Pionýři, pojďte pomoci s Bambiriádou!

Prezentace Pionýra bude letos motivována celoroční hrou Poselstvo, celá expozice Pionýra se ponese v duchu středověkého městečka. Samotná Bambiriáda je také zajímavá příležitost k propagaci vlastní pionýrské skupiny.

Pionýři, pojďte pomoci s Bambiriádou!

Ani letošní expozice Pionýra na pražské Bambiriádě se neobejde bez lidí, kteří pomohou se její realizací. Proto prosíme všechny pražské pionýry, aby přiložili ruku k dílu a pomohli, možností je mnoho:

  • Osobním zapojením. Pro obsluhu atrakcí potřebujeme lidičky od čtvrtka do neděle. Ráno začíná akce v 9:00 (zpravidla se scházíme v půl) a večer končí v 18:00. Těmto účastníkům zajistíme stravování a pití v době Bambiriády a v případě potřeby zajistíme uvolňovačku do školy. Z Bambiriády vám také může zůstat tričko (letos bude barevné) a lze se zúčastnit zábavného večera pro pořadatele, který bývá zpravidla v sobotu po odchodu návštěvníků. Pionýr ještě pořádá pro své pořadatele další společenské vyžití (bowling, Pionýrský večer na špičce ostrova), na které se můžete těšit i letos.
  • Zapojit se lze také do stavby a bourání. Letos by mělo být v úterý odpoledne navezení věcí a ve středu odpoledne stavba. Pokud půjde vše podle plánu, neměly by nám obě akce trvat déle než 4 hodiny, což se do odpoledne hravě vejde. Bourání by se mělo zvládnout v neděli, kdy končí Bambiriáda v 17:00 a věřím, že do 20:00 budeme mít vše nejen zbourané, ale i odvezené. Protože letos nestavíme žádné velké stavby, nebude pracovní nasazení tak vysilující jako loni a naopak snad bude vše více kreativní :-),
  • Středověk a rytíři je oblíbené táborové téma. Řada Pionýrů se také zúčastňuje dřeváren a tak je pravděpodobné, že by mohly PS zapůjčit nějaké zajímavé rekvizity. Pokud se tak stane, budu velmi rád.

Také uvítám kontakt na skupiny, které se zabývají či mohou nabídnou nějaké zajímavé představení, které by proběhlo přímo v prostoru našeho středověkého městečka: rytířské souboje, kejklíři, středověký tanec, kouzelníci…

Nabídka pro PS

Jako každý rok bude možné v rámci Bambiriády prezentovat svoji PS. Pokud dodáte své materiály (nejpozději přímo na akci) zajistíme jejich umístění, případně distribuci letáků. Pokud budete mít v rámci Bambiriády také své lidi, můžete samozřejmě svoji činnost i aktivně nabízet. Donést můžete nástěnky a informační tabule o své činnosti, fotky, kroniky, fotoalba, letáky k táboru, do oddílu, klubu…

Prezentace na Bambiriádě je zajímavá nejen směrem k dětem a jejich rodičům, ale prochází zde také mnoho významných osob z veřejného života a prezentace pestré činnosti našeho sdružení pomůže nejen samotnému Pionýru a v důsledku i vašim PS.

Kontakt

Pokud můžete s něčím výše uvedeným pomoci a chcete se do Bambiriády nějak zapojit, ozvěte se šéfovi pražské pionýrské expozice Ladislavu „Rámovi“ Šimkovi na mail simek@pontex.cz.

Publikováno: pátek, 15.05.2009 1:48 Vložil: Ondřej Machulda

Související odkazy

Přiložené fotografie

Bambiriáda 2008 - expozice Pionýra Bambiriáda 2008 - expozice Pionýra Bambiriáda 2008 - expozice Pionýra

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz