Vedoucím/instruktorům chceme sjednat pojištění odpovědnosti za škodu

Výchozí situace

Skupina chce sjednat pojištění odpovědnosti za škodu i dalším vedoucím či instruktorům (dobrovolníkům), kteří ho nemají automaticky. Automaticky a zdarma jsou pojištěni (pokud jsou v pořádku zaregistrováni):

  • statutární orgány všech pobočných spolků a hlavního spolku;
  • vedoucí oddílů a klubů, jejich zástupci;
  • instruktoři starší 15 let;
  • vedoucí družin;
  • hlavní vedoucí táborů.

Co dělat

  1. Kdykoliv během roku vyplňte formulář „Přihláška k pojištění odpovědnosti za škodu (nad rámec paušálního pojištění)“ včetně seznamu dopojišťovaných o­sob.
  2. Formulář vytiskněte, statutární orgán skupiny jej pak podepíše a orazítkuje.
  3. Formulář naskenujte a zašlete e-mailem na Ústředí Pionýra na adresu pionyr@pionyr.cz, nebo jej zašlete v papírové podobě na adresu Pionýra. Přijetí formuláře (ať již e-mailem nebo poštou) si doporučujeme nechat potvrdit.
  4. Ústředí Pionýra vám následně (může to být až po nějaké době) vystaví a zašle k úhradě fakturu na částku podle počtu dopojišťovaných o­sob.

Související odkazy a dokumenty

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022

I když se snažíme o akutálnost uvedených informací, jsou uvedeny bez záruky. Kompletní a platné informace naleznete vždy v příslušných vnitřních směrnicích a dalších dokumentech.

« Zpět na seznam situací

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz