Ekonomické semináře

V rámci ekonomické podpory PS plánujeme na 1Q roku 2022 několik seminářů určených pro hospodáře PS, účetní a vedoucí PS. Podle počtu zájemců budou semináře vypsány a zajištěny vyhovující prostory – případně budou realizovány online formou.

Ekonomické semináře

Jedná se o tyto semináře:

  • Účetní závěrka za rok 2021 – sestavení účetní závěrky, největší úskalí a chyby při sestavování, časové rozlišení, dohadné položky – cca 3 hodiny.
  • Dotace 2022 – podrobný přehled dotací z MŠMT pro rok 2022 – cca 3 hodiny.
  • Daně na pionýrské skupině – daň z příjmu, stanovení základu daně z příjmu, případně další daně, které se vztahují na PS – celodenní seminář.
  • Čtení účetních výkazů – určen pro vedoucí PS a členy vedení PS – pochopení účetních výkazů a provázání čísel s realitou pionýrské skupiny – celodenní seminář.

Pro zpětnou vazbu od vás, jsme připravili jednoduchý dotazník. Prosíme o jeho vyplnění nejlépe ihned nejpozději do konce ledna 2022.

Publikováno: pondělí, 17.01.2022 0:00 Vložil: Michal Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz