Je právem i vizitkou Pražské organizace Pionýra…

Otevřený dopis představitelům pionýrských skupin Pražské organizace Pionýra

PRAHA 2013–04–03

Pionýrky a pionýři,
členové Pražské organizace Pionýra.

Píšeme Vám jako lidé s kořeny v POP, aktivně činní v orgánech Pionýra (v tuto chvíli vyjma ČRP, jejíž členové jsou voleni PRP) a také těmito orgány, zejména Výročním zasedáním Pionýra v r. 2010, zvolení. Aktuálně, v rámci příprav VIII. VZP, jsme byli osloveni předsedkyní Obsahové komise pro přípravu VZP i zástupci jiných krajských organizací s dotazem, zda budeme v práci pokračovat, případně přijmeme-li jejich nominaci. Projevili jsme vůli pokračovat v práci pro Pionýr, rádi bychom ale své další působení opřeli i o názor pražských pionýrských skupin.
V orgánech Pionýra jsme přítomni i díky hlasům a podpoře jiných krajských organizací, nemůžeme proto vystupovat bezprostředně jako zástupci POP. Jsme ale přesvědčeni, že by se pražští pionýři měli na vedení Pionýra i nadále podílet.
Důvodem našeho dopisu je i skutečnost, že žádní jiní kandidáti nebyli dosud vedením POP ani jednotlivými pražskými PS navrženi a zabývat se touto otázkou v říjnu bude již značně opožděné.
Máme za to, že naše předchozí práce přinesla výsledky, a byla přínosná i pro pražské pionýrské skupiny. Rozhodně však uvítáme i další personální návrhy, protože se necítíme být nenahraditelnými či dokonce jedinými možnými kandidáty.
Až budete osloveni ze strany předsedy POP/VV PRP s výzvou k vyjádření a personálním návrhům, nenechte ji, prosíme, zapadnout pod stůl.
Vnímejte naše psaní jako pokus aktivizovat názory na obsazení jednotlivých orgánů Pionýra. Neprosíme o svolení nadále pracovat pro Pionýr, ale nabízíme zkušenosti, vůli i svá jména a vyzýváme Vás k navržení dalších kandidátů za POP. Je přece právem i vizitkou POP podílet se na podobě orgánů Pionýra. Zvažte, jak aktivní roli chcete v budoucím dění hrát a jak toto své právo co nejlépe využít!

S pionýrským pozdravem

Mgr. Martin Bělohlávek, v.r.
předseda Pionýra
Ing. Kateřina Brejchová, v.r.
ekonom Pionýra
Jindřich Červenka, v.r.
člen Revizní komise Pionýra
Ing. Lee Louda, v.r.
předseda Nejvyšší rozhodčí komise Pionýra
Mgr. Jakub Kořínek, v.r.
člen Výkonného výboru České rady Pionýra
Karel Weil, v.r.
člen Revizní komise Pionýra

Publikováno: středa, 03.04.2013 16:48 Vložil: Martin

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz