzdělávat a posouvat. Mohou dále působit na PS (ať už mají kteroukoli z předchozích dvou kvalifikací) v roli instruktora – tedy osoby pracující s dětmi pod dohledem a vedením vedoucího, ale musí být prokazatelně poučeni v oblasti BOZP a první pomoci v rozsahu kurzu oddílového vedoucího. Toto poučení garantuje PVC – může jej tedy provést PS ve spolupráci s garantem, či může instruktor absolvovat vybrané pasáže v rámci kurzu KOV.

      Vedoucí oddílu nebo zástupce vedoucího oddílu

      kteří v rámci PS pracují s dětmi, nebo tuto činnost spoluzajišťují, nebo se v rámci organizační struktury sdružení jakýmkoliv způsobem podílejí na řízení a rozhodování o této činnosti. Takto proškoleni musí být všichni vedoucí v Pionýru, kteří pracují s dětmi samostatně celoročně:

      • Kvalifikace vedoucího oddílu (KOV) – kvalifikace s platností ve sdružení Pionýr. I toto školení může v úzké spolupráci s PVC zorganizovat PS samostatně případně s několika dalšími PS. K získání Kvalifikace oddílového vedoucího je podmínka splnění Kvalifikace instruktora. Jinak PVC pořádá zpravidla jednou za rok kurz KOV formou tří víkendových seminářů.

      Vedoucí PS

      případně další členové vedení PS musí nejpozději rok od svého zvolení absolvovat kurz vedoucího PS, který je zaměřen především na zvládnutí problematiky řízení a rozvoje práce na PS a vychází z předpokladu, že jak vedoucí PS, tak jednotliví členové vedení PS jsou jejími dlouhodobými pracovníky a znají tedy dostatečně specifickou místní problematiku PS. Tento kurz se pořádá s víceletým odstupem, když nastane dostatečně velký zájem v rámci PS. Na co by VePS neměl zapomenou, při plánování činnosti PS najdete v tomto dokumentu.

      Hospodář PS, Revizor PS

      kvalifikací pro hospodáře či revizora je již jeho alespoň částečná znalost problematiky, pečlivost, důslednost a cit pro čísla. Mimo tyto předpoklady musí hospodář nejpozději do roka od svého zvolení absolvovat kvalifikaci jejímž cílem je zajištění dostatečných odborných znalostí a dovedností pro výkon této funkce. Ve sdružení jsou k dispozici dva kurzy.

      • Hospodář – ekonom, revizor – kvalifikace s platností ve sdružení Pionýr. Tento kurz může v případě zájmu uspořádat PVC Praha.
      • Hospodář – účetní (s využitím výpočetní techniky) – rekvalifikační kurz s obecnou platností, akreditace MŠMT, pořádá jen ÚPVC !!!! Vzhledem k náročnosti kurzu se pořádá 1× za 5 let.

      Člen rady

      neboli delegát, který byl zvolen k zastupování pionýrské skupiny na jednání krajské rady Pionýra (KRP). I on musí nejpozději do roka absolvovat kvalifikaci, která je zaměřena na základy problematiky práce rad Pionýra, aby bylo zajištěno kvalifikované rozhodování  rady. Výchozím předpokladem tohoto stupně přípravy je skutečnost, že se jedná o člena sdružení, který je podrobně seznámen s problematikou činnosti  na pionýrské skupině. K tomu slouží

      • Kurz člena rady, který pořádá v případě zájmu PVC.

      Dále se také můžete podívat na přehled tzv. odborných kvalifikací (vedoucí táborů, zdravotník aj.)

       

      Přehled kvalifikací v Pionýru v tabulce aneb co kdo by měl mít – ke stažení zde.

      Odborné kvalifikace

      Zde naleznete přehled tzv. odborných kvalifikací. Přehled kvalifikace pro celoroční pracovníky pionýrské skupiny hledejte na samostatné stránce.

      Hlavní vedoucí tábora – musí být starší 21 let, musí mít ukončený kurz Kvalifikace oddílového vedoucího nebo Vedoucího dětského kolektivu a minimálně jednoletou praxi ve vedení dětského kolektivu.

      • Hlavní vedoucí dětského tábora – vychází z požadavků a obsahu MŠMT. Pořádá ho zpravidla jednou ročně PVC.

      Zdravotník zotavovací akce – asi si všichni uvědomujeme, že ten kdo zajišťuje zdravotní zabezpečení našich akcí, by měl být kvalitně proškolen. Zdravotník musí být stanoven a přítomen na táboře, ale doporučujeme mít zdravotníka i na akcích během roku, je tedy vhodné, když mají kurz zdravotníka i někteří vedoucí. K tomuto účelu má Pionýr akreditaci na rekvalifikační kur­z:

      • Zdravotník zotavovací akce – po úspěšném absolvování dostává účastník plnou kvalifikaci pro zotavovací akce (dle zákona).

      Hospodář letního tábora – pro tuto funkci není předepsaná povinná kvalifikace, ale je asi každému jasné, že hospodáře letního tábora nemůže dělat každý, tedy pokud se nejedná o proškoleného hospodáře pionýrské skupiny. Minimálně by měl být proškolen hospodářem své pionýrské skupiny. K tomuto účelu pořádá PVC semináře zaměřené právě na téma hospodář na letním táboře.

       

      Přehled kvalifikací v Pionýru v tabulce aneb co kdo by měl mít – ke stažení zde.

      Pionýrské minimum

      Pionýrské minimum je kurz pořádaný v rámci PS. Jeho pořádání se řídí směrnicí pro přípravu a vzdělávání v Pionýru. Následující textík má tedy pomoci Pionýrským skupinám s jeho přípravou a realizací – a také dokumentací. Studijní text (brožura) ke stažení – zde.

      Pionýrské minimum má stanovenou osnovu:

      1. Poslání Pionýra

      • Základní dokumenty Pionýra
      • Organizační výstavba Pionýra
      • Základní výchovné prostředky

      2. Bezpečnost práce

      • Obecná pravidla
      • Pravidla při určitých činnostech
      • Pojištění

      3. První pomoc a základy hygieny

      • Obecné zásady první pomoci
      • Život zachraňující úkony
      • Osobní hygiena

      Doporučená časová dotace kurzu je minimálně 9 hodin. Učební hodina je v délce 45 minut, kurz lze tedy uskutečnit pomocí tří večerních seminářů v délce tří vyučovacích hodin – 2,5 hodiny včetně přestávky. Kurz lze také snadno udělat jako víkendový připojený k brigádě na táborové základně, zážitkové hře pro vedoucí.

      Doporučuji tuto dotaci dodržet pro výše uvedené osnovy. Pokud chcete v rámci pionýrského minima doplnit svým členům také nějaká specifika vaší PS, doporučuji přidat jeden seminář nad rámec stanovené dotace.

      Kurz musí být naplánován – musí mít POZ. Zde je především nutné uvést osobu zodpovědnou (zpravidla skupinář nebo jím pověřená vhodná osoba), lektory kurzu a plán školení. Ostatní náležitosti dle potřeby.

      Během kurzu je nutné vést třídní knihu, což je především osnova probrané látky a prezenční listina účastníků. Forma vzdělávání je podle volby lektora či zadání pořadatelské PS. Volbě organizátora podléhá také forma ověření nabytých vědomostí a dovedností. PS může zvolit prezenční kurz bez následného ověření znalostí (pro zdárné absolvování stačí kurz navštěvovat), není ale v tomto případě možné kurz potvrdit osobě, která nemá plnou účast.

      Po skončení kurzu je nutné vystavit protokol o ukončení kurzu, který obsahuje především datum školení, jména lektorů a seznam absolventů (jednoznačně identifikovatel­ných).

       

      Následuje návrh plánu kurzu:

      1. seminář: Poslání Pionýra

      Účastníci se seznámí s dokumenty Pionýra (především Stanovy); budou znát program, zásady a Ideály Pionýra; dokáží popsat organizační strukturu Pionýra do úrovně PS včetně; budou znát jména funkcionářů své PS, případně dalších funkcionářů významných pro svoji činnost v Pionýru; procvičí si přípravu hry a budou umět použít hru k uskutečnění výchovného cíle.

      Pro seminář je připraven nakopírovaný výňatek stanov s pasážemi organizační výstavby do úrovně PS a s popisem členství v Pionýru. Program Pionýra dostanou účastníci nakopírovaný celý. Procvičení přípravy hry může probíhat pod vedením zkušenějších vedoucích přímo při činnosti s dětmi.

      2. seminář: Bezpečnost práce

      Účastníci budou znát obecné zásady BOZP; dále zásady při činnosti v klubovně (místnosti), na výletě v přírodě, při běžné sportovní aktivitě, při terénní a noční hře, při práci s nástroji případně při další činnosti dle aktivit PS; budou znát podmínky, za kterých jsou pojištěni účastníci aktivit PS a budou umět vyplnit potřebné formuláře při pojistné události.

      Pravidla BOZP je dobré nakopírovat účastníkům z nějaké vhodné publikace, třeba knihy od Jana Kutého – Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží, kterou vydala Česká rada dětí a mládeže. Uvedenou publikaci doporučuji mít také v knihovničce PS k nahlédnutí. Pro trénink hlášení úrazu je dobré mít přímo předtištěné formuláře a trénovat s nimi.

      3. seminář: První pomoc a základy hygieny

      Účastníci budou znát obecné zásady první pomoci; budou umět zavolat RZ; budou znát základní životní funkce; budou umět přistoupit ke zraněnému a zjistit jeho reakce; budou umět uvolnit dýchací cesty, provádět resuscitaci, uvést zraněného do polohy zajišťující jeho životní funkce než přijede RZ; budou znát hygienické zásady při činnosti s dětmi.

      Zásady hygienického minima připravíme nakopírované pro účastníky. Je dobré zde zmínit také vyhlášku, z níž uvedené zásady vyplývají. Pro nácvik první pomoci využíváme andulu (lze zapůjčit) a figuranty (to mohou být účastníci samotní či další lektoři). Při realistickém nácviku první pomoci je nutné dbát na to, abychom nevyvolali planý poplach (zamezit případnému přístupu dalších osob, které by mohly zavolat RZ…) a také na to, abychom živým figurantům neublížili (například prováděním resuscitace).

       

      Ověření znalostí doporučuji udělat formou testu. Po třech otázkám ze Stanov Pionýra, BOZP a první pomoci. Vzorové testy ke stažení – zde.

      Ladislav „Ráma“ Šimek

       

      © 2023 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz