Důležité sdělení – granty, hlášenka na magistrát, LT, sdělení předsedy Pionýra

Vážení vedoucí PS, hospodáři PS, hlavní vedoucí letních táborů a ostatní lide pionýrský, mám pro vás pár informací, které vás zcela jistě budou zajímat. Týkají se přidělení magistrátních grantů (klubovny), hlášení LT na magistrát a dalších věcí týkající se letního tábora a v neposlední řadě zde najdete i sdělení předsedy Pionýra Martina Bělohlávka k letním táborům.

Důležité sdělení - granty, hlášenka na magistrát, LT, sdělení předsedy Pionýra

1. Granty MHMP 2020/2021 - klubovny
Rada HMP schválila 4. 5. 2020 na svém jednání granty pro klubovny. Nám je tedy musí potvrdit ještě zastupitelstvo, ale měla by to být jen formalita. Pod odkazem najdete celé rozhodnutí rady a pod tímto odkazem najdete přidělené granty jen pro POP (každá PS tam má většinou dvě částky na jeden prostor což je to rozdělení leden až duben 2020 a květen 2020 až duben 2021). Tři PS z různého důvodů peníze nedostaly, opět tam najdete zdůvodnění.
 
2. Hlášení LT na magistrát
Na magistrátním webu se objevila informace, že realizátoři táborů nemají zapomenout poslat 15 dní před začátkem prázdnin kompletně vyplněné hlášení o letních táborech, z čehož se dá usuzovat, že peníze na tábory budou, ale nic bližšího zatím nevím.
Tak na to prosím nezapomeňte, protože pokud tak neučiníte bude to posuzováno jako nesplnění podmínek pro přidělení grantů. Hlášenka pod odkazem.
 
3. Další informace k letním táborům
Metodický pokyn pro pořádání letních táborů z pera ministerstva zdravotnictví jste již zcela jistě četli (pokud někomu náhodou unikl najdete ho spolu s dalšími informacemi v článku na webu POP) a myslím si, že v pokynech není nic neřešitelného co by se nedalo splnit. Již jsem hovořil s asi třetinou PS a pokud máte někdo nějaké dotazy, stačí mi zavolat a rád vám sdělím svůj názor (žádná pražská PS zatím LT nezrušila).

Rád bych touto cestou vypíchl dvě, z mého pohledu, důležité informace:

  • hlášení LT na hygienu – doporučuji i těm táborům co nesplňují podmínky pro zotavovací akce (pod 30 dětí), protože pokud tak neučiníte, vystavujete se z mého pohledu pořádnému průšvihu v případě, že by se nedej bože na vašem táboře virus objevil
  • napsat na hygienu v okrese (kraji) konání LT s žádostí o jejich stanovisko k metodickému pokynu ministerstva zdravotnictví - i v jiných „normálních“ letech se ukazuje, že na čem lpí jedna hygienička druhou nezajímá a naopak, takže mi to přijde jako naprosto ideální a budete naprosto přesně vědět co se po vás bude požadovat

4. Sdělení předsedy Pionýra Martina Bělohlávka

Posílám vám poznámky k letní činnosti. V pátek 15. 5. 2020 vešly ve známost „pokyny k táborům“ a vyvolaly vlnu dotazů. Během uplynulých dnů jsme je shromažďovali. Mezi nejčastější patřila otázka: Co je/není „stanový tábor“. Tu jsem konzultoval na ministerstvu. Odpověď byla (nakonec) pochopitelná – vzhledem k existenci nepřeberného množství variant (stany, stany v kombinaci s různými chatkami, zázemím takovým či jinakým) není možné uvést jednoznačnou definici „sta­nového tábora“. Vše je nutno posuzovat v souvislosti s dalšími podmínkami tábora/základny. (Jediné řešení tak je – obrátit se na místně příslušnou HS a řešit konkrétní podmínky konkrétního tábora.)

Aktuálně jsme proto připravili naše základní doporučení + pohled na nejčastější otázky. Metodika ministerstva se odvolává na zákon a vyh­lášku, proto jsou zde odkazy na aktuální legislativu, bez jejíhož přečtení samotný metodický dokument nelze uplatnit, neboť jako samostatný dokument „nefunguje“. To jsme doplnili o vzory nové podoby tzv. bezinfek­čnosti + o materiály ke stažení: základní provozně hygienické zásady + k mytí rukou (obecný a pro děti), vyjdou současně jako plakát/přílož Mozaiky Pionýra). Podklady jsou umístěny na aktuální webové stránce ODT, v části ‚Pro organizátory‘.

K dotazům či výzvám k centrální or­ganizaci zvýhodněných (společných) nákupů roušek či dezinfekce poznamenám dva limitující činitele:

  • redistribuce „zlevněně“ získaných prostředků náklady zpětně významně navyšuje;
  • k manipulaci s dezinfekcí (vzhledem k faktu, že jde o hořlavinu) jsme byli upozorněni na problém v zacházení s větším objemem hořlavých látek… což je opět omezující jev při případném velkoobjemovém nákupu a další distribuci.

Nevzdáváme to a sháníme alespoň možnost případných zvýhodněných nákupů při přímé objednávce z PS.

Závěrem znovu zopakuji již poněkud omšelou poznámku: Pou­žívejme zdravý rozum, zachovejme co nejvíce klidu a smiřme se smyšlenkou, že letošní letní činnost, pokud nakonec bude, nebude v běžném režimu. Ale zase to není nemožné. Posuďte své možnosti a rozhodněte.

Zkusím ještě znovu zopakovat výzvu k zamyšlení – „Pojďme do KoPru“.

Pevné zdraví a nervy!

Martin


 To je zatím asi vše, v případě dotazů se na mě neváhejte obrátit. KRTEK

Publikováno: středa, 20.05.2020 0:00 Vložil: Michal Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2021 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz