Lektor vzdělávacích aktivit – STÁLE MÁME VOLNÁ MÍSTA !!!

Kurz Lektor vzdělávacích aktivit je jedním z kurzů, které je možné uskutečnit díky projektu Klíče pro život. Jednou z materiálních výhod účasti na tomto projektu přímo pro účastníky je jeho bezplatnost. Pro úspěšné absolventy je hrazeno ubytování a strava na akcích, přispívá se jim na dopravu, zajišťuje vzdělávací materiál.

Lektor vzdělávacích aktivit - STÁLE MÁME VOLNÁ MÍSTA !!!

Cíl projektu:
Cílem tohoto vzdělávacího programu je naučit stávající i budoucí lektory připravovat a realizovat kurzy s kvalitními výstupy. Cílem je ukázat lektorům nové cesty pro vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží.

Metody projektu:
Na kurzu si účastníci vyzkouší praktické nácviky metod práce zaměřené na zjišťování potřeb, formulaci vzdělávacího cíle přípravu a realizaci aktivit vzdělávací akce (brainstormingu, samostatné práce, práce ve skupinách) a také metod ověřování účinnosti vzdělávacího procesu a hodnocení. V praktické části se účastníci budou věnovat několika didaktickým projektům, ve kterých si nové vědomosti i své vlastní zkušenosti uvedou do praxe.

Profil účastníků:
Účastníkem může být zdravotně způsobilý jedinec ve věku od cca 20 let, který má minimálně dvouletou zkušenost s činností v občanském sdružení dětí a mládeže ve funkci oddílového vedoucího, absolvování střední školy s maturitou může být pro účastníka výhodou. Vzhledem k významné nutnosti poskytovat účastníkům často zpětnou vazbu, bude nutné omezit jejich počet na 18.

Od účastníka se očekává významná motivace pro lektorskou činnost v rámci sdružení a jeho aktivní zapojení na kurzu. Minimální účast na vzdělávacím cyklu je stanovena na 70 %.

Realizátor akce:
Realizátorem školení je lektorský sbor pražského vzdělávacího centra, vedoucím akce je Jiří Tomčala, komunikaci s účastníky a lektory, administrativní zpracování akcí bude mít na starost tajemnice vzdělávacího centra – Ivana Macháčková.

Kontakty:
Ivana Macháčková
vzdelavani@praha.pionyr.cz
777 793 682


Elektronické přihlášky posílejte do 15. 11. 2010 na vzdelavani@praha.pionyr.cz (ke stažení na webu PVC 01

Publikováno: pondělí, 08.11.2010 18:34 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz