Proběhlo VIII. zasedání PRP (volební)

Ve čtvrtek 14. října 2021 se v budově SMOSK  na Senovážném náměstí 23 uskutečnilo po dlouhé době prezenční zasedání PRP. Měl jsem trochu obavy, abychom byli usnášeníschopní, protože epidemiologická situace opět není ideální, ale nakonec se mé obavy nenaplnily. Samozřejmostí bylo doložení potvrzení o očkování či testování od všech účastníků a respirátory na obličeji po celou dobu jednání.

Proběhlo VIII. zasedání PRP (volební)

Představení kandidáta na předsedu Pionýra

 • PRP bere na vědomí představení kandidáta na předsedu Pionýra Dušana Pěchoty z PS Jindřichův Hradec formou videokonference:
  • představení stávajících kandidátů do VV ČRP a dalších orgánů Pionýra
  • představení vizí a diskuse (dotazy na jeho PS; záměr s malými a „táborovými“ PS; dotaz na upřesnění vizí; směřování v oblastech jako je propagace; co vnímá jako největší problémy Pionýra; plány ohledně jiné než finanční podpory oddílové činnosti – metodika aj.; délka funkčního období, atd.)

Předání ocenění ke 30 letům Pionýra

 • PRR bere na vědomí udělená ocenění k 30 letům Pionýra (Jan Matoušek – 21.PS Střelka, Mirek Švec – 160.PS Vampoš, Jiří Tomčala – PS Omega, Pavel Kavina – 8.PS, Dan Jankovský – 109.PS Vyšehrad, Tomáš Běhan – 137.PS, Jakub Naděje – 147.PS Galaxie, Martin Prejza – 117.PS Kalich)

Volby nových orgánů POP

 • PRP bere na vědomí představení kandidátů na předsedu POP, ekonomku POP, členů VV PRP a KK POP
 • PRP bere na vědomí že délka funkčního období je 3 roky
 • PRP bere na vědomí, že volba proběhne tajně

Vyhlášení výsledků voleb do orgánů POP

 • PRP bere na vědomí informaci volební komise o výsledku voleb:
 • Předseda POP: Rejzek Michal – 45.PS Praha 6 (57 pro/0 proti/0 se zdrželo)
 • Ekonom POP: Fraitová Markéta – PS Záře (57 pro/0 proti/0 se zdrželo)
 • Členové VV PRP:
  • Breburda Lukáš – 96.PS Veselí Medvědi (56 pro/0 proti/1 se zdržel)
  • Machulda Ondřej – 68.PS Lvíčata (56 pro/0 proti/1 se zdržel)
  • Kubů Petr – oddíl Rondel při POP (57 pro/0 proti/0 se zdrželo)
  • Mareš Jakub – PS Záře (57 pro/0 proti/0 se zdrželo)
  • Prejza Martin – 117.PS Kalich (57 pro/0 proti/0 se zdrželo)
 • Členové KK POP:
  • Duchoslav Jiří – 78.PS Skalka (57 pro/0 proti/0 se zdrželo)
  • Košařová Alena – 78.PS Skalka (57 pro/0 proti/0 se zdrželo)
  • Matoušek Jan – 21.PS Střelka (55 pro/2 proti/0 se zdrželo)
  • Šerá Alena – 61.PS Paprsek (57 pro/0 proti/0 se zdrželo)
  • Ungerová Lucie – PS Beta (57 pro/0 proti/0 se zdrželo)
 • Volba předsedy a místopředsedy KK POP:
  • na předsedu KK POP byla navržena Alena Šerá a na místopředsedu KK POP byl navržen Jan Matoušek – způsob volby navržen veřejně (nikdo proti)
  • Šerá Alena (52 pro/0 proti/3 se zdrželi)
  • Matoušek Jan (52 pro/2 proti/3 se zdrželi)
 • Všichni výše navržení kandidáti byli zvoleni do svých funkcí.

Další jednání PRP je naplánováno na čtvrtek 9. 12. 2021. Zatím předpokládám, že bude prezenční, ale v záloze pro případ výrazného zhoršení epidemiologické situace mám online jednání s následným korespondenčním hlasováním. Podrobnosti 14 dní před samotným jednáním.

Publikováno: pátek, 22.10.2021 0:00 Vložil: Michal Rejzek

Související odkazy

Přiložené fotografie

« Zpět na výpis článků

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz