Výsledky el. hlasování v rámci I. zasedání PRP

V pátek 24. 12. 2021 v 16:­00 hodin skončilo po deseti dnech elektronické hlasování v rámci I. zasedání PRP. Všechna usnesení byla schválena, viz dále.

Výsledky el. hlasování v rámci I. zasedání PRP

Dle jednacího řádu POP, kterým se jednání řídilo, se za přítomné považují všichni delegáti PRP. Celkem přítomni zástupci 36 oprávněných subjektů z 36 = 100 %. Celkem přítomno delegátů s hlasem rozhodujícím 79 z 79 opráv­něných =  100 %. 

Výsledky hlasování (kvórum hlasů pro schválení bylo 40):

Úprava jednacího řádu POP

Předkládá: Ondřej Machulda

Návrh usnesení: Pražská rada Pionýra schvaluje úpravu jednacího řádu POP (47 pro/1 proti/31 se zdrželo)

Úprava Směrnice o poskytování příspěvku z dotace MŠMT pobočným spolkům registrovaných v rámci Pražské organizace Pionýra

Předkládá: Michal Rejzek

Návrh usnesení: Pražská rada Pionýra schvaluje úpravu Směrnice o poskytování příspěvku z dotace MŠMT pobočným spolkům registrovaných v rámci Pražské organizace Pionýra (47 pro/1 proti/31 se zdrželo)

Plán činnosti PVC01 na rok 2022

Předkládá: Martin Prejza

Návrh usnesení: Pražská rada Pionýra schvaluje plán činnosti PVC01 na rok 2022 (46 pro/0 proti/33 se zdrželo)

Návrh rozpočtu POP na rok 2022

Předkládá: Markéta Fraitová

Návrh usnesení: Pražská rada Pionýra schvaluje rozpočet POP na rok 2022 (48 pro/0 proti/31 se zdrželo)

Publikováno: středa, 29.12.2021 0:00 Vložil: Michal Rejzek

Související odkazy

« Zpět na výpis článků

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz