Výsledky el. hlasování KSD – volby delegátů do ČRP za POP 2020

Ve čtvrtek 13. 2. 2020 ve 12:00 hodin skončilo elektronické hlasování KSD – volby delegátů do ČRP za POP pro rok 2020. Dle jednacího řádu ČRP, kterým se řídí volba delegátů do ČRP se za přítomné považují všichni delegáti Krajského shromáždění delegátů.

Výsledky el. hlasování KSD - volby delegátů do ČRP za POP 2020

Celkem přítomni zástupci 36 oprávněných subjektů z 36 = 100 %. Celkem přítomno delegátů s hlasem rozhodujícím 77 z 77 oprávněných =  100 %. Pokud někdo nehlasoval, dle volby per rollam, se má za to, že byl proti.

Výsledky voleb – kvórum hlasů pro zvolení je 39:

  • Machulda Ondřej (68. PS Lvíčata) – 56 pro / 21 proti
  • Mlejnek Radovan (68. PS Lvíčata) – 55 pro / 22 proti
  • Brejchová Kateřina (63. PS Sosna) – 50 pro / 27 proti

Všichni 3 delegáti byli zvoleni.

Publikováno: pondělí, 17.02.2020 14:18 Vložil: Michal Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2021 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz