Pokyny k evidenci 2023

Evidence se provádí ve webovém systému RISP na adrese risp.pionyr.cz. Pro evidenci stačí aktualizovat údaje a seznamy registrovaných členů. Evidenci je v RISPu možné  provádět od začátku roku 2023.

Pokyny k evidenci 2023

V případě potíží s RISPem (ztráta hesla apod.) kontaktujte pražského správce RISPu Ondřeje Machuldu – risp@praha.pionyr.cz.

Pokud chcete pomoct přímo s registrací, obraťte se přímo na Krtka, rád vám pomůžu.

Termín odevzdání evidence je úterý 31. 1. 2023 do kanceláře POP, výše členských příspěvků na rok 2023 je stejná jako v loni, tzn:

  • 120 Kč za každého člena (odvod na Pionýr)
  • 300 Kč za registraci PS/PC (odvod na Pionýr)
  • odvod na POP je řešen formou faktury za služby (řeší se později – cca duben)

Odvody příspěvků jsou splatné do 31. 1. 2023 na účet POP č. 2099562001/55­00, VS: eviden­ční číslo PS ve tvaru 1×xx (najdete ho např. v záhlaví vašich registračních listů).

Podrobnější informace najdete pod odkazem.

Publikováno: monday, 19.12.2022 0:00 Vložil: Michal Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2023 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz