Došlo k úrazu účastníka akce PS

Výchozí situace

Na akci (schůzka, výlet, tábor,..) pořádané pionýrskou skupinou došlo k úrazu účastníka (ať již dítěte nebo vedoucího) a chceme požádat o pojistné plnění.

Co dělat

Automaticky a zdarma jsou pojištěni všichni účastníci akce a to i nečlenové bez rozdílu věku.

  1. Po úrazu je nutné nejprve vyplnit formulář Oznámení úrazu. Formulář vyplňte elektronicky a následně vytiskněte.
    • Formulář vyplňujete poraněná osoba, či její zákonný zástupce a dále lékař
    • Číslo pojistné smlouvy na roky 2022–2025 je 0266376698
  2. Úrazový formulář (Oznámení o úrazu) potvrdí v příslušné části razítkem a podpisem statutární zástupce pobočného spolku (pionýrské skupiny), který pořádal akci, na které došlo ke zranění nebo jehož člen se poranil.
  3. Vyplněný a potvrzený formulář odešlete na adresu Generali Pojišťovny (je uvedena ve formuláři).
  4. O úrazu rovněž informujte předsedu POP

Související odkazy a dokumenty

Poslední aktualizace: 4. 3. 2022

I když se snažíme o akutálnost uvedených informací, jsou uvedeny bez záruky. Kompletní a platné informace naleznete vždy v příslušných vnitřních směrnicích a dalších dokumentech.

« Zpět na seznam situací

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz