Konference o činnosti Pionýra 2015

Konference o činnosti Pionýra se uskuteční o víkendu 13. – 15. 11. 2015 v Mladé Boleslavi. Podrobnější informace obdrží delegáti včas poštou, případně jsou k dispozici na www.pionyr.cz/konference.

Co se týče dopravy delegátů na konferenci, tak VV PRP na svém zářijovém jednání rozhodl, že proplacena bude hromadá doprava (vlak, autobus) nebo doprava osobním automobilem, který ovšem bude vytížený alespoň třemi účastníky konference.

Podmínkou vyplacení cestovného bude správně vyplněný cestovní příkaz včetně kopie velkého technického průkazu nebo lístků z hromadné dopravy a pak také podepsání smlouvy s POP o uhrazení cestovních nákladů. V případě nejasností se obraťte na Krtka

Přehled delegátů včetně mailových kontaktů, abyste se mohli domluvit na případné společné cestě najdete dále. K domluvě také spoluží diskuse na konci této stránky (pokud nechcete není nutné se do této diskuse registrovat; postačí pouze zadat vaše jméno + mail a zaškrtnout „Napsat komentář jako host“).

PŘEHLED DELEGÁTŮ:

Jsem neskutečně příjemně překvapen zájmem o konferenci o činnosti Pionýra – celkem je přihlášeno 20 řádných delegátů a 14 náhradníků. Pouze 4 PS (16.PS, 40. PS Košík, 103. PS Fr. Soukala a 104. PS Fregata) nedodaly delegáta či prázdný delegační list (40. PS Košík se alespoň ozvala, že o konferenci nemá zájem).

Krtek

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz