Pionýr na sobě nenechal niť suchou

Občanské sdružení Pionýr se zapojilo do projektu Klíče pro život, který v rámci evropského operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost organizuje Národní institut dětí a mládeže (NIDM MŠMT). Projekt se zabývá oblastí volného času a neformálního vzdělávání a jeho součástí je i pokus o nastavení jistých standardů kvality pro nestátní neziskové organizace. Ačkoli jde o obsáhlý evropský projekt, může se tak projevit v běžném životě mnoha volnočasových spolků.

Pionýr na sobě nenechal niť suchou

NIDM oslovil sdružení dětí a mládeže a DDM (SVČ) a nabídl jim možnost se zapojit do ověřování využitelnosti různých modelů. Mezi oslovenými organizacemi byl i Pionýr. A protože zkoušení nepoznaných věcí a hledání nových cest máme přímo v názvu, nešlo odmítnout.
Pionýr se pustil do zkoušení hodnotícího modelu CAF (který byl původně vytvořen veřejnou správu či školy) v podmínkách sdružení dětí a mládeže. Model je zajímavý tím, že spočívá v sebehodnocení, které by se mělo pravidelně opakovat. Vznikla proto zvláštní pracovní skupina, v níž byly zastoupeny různé organizační úrovně, generace, kraje… zkrátka byla různorodá, ale také činorodá. Jejím úkolem bylo v průběhu několika schůzek posuzovat přednastavená kritéria a podkritéria (jak moc jsme v dané oblasti aktivní či úspěšní), dokládat své soudy jasnými důkazy a přidělovat kritériím body.
Druhý výstup měl být jakýsi posudek využitelnosti celého modelu CAF pro podmínky NNO pracující s dětmi a mládeží.
„Zpočátku jsme se museli hodně rozkoukávat, ale nakonec jsme se toho zhostili se ctí, obzvlášť vzhledem k tomu, jak málo času jsme od NIDM dostali. Byla to místy dřina, ale myslím, že za informace získané takovýmto sebehodnocením to stojí. Několikrát jsme sami sebe překvapili.“ komentoval celý proces šéf pionýrského CAF týmu Mgr. Martin Bělohlávek.
Kromě samotného posuzování a bodování kritérií, jež kromě silných stránek sdružení Pionýr ukázalo i řadu příležitostí pro zlepšování, jsou z celého procesu i další výstupy, jako vznikající mapa procesů, náměty do akčního plánu a podobně.
Sdružení Pionýr se tak samo přidalo k obsáhlé skupině subjektů, jež jej prověřují a dohlížejí na něj. Od roku 1990 totiž prochází bez větších potíží supervizí řady státních a kontrolních orgánů a v neposlední řadě i dětí a jejich rodičů.

Publikováno: čtvrtek, 11.03.2010 11:02 Vložil: jakub

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz