Nový člen se registruje na skupinu/oddíl během roku

Výchozí situace

 • Již proběhlo odevzdání evidence skupiny pro daný rok, je tedy po 31. 1.
 • Do skupiny nebo do jejího oddílu vstupuje nový člen (nebo více členů).

Co dělat

 1. Nový člen vyplní registrační list vaší skupiny (který musí odpovídat náležitostem dle směrnice o registraci a evidenci, viz vzor registračního listu) a uhradí členský příspěvek.
 2. Pokud byl přijat do oddílu, vzniká tímto jeho členství v Pionýru. Doregistrace člena musí být následně zpracována a předána na POP do 30 dnů.
 3. Údaje člena vložíte do RISPu:
  • Menu Lidé > Přidat a dále postupovat dle pokynů
 4. Vedoucí PS / správce PS provede v RISPu hlášení o nových členech:
  • Menu Editace > vybrat skupinu > záložka „seznam evidencí“ > tlačítko „hlášení o reg. nových členů“, vybrat doregistrované členy a vygenerovat změnový evidenční list v PDF a tlačítkem odeslat ke schválení.
  • Pokud budete v jednu chvíli doregistrovat více členů, odešlete hlášení o registraci nových členů najednou, nikoliv pro každého člena zvlášť.
 5. O odeslané doregistraci následně informujte tajemníka POP – osobně, mailem nebo telefonicky.
 6. Za doregistrovaného člena (členy) je nutné odvést registrační poplatek ve výši 120 Kč / člen na účet POP 2099562001/5500, variabilní symbol je evidenční číslo vaší PS (najdete jej např. v RISPu či v záhlaví vašich registračních listů).
 7. Po přijetí registrace ze strany POP vám bude vystavena faktura na příspěvek na činnost POP (90 Kč / člen, při doregistraci po 1. 9. ve výši 45 Kč / člen).

Související odkazy a dokumenty

Poslední aktualizace: 24. 8. 2020

I když se snažíme o akutálnost uvedených informací, jsou uvedeny bez záruky. Kompletní a platné informace naleznete vždy v příslušných vnitřních směrnicích a dalších dokumentech.

« Zpět na seznam situací

© 2023 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz