Pokyny k registraci 2013

Důležité informace k registraci pionýrských skupin a pionýrských center – skupináři čtěte pozorně! Termín pro odevzdání registrace do kanceláře POP a zaplacení členských příspěvků je čtvrtek 31.1.2013

Pokyny k registraci 2013

V roce 2013 bude registrace probíhat v novém RISPu. V případě, že si nebudete vědět rady kontaktujte krajského správce: Ondřej Machulda – ondra@lvicata.cz; 723 135 524

Ondra bude mít rovněž ve dnech 22., 24. a 28. 1. vždy od 18:00 do 20:00 hodin v kanceláři POP konzultační hodiny, takže vřele doporučuji, pokud nevíte jak na registraci, přijít !!!

Povinné dokumenty k registraci 2013

1. Registrační listy

  • Registrační list pionýrské skupiny (centra)
  • Registrační listy oddílů a klubů

  • Dotyčné dokumenty je nutné vytisknout z RISPu a odevzdat 3× v papírové podobě, přičemž na každém listu musí být razítko a podpis vedoucího PS (PC) a na registračních listech oddílů/klubů také podpis jeho vedoucího.
  • Seznamy členů (přímo na skupině, v oddílech/klubech) se odevzdávat nemusejí , ale doporučujeme je vytisknout a archivovat na PS.
  • Na všech registračních listech je třeba vyplnit platné telefonní či e-mailové kontakty na uvedené funkcionáře.


2. Doklad o volbě funkcionářů PS/PC: S letošní registrací je třeba doložit, že funkcionáři PS/PC (vedoucí, hospodář, revizor a delegát v PRP) jsou řádně zvoleni radou PS/PC. Funkční období volených orgánů činní, dle Statutu Pionýra, nejdéle 3 roky a záleží na každé PS či PC jak mají volbu nastavenou – zda své funkcionáře volí 1× za 3 roky či v jiném intervalu. Za doklad o volbě se považuje zápis z jednání rady PS/PC se všemi náležitostmi a je možné jeho kopii donést společně s registrací, případně ho naskenovaný zaslat na mail tajemnik@praha.pionyr.cz.

Členské příspěvky
Odvody z členských příspěvků jsou v roce 2013 stanoveny takto:

  • 190 Kč / 1 člen (100 Kč [Pionýr] + 90 Kč [POP])
  • 300 Kč za registrace PS/PC

Příspěvky jsou splatné do 31.1.2013 na účet POP č. 2099562001/5500, VS: evidenční číslo PS (najdete ho např. v záhlaví vašich registračních listů).
Upozorňujeme, že nejpozději v tomto termínu musí být platba připsána na účet POP, takže je třeba počítat s možným zpožděním při převodu mezi účty a platbu uhradit v rozumném předstihu (platbu je možno ověřit přímo na účtu POP – vstup přes web POP/Kontakty/účet).

Dále upozorňujeme na krácení dotací za pozdní odevzdání registrace či zaplacení příspěvků !

Odevzdávání registrací
Papírovou registraci se všemi náležitostmi je nutno odevzdat do kanceláře POP, Senovážné náměstí 24, Praha 1 (5. patro, od výtahu vpravo na konec chodby). Nejzazším termínem odevzdání je čtvrtek 31.1.2013, doporučujeme ale odevzdání nenechat na poslední chvíli.

Publikováno: neděle, 20.01.2013 18:03 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz