Ukončení pracovního poměru pracovnice POP

Aneta Caklová ukončila PP v Pražské organizaci Pionýra k 31. 1. 2010 dohodou. Nadále bude spolupracovat dle svých možností, přislíbila díky naší vstřícnosti maximální pomoc při řešení registrací, při předávání kanceláře či při řešení dalších problémů či situací, které vzniknou, a se kterými by mohla pomoci.

Ukončení pracovního poměru pracovnice POP

Na základě uvolnění pracovního místa v kanceláři jsem dle Organizačního řádu Kanceláře POP schváleného na jednání PRP dne 2. 12. 2004, který ukládá řídit kancelář POP stautárnímu orgánu POP, podnikl kroky k tomu, aby do kanceláře POP nastoupila na místo Anety Caklové slečna Tereza Škofová. Touto organizační změnou jsem pověřil Michala „Krtka“ Rejzka, který o celé situaci (i následně já) s Terezou hovořil. Během února by Aneta měla Tereze předat veškeré pracovní záležitosti, které měla na starosti.

Úřední hodiny kanceláře POP v únoru 2010 budou:
2.2. – 17:00 – 20:00
9.2. – 17:00 – 20:00
16.2. – 16:00 – 19:00
25.2. – 17:00 – 19:00

Na telefonním čísle 777 248 701 z­astihnete Michala „Krtka“ Rejzka, se kterým se můžete dohodnout na všem potřebném.

Děkujeme za pochopení této nastalé situace.

Roman Martinek, statutární zástupce POP

Publikováno: středa, 03.02.2010 17:36 Vložil: Michal Krtek Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz