Proběhlo VII. zasedání PRP (volební)

Ve čtvrtek 24.3.2011 se v budově SMOSK (K-Centrum) na Senovážném náměstí uskutečnilo zasedání PRP. Celý zápis najdete v Servisu POP, ale výčet toho nejdůležitějšího je popsán dále.

Proběhlo VII. zasedání PRP (volební)

1. Informace o stavu registrace POP 2011 – PRP bere na vědomí informaci o stavu registrace 2011 (celkem 1892 členů, 44 PS a 3 PC); ukládá u subjektů, které nesplnily podmínky registrace do termínu 31.1.2011 pos­tupovat dle směrnice o postihu PS a PC při nedodržení závazných termínů kalendářního plánu POP; Z: předseda POP, ekonom POP T: průběžně v roce 2011

2. Změna „Směrnice o postihu PS (PC) při nedodržení závazných termínů“ – PRP schvaluje změnu ve „Směrnici o postihu pionýrských skupin (pionýrských center) při nedodržení závazných termínů kalendářního plánu činnosti POP“ takto:
Do odstavce III. k písmenu b) doplnit: „v případě neodevzdání výsledků hospodaření PS (PC) do 30. 6. příslušného roku, nemá PS (PC) nárok na žádné dotace MŠMT v příslušném roce a bude dán podnět předsedou POP revizní komisi k revizi těchto PS.“

3. Volba nových orgánů POP – PRP schvaluje navržený způsob volby – veřejně (pro: 28, proti: 1, zdržel se: 0)

PRP volí orgány POP :

Předsedu POP – Michal Rejzek (27 volí / 0 nevolí / 2 zdržuji se)

Ekonom POP – Roman Martinek (29 volí / 0 nevolí / 0 zdržuji se)

Členy VV PRP :
Markéta Fraitová (29 volí / 0 nevolí / 0 zdržuji se)
Ondřej Machulda (29 volí / 0 nevolí / 0 zdržuji se)
Jiří Streit (24 volí / 0 nevolí / 5 zdržuji se)
Ladislav Šimek (28 volí / 0 nevolí / 1 zdržuji se)

Členy RK PRP
Jiří Duchoslav (28 volí / 0 nevolí / 1 zdržuji se)
Jan Matoušek (26 volí / 0 nevolí / 3 zdržuji se)
Vendula Nejedlá (29 volí / 0 nevolí / 0 zdržuji se)
Jana Novotná (29 volí / 0 nevolí / 0 zdržuji se)
Alena Košařová (27 volí / 0 nevolí / 2 zdržuji se)
Alena Šerá (28 volí / 0 nevolí / 1 zdržuji se)

Předseda RK PRP – RK zvolila Alenu Šerou

4. Vzdělávání – PVC 01 – vzhledem k množství různých názorů na fungování PVC 01 bude do letních prázdnin svolán debatní „kulatý stůl“, kterého se může zúčastnit každý kdo má o problematiku vzdělávání na úrovni POP zájem.

5. Seminář pro hospodáře PS/PC – PRP bere na vědomí informaci o záměru uspořádat v roce 2011 školení pro hospodáře PS/PC. Semináře budou rozděleny do tří bloků po cca 2 hodinách v průběhu celého roku. Bloky budou řazeny následovně:
1. dotace MŠMT – lektor Kateřina Brejchová; T: 7.4.2011
2. granty MHMP – lektor Mgr. Libuše Jiráčková; T: začátek září 2011
3. účetní závěrka+inven­tarizace – lektor Markéta Fraitová; T: listopad 2011

6. Akce pořádané POP v roce 2011/2012 – PRP bere na vědomí základní informaci o pražském setkání PS 2012: termín 8.-10.6.2012 , místo – táborová základna oddílu Dálava z 45. PS Praha 6 pod zříceninou hradu Ronovec kousek od Havlíčkova Brodu.

DALŠÍ ZASEDÁNÍ PRP JE NAPLÁNOVÁNO NA ČTVRTEK 22. 9. 2011

Publikováno: čtvrtek, 31.03.2011 20:41 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz