Proběhlo I. výjezdní zasedání PRP

Máme za sebou první historické výjezdní zasedání PRP a musím říct, že to nebyl promarněný víkend a mám z víkendu velmi dobrý pocit. Sešlo se nás více než 40 lidí a věřím, že s podobným pocitem odjížděla většina účastníků a pokud bude zájem, tak si výjezd v budoucnu jistě zopakujeme.

 Proběhlo I. výjezdní zasedání PRP

Zápisy z jednání najdete v Servisu POP, ale výčet toho nejdůležitějšího je popsán dále.

1. Směrnice upravující čerpání dotačních prostředků MŠMT

  • PRP schvaluje Směrnici o poskytování příspěvku z dotace MŠMT pobočným spolkům registrovaných v rámci Pražské organizace Pionýra (44 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)


2. Stanovení výše členského příspěvku na POP a formy příspěvku na činnost POP

  • PRP schvaluje výši odvodu členského příspěvku pro členy registrované přímo na POP 250 Kč (45 pro, 0 proti, 1 se zdržel)
  • PRP schvaluje příspěvek na činnost POP ve výši 90 Kč na člena, při doregistraci po 1. 9. ve výši 45 Kč na člena, výše příspěvku bude fakturována jako služba na jednotlivé pobočné spolky (45 pro, 0 proti, 1 se zdržel)


3. Vzdělávání – PVC 01

  • PRP bere na vědomí zaměření se PVC 01 na to, aby byli všichni funkcionáři na PS kvalifikování dle platných dokumentů a s tím související avizování záměru vyžadovat spolu s registrací v roce 2017 doložení kvalifikace všech funkcionářů na PS


4. 25. výročí obnovení samostatného spolku

  • PRP bere na vědomí záměr pořádat noční pochod za brdskou čarodějnicí v rámci oslav výročí 25. let obnovení Pionýra (24. –25. 4. 2015)


5. RESET 2015

  • PRP bere na vědomí informace k republikovému setkání 2015, které proběhne v termínu 12. – 14. 6. 2015
  • PRP bere na vědomí výzvu předsedy POP k pomoci se zajištěním kostýmní hry po Praze která proběhne v rámci republikového setkání


6. Letní činnost 2014

  • PRP bere na vědomí připomenutí nutnosti aktualizovat formuláře apod. aby byly v souladu s novým názvoslovím dle nových Stanov


DALŠÍ ZASEDÁNÍ PRP JE NAPLÁNOVÁNO NA NEDĚLI 22. 3. 2015.


Rád bych ještě poděkoval PS Beta, majiteli základny, v čele s Tondou Ungrem za perfektní servis ať už šlo o ubytování, jednací prostory či stravu a občerstvení.

Foto: Jindřich Červenka

Publikováno: pondělí, 10.11.2014 18:10 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

Přiložené fotografie

Jednání I. Jednání II. Obíhačka delegátů Deskovky Rukodělky

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz