Výsledky el. hlasování v rámci VI. zasedání PRP

V neděli 6. 12. 2020 v 11:­00 hodin skončilo po deseti dnech elektronické hlasování v rámci VI. zasedání PRP.  Ještě 12 hodin před koncem hlasování nemělo žádné z usnesení potřebný minimální počet hlasů (39), aby bylo schváleno, ale nakonec chybějící hlasy včas přišly :-)

Výsledky el. hlasování v rámci VI. zasedání PRP

Dle jednacího řádu ČRP, kterým se jednání řídilo, se za přítomné považují všichni delegáti PRP. Celkem přítomni zástupci 36 oprávněných subjektů z 36 = 100 %. Celkem přítomno delegátů s hlasem rozhodujícím 77 z 77 opráv­něných =  100 %. 

Výsledky hlasování (kvórum hlasů pro schválení bylo 39):

1. Výsledek hospodaření POP za rok 2019 (rozvaha, VZZ, příloha)
Předkládá: Markéta Fraitová
Návrh usnesení: Pražská rada Pionýra
-schvaluje účetní závěrku POP za rok 2019 a převod HV POP za rok 2019 - zisk ve výši 111 810,76 Kč na účet 901 - vlastní jmění (48 pro/0 proti/ 29 se zdrželo)
 
2. Návrh rozpočtu POP na rok 2021
Předkládá: Markéta Fraitová
Návrh usnesení: Pražská rada Pionýra
-schvaluje rozpočet POP na rok 2021 (48 pro/0 proti/29 se zdrželo)

3. Plán činnosti PVC01 na rok 2021
Předkládá: Martin Prejza
Návrh usnesení: Pražská rada Pionýra
-schvaluje plán činnosti PVC01 na rok 2021 (46 pro/0 proti/31 se zdrželo)
 
4. Prodloužení funkčního období všech funkcionářů POP
Předkládá: Michal Rejzek
Návrh usnesení: Pražská rada Pionýra
-schvaluje pro­dloužení funkčního období u následujících funkcionářů POP:

Rejzek Michal (předseda POP, člen VV PRP)
Fraitová Markéta (ekonom POP, člen VV PRP)
Matoušek Jan (předseda KK POP)
Bárová Pavla (člen VV PRP)
Machulda Ondřej (člen VV PRP)
Mareš Jakub (člen VV PRP)
Šerá Alena (místopředseda KK POP)
Duchoslav Jiří (člen KK POP)
Košařová Alena (člen KK POP)

(48 pro/0 proti/29 se zdrželo)
 
5. Zpráva o činnosti KK POP za rok 2020
Předkládá: Jan Matoušek
Návrh usnesení: Pražská rada Pionýra
-ukládá vedoucím a hospodářům pionýrských skupin a pionýrského centra zajistit vyhotovení účetní závěrky za rok 2020 a její odevzdání včetně hlavní knihy a kompletní inventarizace ke kontrole kontrolní komisi do pondělí 8. 3. 2021 (45 p­ro/3 proti/26 se zdrželo)

Publikováno: pondělí, 07.12.2020 0:00 Vložil: Michal Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2021 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz