Proběhlo III. zasedání PRP

Ve sobotu 31. března 2012 se v budově SMOSK (K-Centrum) na Senovážném náměstí 23 uskutečnilo zasedání PRP. Celý zápis najdete v Servisu POP, ale výčet toho nejdůležitějšího je popsán dále.

Proběhlo III. zasedání PRP

1. Informace o stavu registrace POP 2012

 • předseda POP zdůraznil potřebu průběžného oznamování změn volených funkcionářů (zasláním kopie zápisu z Rady PS) i během roku (do kanceláře POP)
 • PRP ukládá u subjektů, které nesplnily podmínky registrace do termínu 31. 1. 2012 postupovat dle směrnice o postihu PS a PC při nedodržení závazných termínů kalendářního plánu POP Z: předseda POP, ekonom POP T: průběžně v roce 2012 – (nikdo proti)


2. Informace o stavu odevzdání dokumentů k zákonu 227/2009 Sb.

 • předseda POP informoval o stavu odevzdání dokumentů k zákonu 227/2009 Sb. Zdůraznil, že po debatě o tomto tématu na minulé PRP několik PS dokumenty dodalo, ale stále jich spousta chybí. Upozornil pak PS na to, že pokud dané dokumenty nedodají do 31.1.2013, tak mohou očekávat postih.


3. Vzdělávání – PVC 01

 • Ladislav Šimek se omluvil PRP, že nebyl zatím schválen Garantem PVC 01, neboť ještě nepodnikl všechny kroky, které po něm byly požadovány ÚPVC. Brzy by však tuto situaci měl napravit, aby mohl být Garantem PVC 01 schválen.
 • Ladislav Šimek ústně doplnil materiál Vzdělávání v Pionýru – přehled dle Statutu a platných směrnic. Zdůraznil hlavně fakt, že všichni dospělí a dospívající členové Pionýra (ale i nečlenové) pracující na pionýrské skupině či letním táboře, musí mít Pionýrské minimum. Dále informoval, že PVC 01 bude konat převážně kurzy typu VDK, kurzy typu KOV si mohou skupiny organizovat a pořádat sami (samozřejmě s pomocí PVC 01 – například z hlediska lektorské podpory atp.), stejně tak mohou v případě zájmu organizovat i ostatní kurzy.
 • Ladislav Šimek dále informoval o změnách ve Statutu a v nové Směrnici o vzdělávání. Zdůraznil hlavně fakt, že kvalifikaci v době nástupu do funkce by měli mít vedoucí a instruktoři oddílů a revizoři PS (u ostatních funkcí na PS stále trvá roční odklad).
 • Ladislav Šimek dále zdůraznil, že dekrety o vzdělání členů PS by měli mít u sebe jednak členové PS (originál), je ale vhodné aby byly souhrnně evidovány i na PS (například v samostatných deskách)


4. Akce pořádané POP v roce 2012

Bambiriáda 2012

 • Radek Ondroušek informoval o stavu příprav Bambiriády 2012. Jako hlavní problém současné přípravy zdůraznil fakt, že na jeho žádost na PS (ohledně pomoci s realizací samotné akce) nebyla téměř žádná reakce. Vyzval tedy všechny PS, které mají zájem se Bambiriády 2012 účastnit, aby ho co nejdříve informovali, aby alespoň přibližně věděl, s kolika organizátory může počítat.


Pražské setkání pionýrských skupin 2012

 • předseda POP informoval o tom, že v současné době je přihlášeno 6 PS. Zdůraznil také to, aby do termínu závazného přihlášení (8. května 2012) skupiny opravdu věrně informovaly o počtu účastníků. Účastnický poplatek je sice stanoven na 0,– Kč, ale pokud by měla PS výrazně méně účastníků, než nahlásila, bude jí účtován stornopoplatek. Veškeré informace (například podrobnější program, který bude pravidelně aktualizován) jsou k dispozici na webu POP – http://praha.pionyr.cz/setkani


ProRock 2012

 • předseda POP informoval o tom, že organizátorka několika předešlých ProRocků Anna Hrabětová má zájem uskutečnit ještě další (13) ročník. Tento ročník však bude poslední, který bude pořádat. Předseda POP tak vyzval PRP, zda neví o někom (ať už celé PS nebo konkrétní zájemce), kdo by si chtěl organizaci budoucích ProRocků vzít na starost. V případě, že se zájemce nenajde, tak se akce již pořádat nebude, což by dle vyjádření Předsedy POP i dalších členů byla škoda, zvláště v kontextu toho, jakou si akce vypracovala dobrou pověst.


5. Dobrodružství na Míru – „Otevřené klubovny“


6. Rozpočet POP na rok 2012

 • PRP schvaluje rozpočet POP za rok 2012DALŠÍ ZASEDÁNÍ PRP JE NAPLÁNOVÁNO NA ČTVRTEK 20. 9. 2012.

Publikováno: čtvrtek, 12.04.2012 16:25 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

Přiložené fotografie

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz