Rekonstrukce TZ Morgana je pro letošek hotová

Ve čtvrtek 24. 10. jsem se společně s Tomášem Běhanem (technický dozor investora) a Jirkou Odehnalem (za zhotovitele) vydal na Morganu, abych převzal hotové dílo. Pro letošek bylo naplánováno odvlhčení hlavní budovy a také výměna vodovodní přípojky do hlavní budovy. Obé se podařilo.

Rekonstrukce TZ Morgana je pro letošek hotová

Postup při odvlhčení hlavní budovy:
Po odstranění ochozu byla budova obkopána na hranici základů. Po očištění základů bylo provedeno jejich zpevnění betonem. Vedle zpevněných základů zhotoven kanál z vnější strany ohraničen betonovou zídkou a odizolováno nopovou folií. Na dno kanálu umístěna drenážní trubka obsypaná štěrkem a svedena do trativodu. Nad drenáží vznikl odvětrávací kanál, který je zakryt okapovým chodníčkem ohraničeným obrubou. Vně kanálu zhotovena druhá drenáž svedená do trativodu.

Postup výměny vodovodní přípojky:
Byla vyměněna stará trubka v délce cca 100 m, která vedla ze studny. V rámci výměny byla zrekonstruována i studna. Rovněž byly provedeny výměny rozvodů v hlavní budově.

Rekonstrukce příjezdové cesty – bonus:
Rekonstrukci provedlo místní polesí, které v oblasti Morgany bude těžit dřevo a musím říct, že z původní silnice III. třídy v nejhorším stavu vede rázem k baráku poměrně solidní silnice I. třídy. Teď jen doufám, že jí lesáci moc nerozjezdí a ještě vyztuží několik odvodňovacích struh, aby celou cestu při prvním dešti voda nespláchla.


Závěrem si dovolím poděkovat Tomášovi za pečlivý stavební dozor, Jirkovi za kvalitně odvedenou práci a pokud se nám i pro příští rok podaří získat nějaké dotace tak bude rekonstrukce pokračovat (v plánu je vyřešení odpadu v baráku a také oprava stodoly).


Zajímá vás jak Morgana prokoukla ? Není nic snazšího než na ní vyrazit se svým oddílem, případně se vydat na Pražské setkání pionýrských skupin, které se v termínu 13.- 15. 6. 2014, uskuteční právě na Morganě.

Publikováno: úterý, 29.10.2013 17:03 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

Přiložené fotografie

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz