Funkcionáři skupiny se změnila adresa nebo jméno

Výchozí situace

Došlo ke změně údajů (adresy či jména) funkcionáře pionýrské skupiny – např. vedoucího PS, hospodáře PS, člena vedení, člena rady, vedoucího oddílu, delegáta PS atd.

Co dělat

 1. Pokud došlo ke změně identifikačních údajů vedoucího PS, pak musíte nejprve připravit prohlášení dotčené osoby o změně těchto identifikačních ú­dajů.
 2. Oprávněná osoba (vedoucí PS / delegovaný správce PS v RISPu) upraví příslušné údaje v RISPu:
  • Menu Editace > vybrat skupinu.
  • Vybrat záložku „Funkcionáři“.
  • V seznamu najít dotyčnou osobu a kliknout na „Detail“
  • Upravit změněné údaje a kliknout na tlačítko Uložit.
 3. Vedoucí PS / správce PS vytvoří v RISPu změnový evidenční list:
  • Menu Editace > vybrat skupinu.
  • Záložka „Seznam evidencí“ > vygenerovat změnový evidenční list v PDF a tlačítkem odeslat ke schválení.
 4. Změnový evidenční list musí být rovněž vytištěn, orazítkován a následně dodán do kanceláře POP. V případě změny údajů vedoucího PS navíc spolu s prohlášením o změně údajů (viz bod 1).

Poznámky

Pobočný spolek je povinen změnu údajů vedoucího PS doložit na POP do 10 dnů, v případě změn údajů ostatních funkcionářů do 30 dnů.

Související odkazy a dokumenty

Poslední aktualizace: 24. 8. 2020

I když se snažíme o akutálnost uvedených informací, jsou uvedeny bez záruky. Kompletní a platné informace naleznete vždy v příslušných vnitřních směrnicích a dalších dokumentech.

« Zpět na seznam situací

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz