Pionýrské vzdělávací centrum Praha

Pionýrské vzdělávací centrum 01 (Praha)

Všichni, co pracujeme na pionýrských skupinách – ať už přímo s dětmi anebo pomáháme při zajištění akcí a táborů, to děláme dobrovolně, zadarmo a ve svém volném čase. Přesto to – co děláme, chceme dělat co nejlépe a nejkvalitněji.

K tomu slouží ve spolku Pionýr systém přípravy a vzdělávání. Jednotlivé kurzy a semináře pak zajišťují Pionýrská vzdělávací centra (PVC) při jednotlivých krajských organizacích Pionýra. V rámci Pražské organizace Pionýra je to PVC Praha („PVC 01“).

Garant PVC01
Martin „Činčila“ Prejza
Tel.: 728 338 336
E-mail: vzdelavani@praha.pionyr.cz

Připravované kurzy a semináře

Upozorňujeme, že na všechny kurzy realizoavné vzdělávacím centrem se vztahují storno poplatky.

Rok 2023

Kurz oddílového vedoucího – KOV

 • Číslo kurzu: VC-01–04–23
 • Termín kurzu: 20. – 22. 10. 2023, 24. – 26. 11. 2023 a 19. – 21. 1. 2024
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování je již otevřeno)
 • Cena: 2 000 Kč (určeno pouze pro členy)
 • Místo: budova DDM Beroun, objekt Libušín u Kladna
 • Kapacita kurzu: 25 účastníků

Kurz instruktora Pionýra – KI

 • Číslo kurzu: VD-01–05–23
 • Termín kurzu: 3. – 5. 11. 2023 a 8. – 10. 12. 2023
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování je již otevřeno)
 • Cena: 1 000 Kč (určeno pouze pro členy)
 • Místo: objekt Libušín u Kladna
 • Kapacita kurzu: 25 účastníků

Kurz zážitkové pedagogiky (Reflexe a práce se skupinou v zážitkové pedagogice)

 • Termín kurzu: 13. – 15. 10. 2023
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování již otevřeno)
 • Cena: 300 Kč (určeno pouze pro členy)
 • Místo: Tisá – Lípa (ústecký kraj)
 • Kapacita kurzu: 16 účastníků

Kurz Člen rady KRP

 • Termín kurzu: 17. 12. 2023
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování bude otevřeno v průběhu října 2023)
 • Cena: 300 Kč (určeno pouze pro členy)
 • Místo: Praha – zasedačka POP / SENNO
 • Kapacita kurzu: 16 účastníků

Rok 2024

Zdravotník zotavovacích akcí – ZZA (akreditace MŠMT)

 • Číslo kurzu: ZA-01–01–24
 • Termín kurzu: 1. – 3. 3. 2024, 15. – 17. 3. 2024 a 5. – 7. 4. 2024
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování bude otevřeno v průběhu října 2023)
 • Cena: 1 000 Kč (určeno pouze pro členy)
 • Místo:  první 2 víkendy v objektu DDM Beroun, 3. víkend v Praze
 • Kapacita kurzu: 20 účastníků

Kurz instruktora Pionýra – KI

 • Číslo kurzu: VD-01–02–24
 • Termín kurzu: 8. – 10. 3. 2024 a 3. – 5. 5. 2024
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování je již otevřeno)
 • Cena: 1 500 Kč (určeno pouze pro členy)
 • Místo: objekt DDM Beroun
 • Kapacita kurzu: 30 účastníků

Kurz práce s motorovou pilou (akreditace MŠMT)

 • Realizátor kurzu: kurzy-pily, Praha
 • Termín kurzu: 22. – 24. 3. 2024
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přih­lašování již otevřeno)
 • Cena: 1 600 Kč (určeno pouze pro členy) – část poplatku hrazena z grantu MHMP
 • Místo: Tisá – Lípa (ústecký kraj)
 • Kapacita kurzu: 12 účastníků

Kurz volených funkcí

 • Číslo kurzu: JA-01–03–24
 • Termín kurzu: jaro 2024 (2× víkend + 3× seminář)
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování bude otevřeno v průběhu listopadu 2023)
 • Cena: 1 000 Kč (určeno pouze pro členy)
 • Místo: objekt DDM Beroun
 • Kapacita kurzu: 10 účastníků

Kurz volených funkcí + Hospodář PS

 • Číslo kurzu: JA-01–04–24
 • Termín kurzu: jaro 2024 (2× víkend + 3× seminář)
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování bude otevřeno v průběhu listopadu 2023)
 • Cena: 1 000 Kč (určeno pouze pro členy)
 • Místo: objekt DDM Beroun
 • Kapacita kurzu: 10 účastníků

Proškolení Minima pro pracovníky na táborech a akcích

 • Číslo kurzu: TA-01–05–24
 • Termín kurzu: duben – červen 2024
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování bude otevřeno v průběhu února 2024)
 • Cena: 500 Kč (určeno pouze pro členy)
 • Místo: Online + prezenční proškolení z tématu první pomoc v Praze
 • Kapacita kurzu: 50 účastníků

Kurz zážitkové pedagogiky od Prázdninové školy Lipnice (akreditace MŠMT)

 • Termín kurzu: podzim 2024 (1× víkend)
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování bude otevřeno v průběhu května 2024)
 • Cena: 500 Kč (určeno pouze pro členy)
 • Místo: Bude upřesněno
 • Kapacita kurzu: 16 účastníků

Kurz instruktor na umělých stěnách (akreditace MŠMT)

 • Termín kurzu: podzim / zima 2024 (2× víkend)
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování bude otevřeno v průběhu srpna 2024)
 • Cena: 1 000 Kč (určeno pouze pro členy)
 • Místo: Praha
 • Kapacita kurzu: 16 účastníků

Kurz oddílového vedoucího – KOV

 • Číslo kurzu: VC-01–06–23
 • Termín kurzu: 3× víkend – říjen 2024, listopad 2024, leden 2025
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování bude otevřeno v průběhu června 2024)
 • Cena: 2 000 Kč (určeno pouze pro členy)
 • Místo: bude upřesněno
 • Kapacita kurzu: 25 účastníků

Kurz instruktora Pionýra – KI

 • Číslo kurzu: VD-01–07–23
 • Termín kurzu: 2× víkend – listopad a prosince 2024
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování bude otevřeno v průběhu června 2024)
 • Cena: 1 500 Kč (určeno pouze pro členy)
 • Místo: bude upřesněno
 • Kapacita kurzu: 30 účastníků

Kurz lyžařského instruktora (akreditace MŠMT)

 • Termín kurzu: prosinec 2024 (pátek až úterý)
 • Přihlašování: na Přihlašovně Pionýra (přihlašování bude otevřeno v průběhu srpna 2024)
 • Cena: 1 000 Kč (určeno pouze pro členy)
 • Místo: Bílá (Beskydy)
 • Kapacita kurzu: 12 účastníků

Ostatní semináře:

Jednotlivé semináře budou vypisovány průběžně během školního roku. Informace o seminářích budou zasílány vedoucím PS formou Horkých novinek nebo budou na webu vzdělávání. Realizace seminářů bude kombinací on-line a prezenčních večerních setkání.

Můžete očekávat semináře na téma:

Do činnosti:

 • Základy týmové práce a vedení lidí
 • Kyberhrozby a kyberšikana
 • Nenásilná komunikace
 • Badatelská činnost v oddíle
 • Jak na pravidelnou činnost

Ekonomické:

 • Dotace MŠMT / granty MHMP
 • Účetní závěrky

IT semináře:

 

Probíhající kurzy a semináře »

Přehled kurzů a rozšiřujících seminářů, které v posledních letech pořádalo nebo spolupořádalo pražské Pionýské vzdělávací centrum.

 • Instruktor vodní turistiky (14. - 17. 9. 2023) Kurz
 • Táborový pracovník (duben - červen 2023) Kurz č. TA-01-03-23
 • Doškolení ZZA (26.3.2023) Seminář
 • KI (březen - květen 2023) Kurz č. VC-01-02-23
 • HVDT (únor - květen 2023) Kurz č. HB-01-01-23
 • Člen rady (11. - 13. 11. 2022) Kurz č. JA-01-08-22
 • HoPS (listopad 2022 - květen 2023) Kurz č. JA-01-09-22
 • VePS (listopad 2022 - květen 2023) Kurz č. JA-01-10-22
 • Člen rady (listopad 2022 - květen 2023) Kurz č. JA-01-11-22
 • KOV (listgopad 2021 - leden 2022) Kurz č. VC-01-05-22
 • KOV (říjen 2022 - leden 2023) Kurz č. VD-01-07-22
 • KOV (září - listopad 2022) Kurz č. VD-01-06-22
 • Nízké lanové aktivity (13. - 15. května 2022) Kurz
 • Táborový pracovník (duben - červen 2022) Kurz č. TA-01-04-22
 • KI (duben - květen 2022) Kurz č. VD-01-02-22
 • HVDT (únor - duben 2022) Kurz č. HB-01-03-22
 • KOV (leden - duben 2022) Kurz č. VC-01-01-22
 • ZZA (září - říjen 2021) Kurz č. ZA-01-05-21
 • KI (září - listopad 2021) Kurz č. VD-01-04-21
 • KI (duben - listopad 2021) Kurz č. VD-01-02-21
 • Táborový pracovník (březen - červen 2021) Kurz č. TA-01-03-21
 • KOV (leden - květen 2021) Kurz č. VC-01-01-21
 • VePS (září 2020 - červen 2021) Kurz č. JA-01-05-19
 • Vyúčtování dotací MŠMT (10. 2. 2020) Seminář
 • Účetní závěrka (20. 1. 2020) Seminář
 • ZZA (20. - 24. 11. 2019) Kurz č. VN-01-07-19
 • HoPS (září 2019 - červen 2021) Kurz č. JA-01-06-19
 • Jak učit první pomoci děti (6. 6. 2019) Seminář
 • HVDT (březen - květen 2019) Kurz č. HB-01-04-19
 • KI (březen - říjen 2019) Kurz č. VD-01-03-19
 • Člen rady (4. 3. 2019) Kurz č. JA-01-02-19
 • Účetní závěrka v Money (2. 3. 2019) Seminář
 • Vyúčtování dotací MŠMT (7. 2. 2019) Seminář
 • Účetní závěrka (10. 1. 2019) Seminář
 • Instruktor lyžování (7. - 12. 1. 2019) Kurz č. VN-01-01-19
 • KOV (listopad 2017 - únor 2018) Kurz
 • Zážitková pedagogika od PŠL (2. - 4. 11. 2018) Kurz
 • Nízké lanové aktivity (12. - 14. 10. 2018) Kurz
 • KOV (říjen - listopad 2018) Kurz
 • Hygienická vyhláška (7. 6. 2018) Seminář
 • Doškolení ZZA (4. 6. 2018) Seminář
 • GDPR (31. 5. 2018) Seminář
 • ZZA (duben - květen 2018) Kurz
 • KI (březen 2018) Kurz
 • Člen rady, HoPS, VePS (únor - březen 2018) Kurz
 • Účetní závěrka (8. 2. 2018) Seminář
 • Instruktor lezení na umělých stěnách (prosinec 2017) Kurz
 • Dekorování textilu (11. 11. 2017) Kurz
 • Zážitková pedagogika od PŠL (20. - 21. 10. 2017) Kurz
 • Vyúčtování dotací MŠMT (21.9.2017) Seminář
 • Instruktor vodní turistiky (7. - 10. 9. 2017) Kurz
 • Doškolení ZZA (7.6.2017) Seminář
 • KOV (doplnění kvalifikace) (duben 2017) Kurz
 • ZZA (duben 2017) Kurz
 • HVDT (březen - duben 2017) Kurz
 • Člen rady, HoPS, VePS (únor 2017) Kurz
 • Průvodcování na PS (20. 10. 2016) Seminář
 • KOV (doplnění kvalifikace) (10. 3. 2016) Kurz
 • Člen rady, HoPS, VePS (únor 2016) Kurz
 • Účetní závěrka (11.2.2016) Seminář
 • Účetní závěrka (19.11.2015) Seminář
 • VDK - IN (listopad 2015 - duben 2016) Kurz
 • Daně pro PS (5. 11. 2015) Seminář
 • Hospodaříme (15. 10. 2015) Seminář
 • Jak získat finance (8. 10. 2015) Seminář
 • HVDT (březen - duben 2015) Kurz
 • KI (únor - březen 2015) Kurz
 • KOV (únor - březen 2015) Kurz
 • Stanovy (4.3.2014) Seminář
 • HoPS (září 2013 - leden 2014) Kurz
 • VDK - Vedoucí (březen - listopad 2013) Kurz
 • VDK - IN (březen - listopad 2013) Kurz
 • HVDT (březen - duben 2013) Kurz
 • Doškolení ZZA (5. 6. 2012) Seminář
 • ZZA (květen - červen 2012) Kurz
 • Seminář HVDT (12.4.2012) Seminář
 • KOV (doplnění kvalifikace) (2. - 4. 3. 2012) Kurz
 • Inventarizace (24.11.2011) Seminář
 • VDK - IN (říjen 2011 - leden 2012) Kurz
 • Nízké lanové aktivity (7. - 9. 10. 2011) Kurz
 • Jak na granty MHMP (26.9.2011) Seminář
 • VePS (září 2011 - červen 2012) Kurz

Přehled kvalifikace v Pionýru

Všichni

tedy všichni členové Pionýra starší 15 let pracující na pionýrské skupině či letním táboře, musí mít Pionýrské minimum. Jedná se o vstupní kvalifikaci, která plní především funkci proškolení pracovníka před získáním řádné kvalifikace. Použijeme jej také v případě lidí, kteří nám při činnosti občas pomáhají, ale nepracují pravidelně. Takovéto pracovníky bychom ovšem měli poučit před každou akcí jíž se účastní a na které nám pomáhají – tak jako je nutné provést proškolení pracovníků před započetím tábora.

Toto proškolení si organizuje pionýrská skupina samostatně, případně se na jeho organizaci spojí více PS. PVC v případě zájmu pomůže s dodáním vzdělávacích materiálů, ověřovacích testů, kvalifikačních průkazů.

Instruktoři (15 – 18 let)

kteří v rámci PS pracují přímo s dětmi nebo tuto činnost spoluzajišťují celoročně. Mají možnost výběru kvalifikace:

 • Kvalifikace instruktora (KI) – kvalifikace s platností ve sdružení Pionýr. Toto školení může zorganizovat jedna PS, případně více PS ve spolupráci, vždy však s patronací PVC, které celé školení garantuje (jsou pro to jasně stanovená pravidla). V takovémto případě je nutné se spojit s garantem a zajistit dodržení daných podmínek. KI také pořádá PVC samostatně a nabízí tím skupinám proškolení jejích pracovníků..
 • Instruktoři 18+ – tedy instruktoři dle předchozího odstavce, kteří dosáhli věku 18 let, ale nechtějí se dále vzdělávat a posouvat. Mohou dále působit na PS (ať už mají kteroukoli z předchozích dvou kvalifikací) v roli instruktora – tedy osoby pracující s dětmi pod dohledem a vedením vedoucího, ale musí být prokazatelně poučeni v oblasti BOZP a první pomoci v rozsahu kurzu oddílového vedoucího. Toto poučení garantuje PVC – může jej tedy provést PS ve spolupráci s garantem, či může instruktor absolvovat vybrané pasáže v rámci kurzu KOV.

Vedoucí oddílu nebo zástupce vedoucího oddílu

kteří v rámci PS pracují s dětmi, nebo tuto činnost spoluzajišťují, nebo se v rámci organizační struktury sdružení jakýmkoliv způsobem podílejí na řízení a rozhodování o této činnosti. Takto proškoleni musí být všichni vedoucí v Pionýru, kteří pracují s dětmi samostatně celoročně:

 • Kvalifikace vedoucího oddílu (KOV) – kvalifikace s platností ve sdružení Pionýr. I toto školení může v úzké spolupráci s PVC zorganizovat PS samostatně případně s několika dalšími PS. K získání Kvalifikace oddílového vedoucího je podmínka splnění Kvalifikace instruktora. Jinak PVC pořádá zpravidla jednou za rok kurz KOV formou tří víkendových seminářů.

Vedoucí PS

případně další členové vedení PS musí nejpozději rok od svého zvolení absolvovat kurz vedoucího PS, který je zaměřen především na zvládnutí problematiky řízení a rozvoje práce na PS a vychází z předpokladu, že jak vedoucí PS, tak jednotliví členové vedení PS jsou jejími dlouhodobými pracovníky a znají tedy dostatečně specifickou místní problematiku PS. Tento kurz se pořádá s víceletým odstupem, když nastane dostatečně velký zájem v rámci PS. Na co by VePS neměl zapomenou, při plánování činnosti PS najdete v tomto dokumentu.

Hospodář PS, Revizor PS

kvalifikací pro hospodáře či revizora je již jeho alespoň částečná znalost problematiky, pečlivost, důslednost a cit pro čísla. Mimo tyto předpoklady musí hospodář nejpozději do roka od svého zvolení absolvovat kvalifikaci jejímž cílem je zajištění dostatečných odborných znalostí a dovedností pro výkon této funkce. Ve sdružení jsou k dispozici dva kurzy.

 • Hospodář – ekonom, revizor – kvalifikace s platností ve sdružení Pionýr. Tento kurz může v případě zájmu uspořádat PVC Praha.
 • Hospodář – účetní (s využitím výpočetní techniky) – rekvalifikační kurz s obecnou platností, akreditace MŠMT, pořádá jen ÚPVC !!!! Vzhledem k náročnosti kurzu se pořádá 1× za 5 let.

Člen rady

neboli delegát, který byl zvolen k zastupování pionýrské skupiny na jednání krajské rady Pionýra (KRP). I on musí nejpozději do roka absolvovat kvalifikaci, která je zaměřena na základy problematiky práce rad Pionýra, aby bylo zajištěno kvalifikované rozhodování  rady. Výchozím předpokladem tohoto stupně přípravy je skutečnost, že se jedná o člena sdružení, který je podrobně seznámen s problematikou činnosti  na pionýrské skupině. K tomu slouží

 • Kurz člena rady, který pořádá v případě zájmu PVC.

Dále se také můžete podívat na přehled tzv. odborných kvalifikací (vedoucí táborů, zdravotník aj.)

 

Přehled kvalifikací v Pionýru v tabulce aneb co kdo by měl mít – ke stažení zde.

Odborné kvalifikace

Zde naleznete přehled tzv. odborných kvalifikací. Přehled kvalifikace pro celoroční pracovníky pionýrské skupiny hledejte na samostatné stránce.

Hlavní vedoucí tábora – musí být starší 21 let, musí mít ukončený kurz Kvalifikace oddílového vedoucího nebo Vedoucího dětského kolektivu a minimálně jednoletou praxi ve vedení dětského kolektivu.

 • Hlavní vedoucí dětského tábora – vychází z požadavků a obsahu MŠMT. Pořádá ho zpravidla jednou ročně PVC.

Zdravotník zotavovací akce – asi si všichni uvědomujeme, že ten kdo zajišťuje zdravotní zabezpečení našich akcí, by měl být kvalitně proškolen. Zdravotník musí být stanoven a přítomen na táboře, ale doporučujeme mít zdravotníka i na akcích během roku, je tedy vhodné, když mají kurz zdravotníka i někteří vedoucí. K tomuto účelu má Pionýr akreditaci na rekvalifikační kur­z:

 • Zdravotník zotavovací akce – po úspěšném absolvování dostává účastník plnou kvalifikaci pro zotavovací akce (dle zákona).

Hospodář letního tábora – pro tuto funkci není předepsaná povinná kvalifikace, ale je asi každému jasné, že hospodáře letního tábora nemůže dělat každý, tedy pokud se nejedná o proškoleného hospodáře pionýrské skupiny. Minimálně by měl být proškolen hospodářem své pionýrské skupiny. K tomuto účelu pořádá PVC semináře zaměřené právě na téma hospodář na letním táboře.

 

Přehled kvalifikací v Pionýru v tabulce aneb co kdo by měl mít – ke stažení zde.

Pionýrské minimum

Pionýrské minimum je kurz pořádaný v rámci PS. Jeho pořádání se řídí směrnicí pro přípravu a vzdělávání v Pionýru. Následující textík má tedy pomoci Pionýrským skupinám s jeho přípravou a realizací – a také dokumentací. Studijní text (brožura) ke stažení – zde.

Pionýrské minimum má stanovenou osnovu:

1. Poslání Pionýra

 • Základní dokumenty Pionýra
 • Organizační výstavba Pionýra
 • Základní výchovné prostředky

2. Bezpečnost práce

 • Obecná pravidla
 • Pravidla při určitých činnostech
 • Pojištění

3. První pomoc a základy hygieny

 • Obecné zásady první pomoci
 • Život zachraňující úkony
 • Osobní hygiena

Doporučená časová dotace kurzu je minimálně 9 hodin. Učební hodina je v délce 45 minut, kurz lze tedy uskutečnit pomocí tří večerních seminářů v délce tří vyučovacích hodin – 2,5 hodiny včetně přestávky. Kurz lze také snadno udělat jako víkendový připojený k brigádě na táborové základně, zážitkové hře pro vedoucí.

Doporučuji tuto dotaci dodržet pro výše uvedené osnovy. Pokud chcete v rámci pionýrského minima doplnit svým členům také nějaká specifika vaší PS, doporučuji přidat jeden seminář nad rámec stanovené dotace.

Kurz musí být naplánován – musí mít POZ. Zde je především nutné uvést osobu zodpovědnou (zpravidla skupinář nebo jím pověřená vhodná osoba), lektory kurzu a plán školení. Ostatní náležitosti dle potřeby.

Během kurzu je nutné vést třídní knihu, což je především osnova probrané látky a prezenční listina účastníků. Forma vzdělávání je podle volby lektora či zadání pořadatelské PS. Volbě organizátora podléhá také forma ověření nabytých vědomostí a dovedností. PS může zvolit prezenční kurz bez následného ověření znalostí (pro zdárné absolvování stačí kurz navštěvovat), není ale v tomto případě možné kurz potvrdit osobě, která nemá plnou účast.

Po skončení kurzu je nutné vystavit protokol o ukončení kurzu, který obsahuje především datum školení, jména lektorů a seznam absolventů (jednoznačně identifikovatel­ných).

 

Následuje návrh plánu kurzu:

1. seminář: Poslání Pionýra

Účastníci se seznámí s dokumenty Pionýra (především Stanovy); budou znát program, zásady a Ideály Pionýra; dokáží popsat organizační strukturu Pionýra do úrovně PS včetně; budou znát jména funkcionářů své PS, případně dalších funkcionářů významných pro svoji činnost v Pionýru; procvičí si přípravu hry a budou umět použít hru k uskutečnění výchovného cíle.

Pro seminář je připraven nakopírovaný výňatek stanov s pasážemi organizační výstavby do úrovně PS a s popisem členství v Pionýru. Program Pionýra dostanou účastníci nakopírovaný celý. Procvičení přípravy hry může probíhat pod vedením zkušenějších vedoucích přímo při činnosti s dětmi.

2. seminář: Bezpečnost práce

Účastníci budou znát obecné zásady BOZP; dále zásady při činnosti v klubovně (místnosti), na výletě v přírodě, při běžné sportovní aktivitě, při terénní a noční hře, při práci s nástroji případně při další činnosti dle aktivit PS; budou znát podmínky, za kterých jsou pojištěni účastníci aktivit PS a budou umět vyplnit potřebné formuláře při pojistné události.

Pravidla BOZP je dobré nakopírovat účastníkům z nějaké vhodné publikace, třeba knihy od Jana Kutého – Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží, kterou vydala Česká rada dětí a mládeže. Uvedenou publikaci doporučuji mít také v knihovničce PS k nahlédnutí. Pro trénink hlášení úrazu je dobré mít přímo předtištěné formuláře a trénovat s nimi.

3. seminář: První pomoc a základy hygieny

Účastníci budou znát obecné zásady první pomoci; budou umět zavolat RZ; budou znát základní životní funkce; budou umět přistoupit ke zraněnému a zjistit jeho reakce; budou umět uvolnit dýchací cesty, provádět resuscitaci, uvést zraněného do polohy zajišťující jeho životní funkce než přijede RZ; budou znát hygienické zásady při činnosti s dětmi.

Zásady hygienického minima připravíme nakopírované pro účastníky. Je dobré zde zmínit také vyhlášku, z níž uvedené zásady vyplývají. Pro nácvik první pomoci využíváme andulu (lze zapůjčit) a figuranty (to mohou být účastníci samotní či další lektoři). Při realistickém nácviku první pomoci je nutné dbát na to, abychom nevyvolali planý poplach (zamezit případnému přístupu dalších osob, které by mohly zavolat RZ…) a také na to, abychom živým figurantům neublížili (například prováděním resuscitace).

 

Ověření znalostí doporučuji udělat formou testu. Po třech otázkám ze Stanov Pionýra, BOZP a první pomoci. Vzorové testy ke stažení – zde.

Ladislav „Ráma“ Šimek

 

© 2023 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz