Doložení kvalifikací jmenovaných a volených funkcionářů

Všichni jmenovaní funkcionáři (vedoucí oddílu – VO, zástupci vedoucích oddílu – ZVO a instruktoři – I), které budete zadávat do RISPu musí mít potřebnou kvalifikaci (obecně platí, že jmenovaní funkcionáři musí mít potřebnou kvalifikaci pro výkon své funkce před jmenováním do funkce). Pro volené funkcionáře (vedoucí PS, hospodář PS, delegát v PRP, případně revizor PS) platí, že mají rok na doplnění své kvalifikace.

Doložení kvalifikací jmenovaných a volených funkcionářů

Pro prokázání potřebné kvalifikace slouží RISP, kam ke každému funkcionáři napíšete jakou kvalifikaci má, kdy jí získal a také nahrajete osvědčení o získání kvalifikace (bez nahraného osvědčení není možné kvalifikaci uznat!).

Pokud při kontrole vaší evidence pro rok 2023 zjistím nějaké nesrovnalosti budu vás kontaktovat a buď se potřebné kvalifikace dopátráme nebo bude třeba evidenci upravit.

Věnujte proto prosím kvalifikacím náležitou pozornost a neberte to jako nějakou „buzeraci“, jde o dlouhodobou snahu POP, aby PS měly tyto věci v pořádku a v souladu se stanovami Pionýra. Zde ještě připomínám, že VePS, VO, ZOV nebo I, kteří jsou uvedeni v RISPu mají automaticky sjednané pojištění odpovědnosti za škodu což by v případě nějakého většího plnění mohl být problém, pokud nemají potřebnou kvalifikaci. Není nic jednoduššího než si tyto lidi pojistit sa­mostatně a máte klid.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat

Publikováno: thursday, 12.01.2023 0:00 Vložil: Michal Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2023 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz