Skupině se změnil oficiální název

Výchozí situace

Pionýrské skupině (pobočnému spolku) se změnil oficiální název (přejmenovala se).

Co dělat

 1. Připravte výpis z usnesení orgánu, který o změně rozhodl (vzor viz níže).
 2. Oprávněná osoba (vedoucí PS / delegovaný správce PS v RISPu) upraví příslušné údaje v RISPu:
  • Menu Editace > vybrat skupinu.
  • Následně v kolonce jméno provést změnu a kliknout na tlačítko uložit.
 3. Vedoucí PS / správce PS vytvoří v RISPu změnový evidenční list:
  • Menu Editace > vybrat skupinu.
  • Záložka „seznam evidencí“ > vygenerovat změnový evidenční list v PDF a tlačítkem odeslat ke schválení.
 4. Změnový evidenční list musí být rovněž vytištěn, orazítkován a následně dodán do kanceláře POP společně s výpisem z usnesení orgánu, který o změně rozhodl.

Poznámky

Pobočný spolek je povinen změnu názvu doložit na POP do 10 dnů od jejího provedení.

Při rozhodování o změně postupuje pobočný spolek tak, aby účinnost rozhodnutí nastala nejdříve 10 kalendářních dní po předání podkladů v předepsané podobě a rozsahu Pionýru.

Související odkazy a dokumenty

Poslední aktualizace: 24. 8. 2020

I když se snažíme o akutálnost uvedených informací, jsou uvedeny bez záruky. Kompletní a platné informace naleznete vždy v příslušných vnitřních směrnicích a dalších dokumentech.

« Zpět na seznam situací

© 2023 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz