Pokyny k registraci (evidenci) 2015

Vážení vedoucí PS, mám pro vás pár informací ohledně registrace (evidence) 2015. Již 2× jsem PHN posílal pokyny k úspěšné registraci (evidenci) nicméně na následujících řádcích si dovolím vypíchnout pár důležitých informací.

Pokyny k registraci (evidenci) 2015

RISP
Zde je vše při starém, pokud nepočítám změnu grafiky. Jen bych doporučil, aby delegát PS – člen KRP a delegát PS krajské schůze delegátů byl ideálně ten samý člověk (ti samí lidé, pokud máte nárok na více delegátů), ale není to samozřejmě povinné, nicméně ulehčí mi to administrativu.
Pro informaci uvádím, že:

  • Delegát PS člen KRP – se účastní zasedání PRP, zpravidla 2× ročně
  • Delegát PS krajské schůze delegátů – se účastní krajského shromáždění delegátů, které probíhá na jaře souběžně s jednáním PRP a jako jediný bod jednání je volba delegátů do ČRP za POP; pokud není vyplněn automaticky se tímto delegátem stává vedoucí PS

Členské příspěvky
Každá PS(PC) zaplatí 110 Kč za osobu + 300 Kč za PS (PC) a tyto peníze zašle nejpozději do 2. 2. 2015 na účet POP. Na základě provedené registrace vám bude dle počtu registrovaných členů vystavena faktura za služby (dříve příspěvek na KOP) ve výši 90 Kč na člena.

Další listiny
Tyto listiny jsou třeba pro vklad informací do spolkového rejstříku. Informace o vaší PS (PC) najdete na www.justice.cz; do kolonky „veřejný rejstřík“ zadejte vaše IČ a zobrazí se vám veškeré informace.
 

  • Výpis z usnesení/zápisu z jednání rady PS, kde se volil statutár

Odevzdávají všechny PS (PC) na předepsaném formuláři, který posílám v příloze. Po vyplnění musí statutár navštívit Czechpoit a nechat si úředně ověřit svůj podpis. Ve formuláři se objevují i rodná čísla, ale dle informací, které mám nebudou zveřejněna, ale pro žádost jsou nezbytná.
 

  • Souhlas s umístěním sídla

Pokud ve spolkovém rejstříku máte sídlo správně zapsané není nutné nic dodávat. V případě změny sídla či jiné adresy než je uvedena v rejstříku je třeba tento souhlas dodat. Netýká se těch PS, které změnu sídla dodávaly v průběhu roku, ale doporučuji se informovat na ÚP zda tam tyto dokumenty opravdu mají. Dokument rovněž posílám v příloze.
 

  • Datum vzniku PS (PC)

Zde platí, že pokud s datem vzniku, které máte uvedení ve spolkovém rejstříku nemáte problém, není třeba nic řešit a dokládat. Je možné, že datum vzniku se může lišit od data, které jste uváděli na dokumentech, které jste mi odevzdávali – zde bohužel není úplně jasné odkud se do rejstříku data překlápěla. Případná oprava se bude řešit centrálně později.
Největší obezřetnost na straně těch PS (PC) které vlastní nějakou nemovitost, aby se jim nestalo, že mají třeba uzavřenou smlouvu před vznikem PS – to by problém být mohl.

 

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

Publikováno: úterý, 13.01.2015 17:50 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz