Skupině se změnilo sídlo

Výchozí situace

Pionýrské skupině (pobočnému spolku) se změnila adresa sídla.

Co dělat

 1. Pro změnu sídla musí mít pionýrská skupina tzv. souhlas s umístěním sídla právnické osoby od majitele nemovitosti (viz odkaz na vzor níže), případně toto může být nahrazeno např. příslušným ustanovením v nájemní smlouvě.
 2. Oprávněná osoba (vedoucí PS / delegovaný správce PS v RISPu) upraví příslušné údaje v RISPu:
  • Menu Editace > vybrat skupinu
  • Následně v části Adresy vybrat „Adresa sídla“ a kliknout na tlačítko Upravit.
 3. Vedoucí PS / správce PS vytvoří v RISPu změnový evidenční list:
  • Menu Editace > vybrat skupinu
  • Záložka „seznam evidencí“ > vygenerovat změnový evidenční list v PDF a tlačítkem odeslat ke schválení.
 4. Změnový evidenční list musí být rovněž vytištěn, orazítkován a následně dodán do kanceláře POP společně se souhlasem k umístění sídla (s ověřenými podpisy v originálním vyhotovení nebo ověřené kopii).

Poznámky

Pobočný spolek je povinen změnu sídla doložit na POP do 10 dnů od jejího provedení.

Při rozhodování o změně postupuje pobočný spolek tak, aby účinnost rozhodnutí nastala nejdříve 10 kalendářních dní po předání podkladů v předepsané podobě a rozsahu Pionýru.

Související odkazy a dokumenty

Poslední aktualizace: 24. 8. 2020

I když se snažíme o akutálnost uvedených informací, jsou uvedeny bez záruky. Kompletní a platné informace naleznete vždy v příslušných vnitřních směrnicích a dalších dokumentech.

« Zpět na seznam situací

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz