Kontakty

Pionýr, z. s. – Pražská organizace Pionýra

Senovážné náměstí 977/24 (mapa) – 5. patro, od výtahu vpravo na konec chodby
110 00 Praha 1
E-mail: praha@pionyr.cz
Datová schránka: fwgdsn8
IČ: 00536849
DIČ: CZ00536849
Č. účtu: 2099562001/5500

Michal Rejzek
Tajemník a předseda POP
Tel.: 777 248 701
E-mail: tajemnik@praha.pionyr.cz

Úřední hodiny kanceláře

Aktuální úřední hodiny naleznete vždy v posledních článcích.

Služby nabízené kanceláří POP, VV PRP a PVC 01

Rozbalit

Prostory

 • Nabídka prostor v sídle POP pro pořádání školení či obdobných akcí
 • Přístup na internet v prostorách sídla POP (WiFi, LAN)

Materiál

Administrativa a účetnictví

 • Poradenská pomoc při zpracování dotací a grantů (po domluvě s ekonomem POP)
 • Pomoc při zpracování účetnictví, možnost vedení účetnictví (po domluvě s ekonomem POP, vedení účetnictví za poplatek)
 • Pomoc s provedením registrací – zápisy do RISP, tisk Registračních listů (po domluvě s tajemníkem POP – nejlépe vždy do konce prosince před registrací)
 • Poradenská služba pro pořádání vzdělávacích akcí PS či PC (po domluvě s garantem PVC 01)

Personální účast

 • Po domluvě účast vyžádaných členů VV PRP (předseda, ekonom apod.) na jednáních Rad či Vedení PS
 • Po domluvě účast vyžádaných členů PVC 01 (garant, lektoři, …) na vlastních vzdělávacích akcích a ve zkušebních komisích (v závislosti na možnostech PVC 01)

Pionýrské vzdělávací centrum 01 („PVC 01“)

PVC 01 – Praha je vnitřní organizační jednotka Pražské organizace Pionýra bez vlastní právní subjektivity. Je řízeno garantem a zajišťuje krajské vzdělávací aktivity.

Garant PVC01
Martin „Činčila“ Prejza
Tel.: 728 338 336
E-mail: vzdelavani@praha.pionyr.cz

Další informace (vč. nabídky kurzů) naleznete stránce vzdělávání.

Výkonný výbor PRP

Výkonný výbor Pražské rady Pionýra je výkonným orgánem Pražské organizace Pionýra. Vykonává usnesení krajské rady Pionýra a mezi jednáními krajské rady řídí její činnost.

Výkonný výbor byl zvolen na VI. zasedání Pražské rady Pionýra 1. dubna 2017 s funkčním obdobím tři roky. Jakub Mareš byl dovolen 24. března 2018.

Jméno Oblast Kontakt (Telefon / E-mail)
Michal „Krtek­“ Rejzek předseda POP 604 773 140
predseda@praha.pionyr.cz
Markéta Fraitová ekonom POP 777 793 701
marketa@pionyr.cz
Pavla Bárová vnější vztahy 603 451 911
paja.barova@gmail.com
Ondřej Machulda počítače & internety 723 135 524
ondra@lvicata.cz
Jakub Mareš akce 15+ (TeeDeeT) 777 100 831
kubyshta.mares@gmail.com
Kateřina Vlachová vzdělávání 775 634 185
koprivova.katerina@seznam.cz

Krajští delegáti v České radě Pionýra

Delegáti zastupují Pražskou organizaci Pionýra v České radě Pionýra. Pražská organizace Pionýra je na základě počtu registrovaných členů zastupována třemi delegáty.

Delegáti pro jednání České rady Pionýra v roce 2020 byli zvoleni krajským shromážděním delegátů 13. února 2020.

Kateřina Brejchová
E-mail: kaca@pionyr.cz
Ondřej Machulda
E-mail: ondra@lvicata.cz
Radovan Mlejnek
E-mail: radunamlejn@seznam.cz

Kontrolní komise POP

Kontrolní komise Pražské organizace Pionýra je samostatným voleným orgánem, který kontroluje hospodaření a usnesení Pražské organizace Pionýra a metodicky pomáhá pobočným spolkům v působnosti POP. Zároveň má právo kontrolovat hospodaření nižších organizačních jednotek (např. pionýrských skupin a center).

Kontrolní komise byla zvolena na VI. zasedání Pražské rady Pionýra 1. dubna 2017 s funkčním obdobím tři roky.

Předseda kontrolní komise PRP

Jan Matoušek
Tel.: 724 315 989
E-mail: kk@praha.pionyr.cz

Členové kontrolní komise PRP

 • Alena Šerá – místopředsedkyně kontrolní komise
 • Jiří Duchoslav
 • Alena Košařová

Pražský správce RISP

Ondřej Machulda
E-mail: risp@praha.pionyr.cz

Správce webových stránek POP

Ondřej Machulda
E-mail: webmaster@praha.pionyr.cz

© 2020 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz