Schůzka delegátů k Výročnímu zasedání Pionýra

Jaké změny Statutu se chystají na Výroční zasedání Pionýra? Jaký budou mít dopad na náš kraj? Přijďte se zúčastnit společné debaty pražských delegátů a probrat důvody a dopady navrhovaných změn. Předem si tak můžete ujasnit, jak a proč budete na zasedání samotném hlasovat.

Schůzka delegátů k Výročnímu zasedání Pionýra

Za měsíc přesně (27.11.) čeká Pionýra jeho nejdůležitější zasedání – to výroční, které se koná jednou za tři roky. Jako nejvyššímu orgánu Pionýra mu přísluší mj. rozhodování o změnách ve Statutu a Programu Pionýra, volba předsedy a místopředsedů sdružení aj.

V souvislosti s návrhy na změnu Statutu by měl během prvního listopadového týdne dorazit delegátům dopis s přesným popisem navrhovaných změn a stručnou důvodovou zprávou. Protože ne vždy z ní budou patrné pohnutky, které navrhovatele vedly k zaslání této změny, stejně jako nemusí být na první pohled viditelné dopady, které by ta která změna mohla mít na náš kraj i na pionýrské skupin samotné, rádi bychom se na jednotlivé změny podívali v širších souvislostech, včetně analýzy možných dopadů, abychom si udělali jasno, jak bude přínosné na výročním zasedání hlasovat. Pokud by zbyl čas, mohli bychom probrat i stávající personální situaci (respektive krizi) při obsazování vedoucích pozic Pionýra.

O čem se budeme bavit

Mezi navrhované změny namátkou patří:

  • Možnost přenést revizorování pionýrské skupiny z vlastního revizora na revizní komisi kraje
  • Změna kvóty pro počet delegátů v České radě Pionýra ze stávajících 550 členů na 500/1000 (dva variantní návrhy)
  • Změna minimálního počtu členů pionýrské skupiny z 15 na 10 osob
  • Předseda kraje by byl automaticky členem České rady Pionýra
  • Možnost administrativního sloučení územně sousedících krajských rad Pionýra
  • a další, viz materiály zasílané delegátům

Datum a místo konání

Setkání se bude konat v úterý 9. 11. 2010 od 18:00 do cca 20 hodin v zasedačce Pražské organizace Pionýra (viz kontakty) na Senovážném náměstí 24 (5. patro, od výtahu vpravo na konec chodby).

Účast prosíme předem nahlásit na e-mail tajemnik@praha­.pionyr.cz, nejlépe do 7.11.

K dispozici bude účastníkům stávající Statut Pionýra, soupis navrhovaných změn a drobné občerstvení.

Těšíme se na vás!

Ondřej Machulda, VV PRP

Publikováno: středa, 27.10.2010 15:32 Vložil: Ondřej Machulda

Související odkazy

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz