Výsledky el. hlasování v rámci VII. zasedání PRP

Ve čtvrtek 13. 5. 2021 v 20:­00 hodin skončilo po deseti dnech elektronické hlasování v rámci VII. zasedání PRP. Hlasování proběhlo bez problémů a výsledky najdete dále.

Výsledky el. hlasování v rámci VII. zasedání PRP

Dle jednacího řádu ČRP, kterým se jednání řídilo, se za přítomné považují všichni delegáti PRP. Celkem přítomni zástupci 36 oprávněných subjektů z 36 = 100 %. Celkem přítomno delegátů s hlasem rozhodujícím 79 z 79 opráv­něných =  100 %. 

Výsledky hlasování (kvórum hlasů pro schválení bylo 40):

1. Výsledek hospodaření POP za rok 2020 (rozvaha, VZZ, příloha)
Předkládá: Markéta Fraitová
Návrh usnesení: Pražská rada Pionýra

  • schvaluje účetní závěrku POP za rok 2020 a převod HV POP za rok 2020 - zisk ve výši 40 557,95 Kč na účet 901 - vlastní jmění (48 pro / 0 proti/ 31 se zdrželo)

Publikováno: čtvrtek, 13.05.2021 0:00 Vložil: Michal Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz