Proběhla Kr.Ko., KSD a II. zasedání PRP

V neděli 22. března 2015 se v ZŠ Jižní na Spořilově uskutečnila krajská konference o činnosti Pionýra, krajské shromáždění delegátů a II. zasedání PRP. Zápisy ze všech jednání najdete v Servisu POP, ale výčet toho nejdůležitějšího je popsán dále.

Proběhla Kr.Ko., KSD a II. zasedání PRP

KRAJSKÁ KONFERENCE O ČINNOSTI

Jednalo se ve 4 sekcích (Pionýr, Činnost, Lidé a Komunikace). Celkem se jednání zúčastnilo 41 lidí z 25 PS.

KRAJSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

1. Výsledky voleb do ČRP
Byla schválena tajná volba (více než 1/3 hlasů). Kvórum pro zvolení bylo 24 hlasů a výsledky byly následující:

 • Brejchová Kateřina byla zvolena (36 pro, 10 proti, 1 se zdrželo)
 • Jungwirth Miroslav nebyl zvolen (19 pro, 20 proti, 8 se zdrželo)
 • Machulda Ondřej byl zvolen (43 pro, 3 proti, 1 se zdrželo)
 • Rejzek Michal byl zvolen (43 hlasů pro, 1 proti, 3 zdrželi)


Jelikož má POP nárok jen na tři zástupce, jsou to v pořadí tito zvolení delegáti: Michal Rejzek, Ondřej Machulda a Kateřina Brejchová.

II. ZASEDÁNÍ PRP

1. Zpráva o činnosti VV PRP

 • PRP bere na vědomí zprávu VV PRP za období 22. 10. 2014 až 10. 3. 2015; předseda POP zdůraznil pokus o vyvedení majetku mimo spolek Pionýr a následnou správu 180. PS Sekretariát mládeže


2. Prominutí postihu 104. PS Fregata

 • PRP schvaluje výjimku ze „Směrnice o poskytování příspěvku z dotace MŠMT pobočným spolkům registrovaných v rámci POP" pro 104. PS Fregata na rok 2015. (38 pro, 0 proti, 9 se zdrželo)


3. Volba člena VV ČRP

 • PRP volí Pavlu Bárovou za člena VV PRP (45 pro, 0 proti, 2 se zdrželi)


4. Akce pořádané POP v roce 2014

RESET 2015 v Praze na Džbáně (12. –14. 6.)

 • předseda POP požádal PS o zapojení do organizace akce (s kostýmní hrou po Praze, a nebo jako organizátoři-žluťásci). Tonda Unger poté představil kostýmní hru po Praze.

Akce k 25. výročí Pionýra

 • předseda POP představil akce v rámci Pionýrské 25. Miroslav Jungwirth poté pozval všechny PS na tradiční akci PS Záře – Pálení čarodějnic 2015, a to buď s dětmi jako účastníci nebo vedoucí a instruktory jako organizátoři akce.

Krajské setkání pionýrských skupin 2016

 • předseda POP by byl rád, kdyby si akci někdo vzal na starost po programové stránce. Nerad by také, aby se akce musela zrušit, protože je to v současné době jediná akce pro oddíly/PS v rámci POP.


5. Schválení výsledků hospodaření POP 2014 + čerpání rozpočtu

 • PRP schvaluje účetní závěrku POP za rok 2014 a převod HV POP za rok 2014 – zisk ve výši 15 931,93 Kč na účet 901 – vlastní jmění. (45 pro, 0 proti, 2 se zdržel)Další jednání PRP je naplánováno na čtvrtek 3. 12. 2015

Publikováno: pondělí, 30.03.2015 18:49 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

Přiložené fotografie

Jídla bylo dost Jednání sekce LIDÉ Jednání sekce PIONÝR Jednání sekce KOMUNIKACE Jednání sekce ČINNOST

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz