Proběhlo II. zasedání PRP + oblastní porada POP+SKOP

V neděli 24.4.2022 se do DDM Beroun sjelo cca 60 vedoucích z Prahy a středních Čech na oblastní poradu POP+SKOP a následně ještě na jednání PRP a SKRP.

Proběhlo II. zasedání PRP + oblastní porada POP+SKOP

Dopoledne probíhalo jedníní v blocích na téma životaschopný oddíl, táborové PS a komunikace a propagace.

Po výtečném obědě (řízek s bramborových salátem) následoval další blok informací z Pionýra od Dušana, Káči, Aničky, Vendy a Víťi a v brzském odpoledni došlo na jednání PRP, kde se probíralo mino jiné následující:

 1. PRP bere na vědomí žádost 63. PS Sosna o prominutí postihu za pozdní platbu členských příspěvků dle Směrnice o poskytování příspěvku z dotace MŠMT pobočným spolkům registrovaných v rámci Pražské organizace Pionýra; předseda POP doporučuje předložený návrh schválit
 2. PRP schvaluje prominutí postihu za pozdní platbu členských příspěvků (41 pro / 0 proti / 2 se zdrželi)
 3. PRP bere na vědomí informaci o letošní povinnosti odevzdávat schvalovací list LT zadaný elektronicky a vytištěný prostřednictvím webu Pionýra, viz dále, a upozornění na termín odevzdání schvalovacích listů LT do kanceláře POP nejpozději 30. května 2022, jedná se o konečný termín!
 4. PRP bere na vědomí ukázku elektronického zadávání LT přes web https://pionyr­.cz/tabor-vypis/ včetně exportu schvalovacího listu do PDF; vložit nový LT může pouze VePS, pro možnost vložení jinými uživateli je nutné v RISPu delegovat roli “správce akcí”.
 5. PRP bere na vědomí návrh předsedy POP na dovolení člena VV PRP Máji Šafaříkové z 213. PS UFO, s koncem funkčního obdobím shodným jako u stávajících členů VV PRP
 6. PRP bere na vědomí představení kandidátky do VV PRP Máji Šafaříkové – záměr zapojit se do organizace sportovních aj. akcí
 7. PRP volí Máju Šafaříkovou členem VV PRP (41 pro / 0 proti / 2 se zdrželi)
 8. PRP bere na vědomí apel předsedy POP, aby funkcionáři měli nahrané osvědčení o kvalifikaci v RISPu – nutné dohledat osvědčení nebo požádat o vydání duplikátu osvědčení (PVC / ÚPVC)
 9. PRP bere na vědomí praktickou ukázku O. Machuldy ke vkládání kvalifikací a skenů osvědčení do RISPu
 10. PRP bere na vědomí doplnění návodu ke vkládání kvalifikaci do RISPu na web POP do sekce “Co dělat když”
 11. PRP bere na vědomí písemný materiál se shrnutím investic a dalších úprav na TZ Morgana, která je již 10 let ve správě 137. PS, návrh na odkup pozemků, na kterých v létě stojí stanový tábor a nástin budoucího odkupu i dalších pozemků
 12. PRP schvaluje koupi pozemků 206/1 a 207/2 za cenu 81 100 Kč za oba pozemky (42 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)
 13. PRP schvaluje účetní závěrku POP za rok 2021 a převod HV POP za rok 2021 (ztrátu ve výši 4 417,27 Kč) na účet 901 - vlastní jmění (42 pro / 0 proti / 0 se zdrželo)

Další jednání je naplánováno na podzim (listopad/pro­sinec 2022).

 

Foto: účastníci jednání

Publikováno: pondělí, 02.05.2022 0:00 Vložil: Michal Rejzek

Související odkazy

Přiložené fotografie

« Zpět na výpis článků

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz