Proběhlo III. zasedání PRP

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 se v budově SMOSK (K-Centrum) na Senovážném náměstí 23 uskutečnilo zasedání PRP. Celý zápis najdete v Servisu POP, ale výčet toho nejdůležitějšího je popsán dále.

Proběhlo III. zasedání PRP

1. Předání vyznamenání a poděkování

 • Lipový list – bronzová stužka: Miroslav Jungwirth (PS Záře), Ondřej Machulda (68.PS Lvíčata)
 • Prima parta: PS Záře
 • Příležitostné ocenění k 25. letům obnoveného Pionýra: Eva Ujcová (1.PS Podskaláci), Jirka Streit (2.PS Klíč), Martina Záveská (61.PS Paprsek), Michal Uhlík (63.PS Sosna), Zdena Šípalová (68.PS Lvíčata), Luděk Říha (73.PS Vodovod), Klára Rejšková (76.PS Jánka Fábryho), Jarka Vokurková (76.PS Jánka Fábryho), Jirka Duchoslav (78.PS Skalka), Alena Košařová (78.PS Skalka), Jindra Červenka (87.PS Javor), Lucka Zázvůrková (96.PS Veselí Medvědi), Pavel Vodička (103.PS Fr. Soukala), Olda Indra (104.PS Fregata), Jan Michálek (109.PS Vyšehrad), Tomáš Běhan (137.PS), Jindra Vaněk (143.PS Jana Nerudy), Štěpán Hudec (143.PS Jana Nerudy), Jana Čiháková (143.PS Jana Nerudy), Nina Vajsová (160.PS Vampoš), Michal Matuška (160.PS Vampoš), Michal Janda (213.PS Ufo), Lucka Ungerová (PS Beta), Nikola Tomčalová (PS Omega), Tomáš Valenta (POP)


2. Zpráva o činnosti KK POP

 • PRP ukládá v termínu pro odevzdání účetní závěrky za rok 2015 PS účtujícím v (podvojném) účetnictví předložit též hlavní knihu – ve formátu pdf (36 pro / 0 proti / 14 se zdrželo)
 • PRP ukládá v termínu pro odevzdání účetní závěrky za rok 2015 všem PS předložit kopii zápisu o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků (28 pro, 0 proti, 22 se zdrželo)
 • PRP ukládá v termínu pro odevzdání účetní závěrky za rok 2015 PS účtujícím v jednoduchém účetnictví předložit s Výkazem o hospodaření i Peněžní deník (34 pro, 0 proti, 16 se zdrželo)


3. Schválení půjčky 180. PS Sekretariát mládeže

 • PRP bere na vědomí informaci správce PS Michala Rejzka o důvodech žádosti o půjčku
 • PRP schvaluje bezúročnou půjčku 30 000 Kč pro 180. PS Sekretariát mládeže se splatností do 31. 8. 2016 (43 pro / 1 proti / 6 se zdrželo)


4. Volba člena VV PRP

 • Miroslav Smolík z PS Záře pronesl kandidátskou řeč – chtěl by ve VV PRP rozvíjet oblast akcí; předseda POP jej podpořil a vyzdvihl, že bude vyslyšena jeho prosba, aby byl v VV PRP někdo zodpovědný za oblast akcí
 • PRP volí Miroslava Smolíka za člena VV PRP (43 pro / 0 proti / 7 se zdrželo)


5. Setkání pražských pionýrských skupin a oddílů 2016

 • ačkoliv se nepřihlásil žádný organizátor, VV PRP a předseda POP budou akci pořádat (16. –18. 9. 2016 na TZ Morgana)


6. Schválení rozpočtu POP na rok 2016

 • PRP schvaluje rozpočet POP na rok 2016 (48 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)


DALŠÍ ZASEDÁNÍ PRP JE NAPLÁNOVÁNO NA VÍKEND 18. – 20. 3. 2016 V BUKOVINĚ U ČISTÉ

Publikováno: úterý, 15.12.2015 20:07 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

Přiložené fotografie

Alena Košařová a Jirka Duchoslav (oba 78. PS Skalka) Miroslav Jungwirth (PS Záře) Ondra Machulda (68. PS Lvíčata) Tomáš Běhan (137. PS) Vyznamenání a ocenění

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz