Proběhlo VII. výroční zasedání POP

Ve čtvrtek 10. října 2013 se v budově SMOSK (K-Centrum) na Senovážném náměstí 23 uskutečnilo VII. výroční zasedání POP. Celý zápis najdete v Servisu POP, ale výčet toho nejdůležitějšího je popsán dále.

Proběhlo VII. výroční zasedání POP

1. VIII. výroční zasedání Pionýra 23. 11. 2013 v Pardubicích

  • VZ POP bere na vědomí osobní představení kandidátů do vrcholných pozic v Pionýru z POP: Lee Louda (rozhodčí komise Pionýra), Jindřich Červenka (kontrolní komise Pionýra), Martin Bělohlávek (předseda Pionýra), Kateřina Brejchová (ekonom Pionýra), Karel Weil (kontrolní komise Pionýra) a písemné představení omluveného Jakuba Kořínka (rozhodčí komise Pionýra)
  • VZ POP bere na vědomí informaci o delegátech na VZP zvolených na PS; 22 řádných delegátů, 5 náhradníků, 3 PS se ozvaly, že nemají zájem (1.PS Podskaláci, 40.PS Košík, 241.PS Ledňáček), 10 PS se vůbec neozvalo (6.PS, 8.PS Mír, 16.PS Disk, 37.PS pplk. Vally, 73.PS Vodovod, 101.PS Sportovní, 103.PS Fr. Soukala, 104.PS Fregata, 154.PS Paprsek, 213.PS Ufo).
  • VZ POP bere na vědomí organizační pokyny (bude vypraven společný autobus pro delegáty z POP; pro zájemce bude svolán neformální kulatý stůl k projednání nových Stanov Pionýra; materiály a veškeré další informace jsou na webu http://vzp.pionyr.cz)
  • VZ POP bere na vědomí souhrnnou informaci Kateřiny Brejchové o nových stanovách Pionýra


2. Vzdělávání – PVC 01

  • VZ POP bere na vědomí záměr Ladislava Šimka opustit výhledově funkci garanta PVC 01


3. Akce pořádané POP v roce 2014

  • VZ POP bere na vědomí informaci, že i v roce 2014 se zástupci POP zúčastní Bambiriády, která proběhne v termínu 22. – 25. 5. 2014
  • VZ POP bere na vědomí informaci ohledně Setkání pražských pionýrských skupin a oddílů, které se uskuteční 13. – 15. 6. 2014 na TZ Morgana; organizátor 188. PS T.O. Bobříci ve spolupráci s VV PRP


4. Návrh 87. PS Javor na stanovení odvodu z ČP na rok 2014

  • Návrh usnesení: VZ POP stanovuje odvod z členského příspěvku pro POP na rok 2014 na 50 Kč za člena (2 pro, 28 proti, 5 se zdrželo) – návrh nebyl přijat


5. Schválení rozpočtu POP na rok 2014

  • VZ POP schvaluje rozpočet POP na rok 2014 (30 pro, 0 proti, 5 se zdrželo)

Publikováno: čtvrtek, 17.10.2013 17:57 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz