Proběhlo V. zasedání PRP

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se v budově SMOSK (K-Centrum) na Senovážném náměstí 23 uskutečnilo zasedání PRP. Celý zápis najdete v Servisu POP, ale výčet toho nejdůležitějšího je popsán dále

Proběhlo V. zasedání PRP

1. Předání vyznamenání

  • Léta věrnosti – zlatá: Jan Matoušek, 21. PS Střelka


2. Zpráva o činnosti KK POP

  • PRP ukládá
  • a) odevzdat statutárním zástupcem i zpracovatelem podepsané a orazítkované originály účetní závěrky a přílohy k účetní závěrce nejpozději v termínu do 31. 3. 2017
  • b) ke kontrole zaslat do 31. 3. 2017 rovněž položkovou hlavní knihu a přehled obratů jednotlivých účtů (vše mailem v elektronické podobě na adresu tajemnik@praha.pionyr.cz). (38 pro / 0 proti / 3 se zdrželi)


3. Odpis pohledávky za 180. PS Sekretariát mládeže

  • PRP schvaluje odpis pohledávky ve výši 10 000 Kč za 180. PS Sekretariát mládeže (38 pro / 0 proti / 3 se zdržel)


4. Informace o stavu PVC 01

  • PRP bere na vědomí ústní informaci garanta PVC 01 Ladislava Šimka o stavu PVC 01 – kurzy VDK byly pro malý zájem zrušeny; záměr o změnu garanta PVC 01 – Kateřina Vlachová; lektorský sbor je pokrytý a doplněný, nicméně je nadále otevřený novým osobám


5. Setkání pražských pionýrských skupin a oddílů 2018

  • PRP bere na vědomí zájem 147. PS Galaxie o uspořádání setkání v roce 2018


6. Schválení rozpočtu POP na rok 2017

  • PRP bere na vědomí informaci hospodářky POP Markéty Fraitové k předloženému materiálu – i letos vypadá, že bude výsledek hospodaření v plusu dle rozpočtu, ziskový je předkládaný i rozpočet na příští rok
  • PRP schvaluje rozpočet POP na rok 2017 (41 pro / 0 / 0)DALŠÍ ZASEDÁNÍ PRP JE NAPLÁNOVÁNO NA SOBOTU 1. 4. 2017 V ZŠ JIŽNÍ

Publikováno: pondělí, 19.12.2016 15:28 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

Přiložené fotografie

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz