Pokyny k registraci 2012

Důležité informace k registraci pionýrských skupin a pionýrských center – skupináři čtěte pozorně! Termín pro odevzdání registrace do kanceláře POP a zaplacení členských příspěvků je úterý 31.1.2012

Pokyny k registraci 2012

Od roku 2008 mají všechny pražské PS a PC povinnost se registrovat v elektronickém systému registrace, nejlépe v „RISP“ (registrační informační systém Pionýra) – http://risp.pionyr.cz.

Při nesplnění této povinnosti nebudou tyto PS (PC) považovány za řádně zaregistrované a vztahují se na ně sankce s tím spojené (viz. směrnice o postihu).

Papírovou registraci se všemi náležitostmi je nutno odevzdat do kanceláře POP, Senovážné náměstí 24, Praha 1 (5. patro, od výtahu vpravo na konec chodby).

Nejzazším termínem odevzdání je úterý 31.1.2012, doporučujeme ale odevzdání nenechat na poslední chvíli.

Odvody z členských příspěvků jsou v roce 2012 stanoveny takto:

  • 190 Kč / 1 člen (100 Kč [Pionýr] + 90 Kč [POP])
  • 300 Kč za registrace PS/PC

Příspěvky jsou splatné do 31.1.2012 na účet POP č. 2099562001/5500, VS: evidenční číslo PS (najdete ho např. v záhlaví vašich registračních listů).

Upozorňujeme, že vedoucí PS (PC) nese odpovědnost za řádné a pravdivé vyplnění všech údajů (jména, adresy, kontakty, kvalifikace aj.) a za dodržování zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje v registračním listu PS a na razítku musí odpovídat požadavkům Statutu Pionýra, Směrnice pro registraci ve sdružení Pionýr a Směrnice o hospodaření.

Podrobné informace k registraci najdete v Servisu POP – viz. odkaz pod článkem.

Publikováno: čtvrtek, 22.12.2011 17:55 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz