Vyslali jsme do světa nové HVDT

Po třech letech se nám objevilo tolik zájemců o kurz hlavního vedoucího dětských táborů, že jsme mohli společně dvou víkendové školení hlavních vedoucích realizovat.

Vyslali jsme do světa nové HVDT

Postupně jsme se dozvěděli vše potřebné z témat bezpečnosti práce, managementu a řízení, hospodaření a dokumentace letního tábora, hygieny nebo jak na táborech šetřit životní prostředí a mít tábory více ekologické.

Mimo to jsme ve volných chvílích debatovali o problémech na táboře, krizových situacích nebo jen řešili organizační zabezpečení táborů.

Aby to celé nebylo jen o výuce, také jsme si v průběhu zahráli několik her, které mnohým přinesly silný zážitek.

Celý kurz jsme zakončili závěrečným testováním, kde jsme se v ústní části zabývali různými tématy, které musí hlavní vedoucí na táboře zvládnout a vědět. Mimo to si účastníci odnesli kompletní aktualizované vzory táborové dokumentace.

Výsledkem celého kurzu je 18 úspěšných absolventů, kteří mohou s úsměvem, ale i uvědoměním odpovědnosti, realizovat své tábory.

Text a foto: Martin „Činčila“ Prejza

Publikováno: středa 27. dubna 2022 17:28 Vložil: Michal Rejzek

Přiložené fotografie

« Zpět na výpis článků

© 2023 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz