Pokyny k registraci 2011

Důležité informace k registraci pionýrských skupin a pionýrských center – skupináři čtěte pozorně! Termín pro odevzdání registrace do kanceláře POP a zaplacení členských příspěvků je pondělí 31.1.2011

Pokyny k registraci 2011

Od roku 2008 mají všechny pražské PS a PC povinnost se registrovat v „RISPu“ (registrační informační systém Pionýra) – http://risp.pionyr.cz.

Při nesplnění této povinnosti nebudou tyto PS (PC) považovány za řádně zaregistrované a vztahují se na ně sankce s tím spojené (viz. směrnice o postihu) . Z předchozích registrací jsou již všichni v RISPu zaregistrováni. Stačí tedy aktualizovat údaje a seznamy členů.
V případě potíží s RISPem (ztráta hesla apod.) je možné kontaktovat pražského správce RISPu Davida Urbana – risp@praha.pionyr.cz.

Upozorňujeme, že vedoucí PS (PC) nese odpovědnost za řádné a pravdivé vyplnění všech údajů (jména, adresy, kontakty, kvalifikace aj.) a za dodržování zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje v registračním listu PS a na razítku musí odpovídat požadavkům Statutu Pionýra, Směrnice pro registraci ve sdružení Pionýr a Směrnice o hospodaření.


Podrobné informace k registraci najdete v Servisu POP – viz. odkaz pod článkem.

Publikováno: středa, 15.12.2010 0:21 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz