Výzva k podání námětů na úpravy Stanov Pionýra

Jak bylo řečeno na začátku prosince na PPR, připomínám všem možnost zaslání námětů na úpravy Stanov Pionýra a Řádu pro přípravu a jednání Výročního zasedání Pionýra – tedy dokumentů, které bude schvalovat příští Výroční zasedání Pionýra (12.11.2016).

Výzva k podání námětů na úpravy Stanov Pionýra

Momentálně nejde ani tak o různé drobné formulační změny (na poslání těch bude ještě dost času), ale spíše o náměty koncepčního rázu: pokud myslíte, že něco, co upravují stanovy, nefunguje jak by mělo (např. po tom, co byly stanovy na minulém VZP přepracovány v souvislosti s novým Občanským zákoníkem), něco vám nevyhovuje, něco by mělo být nastaveno jinak a podobně.

Obsahová komise pak bude o vašich námětech diskutovat a bude s nimi dále pracovat. Členem obsahové komise pro přípravu VZP jsem za Pražskou organizaci Pionýra já, s náměty se tedy můžete obracet buďto na mně (ondra@lvicata.cz, 723 135 524), případně je můžete přímo adresovat obsahové komisi na e-mail obsahvzp@pionyr.cz .

Vzhledem k tomu, že příští jednání obsahové komise se kvapem blíží, prosím o zaslání takovýchto námětů nejlépe do konce roku, případně pak zkraje ledna.

Připomínky bude samozřejmě možné zasílat i později (v souladu s termíny, které předepisuje Řád pro přípravu), ale toto včasné zaslání nám umožní je pečlivě a v klidu v rámci jednání obsahové komise probrat. Pokud tedy nějaké náměty máte, rozhodně neváhejte a prosím, pošlete je co nejdříve.


Díky za spolupráci a přeji všem úspěšný nový rok!
 –
Ondra Machulda
člen výkonného výboru PRP
tel.: 723 135 524

Publikováno: neděle, 27.12.2015 17:41 Vložil: Michal KrtekRejzek

Související odkazy

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz