Proběhlo VII. zasedání PRP a KSD

Ve čtvrtek 13. března 2014 se v budově SMOSK na Senovážném náměstí 23 uskutečnilo VII. zasedání PRP a krajské shromáždění delegátů. Zápisy z obou jednání najdete v Servisu POP, ale výčet toho nejdůležitějšího je popsán dále.

Proběhlo VII. zasedání PRP a KSD

KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

1. Výsledky voleb do ČRP
Kvórum pro zvolení bylo 28 hlasů a výsledky byly následující:

 • Brejchová Kateřina byla zvolena (31 pro, 18 proti, 5 se zdrželo)
 • Jungwirth Miroslav byl zvolen (30 pro, 15 proti, 9 se zdrželo)
 • Machulda Ondřej byl zvolen (44 pro, 7 proti, 3 se zdrželo)
 • Matoušek Jan nebyl zvolen (8 hlasů pro, 34 proti, 12 se zdrželo)
 • Rejzek Michal byl zvolen (44 hlasů pro, 6 proti, 4 zdrželi)


Jelikož má POP nárok jen na tři zástupce, jsou to v pořadí tito zvolení delegáti: Michal Rejzek, Ondřej Machulda a Kateřina Brejchová.


VII. ZASEDÁNÍ PRP

1. Úpravy jednacího a volebního řádu POP

 • PRP schvaluje volební řád POP s připomínkou Kateřiny Brejchové, tedy doplněním textu v závorce (u členů kolektivních orgánů starší 15 let) u bodu 2.3. (49 pro, 0 proti, 4 se zdrželo)
 • PRP schvaluje jednací řád POP (47 pro, 0 proti, 6 se zdrželo)
 • PRP ukládá připravit a předložit návrh směrnice upravující čerpání dotačních prostředků MŠMT. Z: VV PRP T: příští jednání PRP. (45 pro, 0 proti, 8 se zdrželo)


2. Volba nových orgánů POP

 • Michal Rejzek byl zvolen do funkce předsedy POP (48 pro, 5 proti)
 • Markéta Fraitová byla zvolena do funkce ekonoma POP (49 pro, 4 proti)
 • Ondřej Machulda byl zvolen do VV PRP (50 pro, 1 proti, 2 se zdrželi)
 • Jindřich Červenka byl zvolen do VV PRP (39 pro, 10 proti, 4 se zdrželi)
 • Jiří Streit byl zvolen do VV PRP (39 pro, 5 proti, 9 se zdrželo)
 • Jiří Duchoslav byl zvolen do KK POP (53 pro, 0 proti, 0 se zdrželo)
 • Jana Novotná byla zvolena do KK POP (46 pro, 5 proti, 2 se zdrželi)
 • Alena Košarová byla zvolena do KK POP (47 pro, 3 proti, 3 se zdrželo)
 • Jan Matoušek byl zvolen do KK POP (42 pro, 10 proti, 1 se zdržel)
 • Alena Šerá byla zvolena do KK POP (49 pro, 2 proti, 2 se zdrželi)

 • PRP volí jako předsedu KK POP Jana Matouška (44 pro, 0 proti, 9 se zdrželo) a jako místopředsedkyni Alenu Šerou (49 pro, 0 proti, 4 se zdrželi)


3. Záměr uspořádat na podzim výjezdní jednání PRP

 • Předseda POP informoval o záměru uspořádat výjezdní jednání PRP a zeptal se na zpětnou vazbu (někteří delegáti záměr podpořili, nikdo se nevyslovil zásadně proti).
 • PRP schvaluje záměr uspořádat výjezdní zasedání PRP (48 pro, 0 proti, 5 se zdrželo)
 • PRP ukládá stanovit na základě zpětné vazby skupin termín a místo. Z: VV PRP; T: nejpozději 1. května 2014


4. Prominutí postihu PS Omega

 • PRP schvaluje výjimku ze směrnice o postihu PS pro Pionýrskou skupinu Omega. (46 pro, 1 proti, 6 se zdrželo)


5. Schválení výsledků hospodaření POP 2013 + čerpání rozpočtu

 • PRP schvaluje účetní závěrku POP za rok 2013
 • PRP schvaluje převod HV POP za rok 2013 – ztrátu ve výši 17 613,84 Kč na účet 901 – vlastní jmění (45 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

Publikováno: úterý, 25.03.2014 16:56 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

Přiložené fotografie

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz