Zástupci Fos ČR a Pionýra hodnotili spolupráci

V pondělí 21. 3. se sešli zástupci Folklórního sdružení ČR a Pionýra, aby společně vyhodnotili smlouvu o spolupráci, kterou uzavřeli v lednu 2009 na koncertu Děti dětem.

Zástupci Fos ČR a Pionýra hodnotili spolupráci

Za Folklórní sdružení se zúčastnili: Zdeněk Pšenica (předseda FoS ČR), Jarmila Mrnuštíková (generální sekretář zahraničních vztahů FoS ČR), Ondřej Mánek (sekretariát FoS ČR), Kazimír Jánoška (šéfredaktor časopisu FOLKLOR) a Jiří Pokorný (tajemník FoS ČR).
Pionýr zastupovali: Martin Bělohlávek (předseda Pionýra), Libuše Nejedlá (1. místopřed­sedkyně Pionýra), Miroslav Jungwirth (člen České rady Pionýra a představenstva ČRDM) a Jakub Kořínek (člen Výkonného výboru ČRP a odpovědný redaktor vnitřního zpravodaje Mozaika Pionýra).

Úvod setkání byl věnován ohlédnutí za spoluprací obou organizací celkově v uplynulých dvaceti letech, ať už přímo, nebo od roku 1998 na půdě České rady dětí a mládeže. Vzhledem k dlouhodobě dobrým vztahům bylo možné konstatovat, že i když se obě sdružení soustřeďují na jiný druh činnosti, při mnoha příležitostech si jsou vzájemně prospěšné. Smlouva z roku 2009 tento vztah ještě upevnila, přestože v jejím naplňování jsou nepochybně rezervy, jež si přítomní zástupci jasně pojmenovali.

Daří se vzájemné zastoupení na nejvýznamnějších akcích a související propagace, prostor pro zlepšení spolupráce se nabízí v oblasti propojení konkrétních aktivit na všech úrovních organizací a také ve větším propojení informačních toků.

Druhá část proto byla věnována výhledu do budoucna především ve věcné rovině akcí, projektů a způsobů, jak je vzájemně podpořit. Ještě tentýž den se následně sešla například odloučená skupinka zástupců obou organizací nad tématem sociální sítě Facebook a zkušeností s jeho využíváním v obou sdruženích. Setkání probíhalo v přátelském duchu a bylo již předběžně dohodnuto, že zhruba za rok proběhne další – tentokrát jej pro změnu bude hostit FoS ČR.

Publikováno: středa, 23.03.2011 13:05 Vložil: jakubkorinek

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz