Nabídka pořádaných akcí

 • VV PRP

  Jednání orgánů
  čtvrtek, 16.04.2020 18:00 – čtvrtek, 16.04.2020 20:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Místo konání: Kancelář POP

  .

 • Kamínka 2020 - ZRUŠENO

  Vzdělávací Pro vedoucí
  Kamínka 2020 - ZRUŠENO pátek, 17.04.2020 8:00 – neděle, 19.04.2020 14:00
  Pořadatel: Pionýr, z. s.
  Web akce: https://pionyr.cz/cinnost/dobrovolnici/kaminka/
  Místo konání: SVČ Trutnov

  Rozhodnutím Výkonného výboru České rady Pionýra byla letošní Kamínka zrušena. Kamínka jsou místo: kde můžeš narazit na spoustu stejně divných lidí. kde se můžeš přiučit něčemu užitečnému. kde ti prověří fyzičku a může dojít i na pěsti. kde, když se řekne, že to bude jako čajíček, tak se u toho pěkně zapotíš. kde se můžeš velice snadno přitočit k nějaké té prácičce v rukavičkách. kde to bude pořádný tanec a žádná procházka růžovou zahradou. Přijeď to zažít!   Upozornění: Kapacita školičky je již naplněna.  

 • TeeDeeT Únikovka - ZRUŠENO

  Akce Pro vedoucí
  čtvrtek, 23.04.2020 19:00 – čtvrtek, 23.04.2020 21:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Web akce: https://praha.pionyr.cz/teedeet
  Místo konání: ExitGamePragu­e, Rokycanova 459/7, Praha 3

  Přenes se s námi do dob viktoriánské Anglie a pomoz vyřešit případ za nepřítomného Sherlocka Holmese! Čeká tě zábavný večer s novými i známými kamarády při detektivní únikové hře.

 • Setonův závod

  Akce Pro děti Pro vedoucí Pro veřejnost Otevřená akce - Soutěž
  sobota, 25.04.2020 8:00 – sobota, 25.04.2020 17:00
  Pořadatel: 11 Jihomoravská krajská organizace Pionýra
  Místo konání: Brno

  Vyvrcholení celoroční soutěže Zelená liga, oddíly PTO (a nejen ty) soutěží v disciplínách od morseovky přes zdravovědu po znalosti přírody.

 • PVC 13 - Kvalifikace instruktor ZRUŠENO!

  Vzdělávací Pro vedoucí
  čtvrtek, 07.05.2020 16:00 – neděle, 10.05.2020 18:00
  Pořadatel: 13 Moravskoslezská krajská organizace
  Web akce: https://pionyr.cz/moravskoslezskaKOP/vzdelavani/
  Místo konání: Základna DDM Vítkov - Klokočov

  Přihlašování na kurz ukončeno – souhrnná kapacita kurzů PVC 13 KI + KOV naplněna. Pokud máte zájem se stát náhradníkem, kontaktujte Renatu Chrástkovou na e-mailu pionyrrenata@seznam.cz.   Školení pro získání Kvalifikace Instruktor. Kurz má platnost pouze v Pionýru – účast jen pro registrované. Je určen především osobám ve věku 15 – 18 let, které přímo pracují s dětmi, nebo začátečníkům. Stanovený časový rozvrh min. 19 vyučovacích hodin. Podrobné pokyny obdrží přihlášení účastníci cca 14 dní před kurzem.   Na kurzech je potřeba splnit níže uvedené podmínky a nejpozději první den kurzu odevzdat uvedené doklady. Písemné práce přivézt na kurz hotové dle níže uvedených pokynů. věk min. 15 let (musí být dosažen v roce konání kurzu) písemné potvrzení příslušné PS (dokument Vám bude zaslán s pokyny ke kurzu) o absolvování pionýrského minima o vyslání účastníka na kurz písemná práce - metodická příprava schůzky oddílu, která byla skutečně provedena – obsah: příprava před schůzkou, zajištění, rozdělení úkolů – termíny splnění, průběh schůzky, bodování, hodnocení, nutný materiál (kostýmy, grafické podklady, pomůcky, atd.). Vše bude uvedeno na A4 se záhlavím, kde bude uvedeno: název kurzu „KVALIFIKACE INSTRUKTORA“ + rok jeho konání, jméno a příjmení zpracovatele, z jaké je PS, datum zpracování a podpis zpracovatele.   Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu (je nutné správné zodpovězení 75% otázek), příp. ústního pohovoru, a posouzení písemné práce. Termín zkoušky: 12. 5. 2020 (náh­radní termín 19. 5. 2020) v sí­dle PMKO.   Poznámka: Po dovršení 18 let zůstává Kvalifikace instruktora v platnosti po absolvování poučení dle přílohy C7 (Prohlášení o proškolení v oblasti BOZP a první pomoci). Poučení obsahuje náplň osnov oblasti BOZP a první pomoci v rozsahu Kvalifikace oddílového vedoucího s platností ve spolku Pionýr.   Odkazy Směrnice pro přípravu a vzdělávání v Pionýru, Pokyny garanta ÚPVC Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů členů spolku     Aktualizace Ke dni 17. 2. 2020 na­plněna kapacita kurzu (30 osob). Jelikož je ale o tento kurz velký zájem a stále se hlásí další zájemci, musím i s ohledem na zkušenosti z předchozích let (kdy přihlášené osoby nezaplatily poplatky a na kurz pak vůbec nejely) učinit opatření, a to zkrátit lhůtu pro zaplacení účastnického poplatku z 23. 4. na 29. 2. 2020. Doh­lédněte prosím, aby platby byly provedeny do tohoto data. Pokud nebudou peníze za kurz KI od přihlášených na účtu MKOP do 29. 2. 2020, tak tyto „neplatiče“ z kurzu smažu a uvolním místa dalším zájemcům.    

 • PVC 13 - Kvalifikace oddílový vedoucí ZRUŠENO!

  Vzdělávací Pro vedoucí
  čtvrtek, 07.05.2020 16:00 – neděle, 10.05.2020 18:00
  Pořadatel: 13 Moravskoslezská krajská organizace
  Web akce: https://pionyr.cz/moravskoslezskaKOP/vzdelavani/
  Místo konání: Základna DDM Vítkov - Klokočov

  Přihlašování na kurz ukončeno – souhrnná kapacita kurzů PVC 13 KI + KOV naplněna. Pokud máte zájem se stát náhradníkem, kontaktujte Renatu Chrástkovou na e-mailu pionyrrenata@seznam.cz.   Školení pro získání Kvalifikace Oddílový vedoucí. Kurz má platnost pouze v Pionýru – účast jen pro registrované. Navazuje na kvalifikaci instruktora (je nutné ji absolvovat předem). Jejím cílem je připravit oddílového vedoucího na jeho činnost tak, aby mohl ve spolupráci s pionýrskou skupinou zodpovědně plánovat, připravovat, realizovat a vyhodnocovat činnost. Je určena osobám, které vykonávají přímou práci s dětmi, spoluzajišťují ji nebo se podílejí na rozhodování o této činnosti. Platí bez časového omezení. K získání Kvalifikace oddílového vedoucího je podmínka splnění Kvalifikace instruktora. Pro nově příchozí oddílové vedoucí, kteří nepracovali na pozicích instruktora, je proto nutné před zahájením kurzu Kvalifikace oddílového vedoucího, nastudovat obsah Kvalifikace instruktora. Ověření těchto znalostí probíhá formou testových otázek. Zástupce oddílového vedoucího musí splňovat Kvalifikaci oddílového vedoucího. Stanovený časový rozvrh min. 39 vyučovacích hodin. Podrobné pokyny obdrží přihlášení účastníci cca 14 dní před kurzem.   Na kurzech je potřeba splnit níže uvedené podmínky a nejpozději první den kurzu odevzdat uvedené doklady. Písemné práce přivézt na kurz hotové dle níže uvedených pokynů. věk min. 18 let (musí být dosažen v roce konání kurzu) kvalifikační průkaz (má každý po kurzu KI) s vyznačením absolvování pionýrského minima (zajišťuje PS) a kurzu instruktora; nově příchozí oddíloví vedoucí, kteří nepracovali na pozicích instruktora, doloží písemné potvrzení jejich PS o absolvování pionýrského minima na samotném papíru a před účastí na kurzu KOV budou muset úspěšně absolvovat test z kurzu KI (po samostudiu) písemné potvrzení příslušné PS (dokument Vám bude zaslán s pokyny ke kurzu) o absolvování pionýrského minima (platí pro účastníky bez kurzu KI) o vyslání účastníka na kurz písemná práce (s praktickým zaměřením) - zpracování metodického listu k aktivitě (hře, rukodělce, závodu, soutěži …) v jakémkoli výchovném programu na základě realizace s dětskou skupinou s případným návrhem na zpracování příkladu dobré praxe Vše bude uvedeno na A4 se záhlavím, kde bude uvedeno: název kurzu „KVALIFIKACE ODDÍLOVÉHO VEDOUCÍHO“ + rok jeho konání, jméno a příjmení zpracovatele, z jaké je PS, datum zpracování a podpis zpracovatele.   Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu (je nutné správné zodpovězení 75% otázek), příp. ústního pohovoru, a posouzení písemné práce. Termín zkoušky: 12. 5. 2020 (náh­radní termín 19. 5. 2020) v sí­dle PMKO.   Odkazy Směrnice pro přípravu a vzdělávání v Pionýru, Pokyny garanta ÚPVC Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů členů spolku     Aktualizace Ke dni 17. 2. 2020 přih­lášeno 17 osob (max. kapacita 30). Upozorňuji na termín ukončení přihlášení na tento kurz – jen do 29. 2. 2020. Pokud budou nějaká volná místa po uvedeném datu, přesunu je na kurz KI (navýším kapacitu kurzu KI – pokud to ještě vzhledem ke kapacitě zařízení SVČ v Klokočově půjde).   Ke dni 3. 3. 2020 - jelikož je o kurz KOV velký zájem a stále se hlásí další zájemci, musím i s ohledem na zkušenosti z předchozích let (kdy přihlášené osoby nezaplatily poplatky a na kurz pak vůbec nejely) učinit opatření, a to zkrátit lhůtu pro zaplacení účas­tnického poplatku z 23. 4. na 15­. 3. 2020. Doh­lédněte prosím, aby platby byly provedeny do tohoto data. Pokud nebudou peníze za kurz KOV od přihlášených na účtu MKOP do 15. 3. 2020, tak tyto „neplatiče“ z kurzu smažu a uvolním místa dalším zájemcům.    

 • PVC 13 - Kvalifikace pro Hlavní vedoucí dětského tábora - HVDT ZRUŠENO!

  Vzdělávací Pro vedoucí Pro veřejnost Otevřená akce
  čtvrtek, 07.05.2020 16:00 – neděle, 10.05.2020 18:00
  Pořadatel: 13 Moravskoslezská krajská organizace
  Web akce: https://pionyr.cz/moravskoslezskaKOP/vzdelavani/
  Místo konání: Základna DDM Vítkov - Klokočov

  Školení pro získání Kvalifikace Hlavní vedoucí dětského tábora. Kurz je akreditovaný s celostátní platností. Kurz je povinný pro všechny, kteří vykonávají funkci hlavního vedoucího tábora. Předpokladem je dosažení kvalifikace Vedoucí dětského kolektivu (VDK) nebo Kvalifikace oddílového vedoucího. Stanovený časový rozvrh min. 24 vyučovacích hodin (21 hod – nečleni Pionýra). Podrobné pokyny obdrží přihlášení účastníci cca 14 dní před kurzem.   Na kurzech je potřeba splnit níže uvedené podmínky a nejpozději první den kurzu odevzdat uvedené doklady. Písemné práce přivézt na kurz hotové dle níže uvedených pokynů. věk min. 21 let (musí být dosažen v roce konání kurzu) - doložit občanským průkazem kvalifikační průkaz (zelená knížečka – pro zápis kurzu) – platí pro registrované členy Pionýra doklad o ukončeném kurzu VDK nebo KOV – doložit kvalifikační průkaz Pionýra nebo jinou listinu doklad o min. jednoleté praxi ve vedení dětského kolektivu – doložit písemné potvrzení PS doklad o min. tříletém výkonu jakékoli funkce na dětském táboře – písemné potvrzení provozovatele tábora – PS doklad o bezúhonnosti – doložit výpis z rejstříku trestů ne starší než 2 měsíce před kurzem doklad o zdravotní způsobilosti – doložit potvrzení svého lékaře o tom, že jste způsobilí pracovat s dětmi – viz příloha písemná práce (s praktickým zaměřením) - zpracování celotáborové hry: příprava před táborem, zajištění, rozdělení úkolů – termíny splnění, průběh CTH, bodování, hodnocení, nutný materiál k CTH (kostýmy, grafické podklady, atd.); podklady budou uloženy ve složce, na které bude uveden název kurzu „HLAVNÍ VEDOUCÍ DĚTSKÉHO TÁBORA“ + rok jeho konání, název CTH, jméno a příjmení zpracovatele, z jaké je PS, datum zpracování, podpis zpracovatele   Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu (je nutné správné zodpovězení 75% otázek). Termín zkoušky: 12. 5. 2020 (náh­radní termín 19. 5. 2020) v sí­dle PMKO.   Odkazy Směrnice pro přípravu a vzdělávání v Pionýru, Pokyny garanta ÚPVC Informace o rozsahu a důvodech zpracování osobních údajů členů spolku     Aktualizace Ke dni 17. 2. 2020 přih­lášeny pouze 2 osoby. Pokud do uzávěrky přihlašování (29. 2. 2020) ne­bude naplněna podmínka minimální účasti 10 osob, bude kurz zrušen.   3. 3. 2020 - Kurz pro nedostatek účastníku zrušen.  

 • Vyúčtování I. kola dotací MŠMT

  Termín Pro vedoucí
  úterý, 19.05.2020 0:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Místo konání: Kancelář POP

  Akce za období 1. 1. – 17. 5. 2020.

 • Odevzdání schvalovacích listů LT

  Termín Pro vedoucí
  pondělí, 25.05.2020 0:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Místo konání: Kancelář POP

  Schvalovací list LT se odevzdává 3×, mapa a osvědčení HVT 2×. Pokud se HVT od loňska nezměnil, není nutné osvědčení dodávat (máme ho v kanceláři).

 • VV PRP

  Jednání orgánů
  čtvrtek, 11.06.2020 18:00 – čtvrtek, 11.06.2020 20:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Místo konání: Kancelář POP

  .

 • Sejdeme se ve Sloupu

  Akce Pro vedoucí
  pátek, 11.09.2020 18:00 – neděle, 13.09.2020 12:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Místo konání: TZ Medvědín - Sloup v Čechách

  Po prvním úspěšném ročníku se opět potkáme ve Sloupu za účelem seznámení, výměny zkušeností, atd.; zváni jsou všichni pražští pionýři ve věku 15+; na sobotu pro nás opět připraví program Prázdninová šškola Lipnice. Podrobnosti později.

 • Odevzdání přehledu realizovaných letních táborů

  Termín Pro vedoucí
  středa, 16.09.2020 0:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Místo konání: Kancelář POP

  .

 • Operace DOMINO - nový termín

  Akce Pro děti Pro vedoucí Pro veřejnost Otevřená akce - Jiný
  pátek, 18.09.2020 18:00 – neděle, 20.09.2020 13:00
  Pořadatel: Pionýrská skupina Hrádek
  Místo konání: Mařenice

  Zveme všechny airsoftové oddíly a oddíly, které se airsoftem zabývají, na 5. setkání airsoftových oddílů. A na co se můžete těšit? Připravujeme pro vás tématicky založené mise. V rámci doprovodného programu budou připravené různé soutěže pro jednotlivce i skupiny.  

 • Vyúčtování MTZ - III. kolo dotací MŠMT

  Termín Pro vedoucí
  středa, 14.10.2020 0:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Místo konání: Kancelář POP

  .

 • Vyúčtování II. kola dotací MŠMT

  Termín Pro vedoucí
  středa, 21.10.2020 0:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Místo konání: Kancelář POP

  Akce za období 18. 5. – 18. 10. 2020 a nájmy a provozní náklady kluboven (na sklady se finance neposkytují).

 • Vyúčtování II. kola dotací MŠMT

  Termín Pro vedoucí
  pondělí, 09.11.2020 0:00
  Pořadatel: 01 Pražská organizace Pionýra
  Místo konání: Kancelář POP

  Akce za období 19. 10. – 8. 11. 2020.

© 2020 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz