Skupině se změnil bankovní účet

Výchozí situace

Pionýrské skupině (pobočnému spolku) se změnil bankovní účet.

Co dělat

 1. Oprávněná osoba (vedoucí PS / delegovaný správce PS v RISPu) upraví příslušné údaje v RISPu:
  • Menu Editace > vybrat skupinu.
  • Následně v části Detail jednotky vybrat „Bankovní spojení“ a kliknout na tlačítko uložit.
 2. Vedoucí PS / správce PS vytvoří v RISPu změnový evidenční list:
  • Menu Editace > vybrat skupinu.
  • Záložka „seznam evidencí“ > vygenerovat změnový evidenční list v PDF a tlačítkem odeslat ke schválení.
 3. Změnový evidenční list musí být rovněž vytištěn, orazítkován a následně dodán do kanceláře POP společně s výpisem z usnesení orgánu, který o změně rozhodl.

Poznámky

Pobočný spolek je povinen změnu názvu doložit na POP do 30 dnů od jejího provedení.

V případě změny bankovního účtu zajistí pobočný spolek, aby předání změnového registračního listu do kanceláře POP bylo zajištěno před zrušením původního bankovního účtu.

Související odkazy a dokumenty

Poslední aktualizace: 24. 8. 2020

I když se snažíme o akutálnost uvedených informací, jsou uvedeny bez záruky. Kompletní a platné informace naleznete vždy v příslušných vnitřních směrnicích a dalších dokumentech.

« Zpět na seznam situací

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz