Nabídka pořádaných akcí

 • POP+SKOP - Kurz oddílového vedoucího (Prezenční víkendová forma)

  Vzdělávací Pro vedoucí
  pátek, 07.10.2022 18:00 – neděle, 22.01.2023 14:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Web akce: https://praha.pionyr.cz/vzdelavani#kurzy
  Místo konání: budova DDM Beroun a Neškaredice

  Prezenční forma kurzu oddílového vedoucího je určena všechny instruktory s kvalifikací KI (bez kvalifikace není možné se na kurz přihlásit). Kurz svým obsahem směřujeme pro členy, kteří se aktivně podílejí na pravidelné schůzkové činnosti. Absolvent kurzu může být jmenován do funkce vedoucí oddílu. Kurz probíhá formou 3 výjezdových víkendů, které jsou vedeny praktickou formou. Jednotlivé bloky jsou doplňovány dalšími doplňujícími informacemi, které by každý vedoucí oddílu měl vědět a znát. Termíny akce: 7. - 9. října 2022, 25. - 27. listopadu 2022, 20. - 22. ledna 2023. Přihlašování je možné do 23. září 2022. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné být na všech víkendech kurzu. Minimální počet přihlášených pro realizaci kurzu: 10 účastníků.

 • POP + SKOP - Kurz oddílového vedoucího (Online)

  Vzdělávací Pro vedoucí
  neděle, 09.10.2022 0:00 – neděle, 09.10.2022 23:59
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Web akce: https://praha.pionyr.cz/vzdelavani#kurzy
  Místo konání: Online

  Základní kurz určený pro všechny ty, kteří chtějí získat kvalifikaci oddílový vedoucí a mohou díky tomu plnit funkci vedoucí oddílu. Tento kurz není určen těm, kteří chtějí kvalifikaci získat dvouvíkendovou zážitkovou formou (tento kurz bude otevřen na podzim).  Forma kurzu je online – veškeré materiály jsou účastníkům k dispozici pro samostudium, vše je doplněno zajímavými videy a dalšími doplňujícími materiály. Podmínka účasti je mít absolvován kurz instuktora oddílu KIP (bude ověřeno v databázi PVC a v případě potřeby bude účastník kontaktován, aby doložil, že kurz KIP absolvoval). Po přihlášení obdržíš mailem odkaz na stránky, kde můžeš studovat materiály a najdeš zde i odkazy na další zdroje informací. Až budeš mít pocit, že již vše znáš, napiš na mail lenka.zalmanova@email.cz a bude ti zaslán odkaz na test (testy pro nově přihlášené jsou generovány každý týden v pondělí, následně ti bude zaslán odkaz). Test bude mít 32 otázek a budeš mít na jeho vypracování 40 minut. Pokud se ti test nepovede hned napoprvé, můžeš to zkusit za 3 dny znovu. Celkem, můžeš test psát 2×.  POZOR! Test musíš složit nejpozději 11. 10. 2022. Kurz má 2 části: online test a prezenční část zdravovědy. Online test lze napsat kdykoli v průběhu (do 11. 10.), na zdravovědu je nutné se dostavit na seminář během listopadu (6 hodin školení) v Praze (2 termíny) nebo Berouně (1 termín). Přesné termíny budou upřesněny později. Máš-li z dřívějška jakýkoliv kurz ZZA není třeba se zdravovědy účastnit (bude ověřeno v databázi PVC a v případě potřeby bude účastník kontaktován, aby doložil, že kurz ZZA absolvoval). Kurz administrativně zajišťuje Lenka Žalmanová, takže veškeré dotazy směřuj na ní (lenka.zalmanova@email.cz; 606 270 113).  Cena kurzu: 500 Kč (s uznaným vzděláním ze zdravovědy je cena 250 Kč)

 • VV PRP

  Jednání orgánů
  středa, 12.10.2022 18:00 – středa, 12.10.2022 20:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Místo konání: Kancelář POP

  .

 • Hra po Praze 15+

  Akce Pro vedoucí
  sobota, 22.10.2022 10:00 – sobota, 22.10.2022 20:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Web akce: http://teedeet.cz
  Místo konání: Praha

  Teedeet opět zahajuje činnost, přijď i ty na první akci což bude hra po Praze. Podrobnosti později.

 • Datové schránky - seminář Ministerstva vnitra

  Vzdělávací Pro vedoucí
  Datové schránky - seminář Ministerstva vnitra pondělí, 31.10.2022 17:00 – pondělí, 31.10.2022 18:30
  Pořadatel: Pionýr, z. s.
  Místo konání: on-line

  Víte, že od 1. 1. 2023 mají i všechny naše pobočné spolky povinnost používat datovou schránku? Nevíte si s tím rady? Nerozumíte, jak datovky fungují? V termínu 31. října probehne v čase 17.00–18.30 seminář pro pionýrské skupiny, které si datovku ještě nezřídily, ale i pro ty, které již datovku mají a rády by rozšířily své obzory. Seminář povedou zaměstnanci Ministerstva vnitra.

 • Výjezdní VV PRP

  Jednání orgánů
  pátek, 04.11.2022 18:00 – neděle, 06.11.2022 12:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Místo konání: Bude upřesněno

  .

 • POP+SKOP - Kurz pro získání kvalifikace Vedoucí PS

  Vzdělávací Pro vedoucí
  pátek, 11.11.2022 18:00 – neděle, 28.05.2023 14:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Web akce: https://praha.pionyr.cz/vzdelavani#kurzy
  Místo konání: budova DDM Beroun

  Kurz určený všem těm, kteří se chystají na funkci vedoucího pionýrské skupiny nebo těm, kteří již byli do této funkce čerstvě zvoleni. Pro přihlášení na kurz je nutné být starší 18 let a být bezúhonný. Zahajovací společný víkend hospodáři PS, vedoucí PS, členové rad – termín 11.- 13.11.2022 (spo­lečné právo, hospodaření, základní dokumenty pionýrské skupiny)Během roku cca 5 – 6 online večerních seminářů na téma dotace, evidence členské základny, dotace, dokumentace PS, propagace PS)Závěrečný víkend společný víkend hospodáři a vedoucí PS 26. - 28.5. 2023 (spo­lečná výměna zkušeností, praktické dovednosti, závěrečné zkoušky). Absolvent kurzu získá kvalifikaci Vedoucí PS a Člen rady.

 • POP+SKOP - Kurz pro získání kvalifikace Hospodář PS

  Vzdělávací Pro vedoucí
  pátek, 11.11.2022 18:00 – neděle, 28.05.2023 14:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Web akce: https://praha.pionyr.cz/vzdelavani#kurzy
  Místo konání: budova DDM Beroun

  Kurz určený všem těm, kteří se chystají na funkci hospodáře pionýrské skupiny nebo těm, kteří již byli do této funkce čerstvě zvoleni. Pro přihlášení na kurz je nutné být starší 18 let a být bezúhonný. Zahajovací společný víkend hospodáři PS, vedoucí PS, členové rad – termín 11.- 13.11.2022 (spo­lečné právo, hospodaření, základní dokumenty pionýrské skupiny)Během roku cca 5 – 6 online večerních seminářů na téma dotace, evidence členské základny, psaní projektů, inventarizace a evidence majetku na PS, daňová problematika)Zá­věrečný víkend společný víkend hospodáři a vedoucí PS 26. - 28.5. 2023 (spo­lečná výměna zkušeností, praktické dovednosti, závěrečné zkoušky). Absolvent kurzu získá kvalifikaci Hospodář PS, Člen rady a Člen kontrolní komise.

 • POP+SKOP - Kurz pro získání kvalifikace Člen rady

  Vzdělávací Pro vedoucí
  pátek, 11.11.2022 18:00 – neděle, 13.11.2022 14:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Web akce: https://praha.pionyr.cz/vzdelavani#kurzy
  Místo konání: budova DDM Beroun

  Kurz určený všem těm, kteří se chystají na funkci člena krajské rady nebo těm, kteří již byli do této funkce čerstvě zvoleni. Pro přihlášení na kurz je nutné být starší 18 let a být bezúhonný. Forma kurzu: 1× společný víkend hospodáři PS, vedoucí PS, členové rad – termín 11.- 13.11. 2022(spo­lečné právo, hospodaření, základní dokumentace pionýrské skupiny a KOP) – závěrečný test v neděli

 • VV PRP

  Jednání orgánů
  středa, 23.11.2022 18:00 – středa, 23.11.2022 20:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Místo konání: Kancelář POP

  .

 • III. zasedání PRP

  Jednání orgánů
  čtvrtek, 08.12.2022 18:00 – čtvrtek, 08.12.2022 20:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Místo konání: Budova SMOSK

  .

 • Rozšířené jednání VV PRP

  Jednání orgánů
  středa, 14.12.2022 18:00 – středa, 14.12.2022 20:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Web akce: https://www.lodpivovar.cz/
  Místo konání: Loď Pivovar

  Vánoční rozšířené jednání o členy lektorského sboru, členů KK POP atd. na lodi Pivovar.

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz