Dotace MŠMT 2022 – termíny, jak se bude vyúčtování dodávat, atd.

Přečtěte si pečlivě nové pokyny pro čerpání a odevzdávání dotací MŠMT, protože v letošním roce se zcela mění pravidla pro předávání vyúčtování dotací pro VŠECHNY účtující subjekty.

Dotace MŠMT 2022 - termíny, jak se bude vyúčtování dodávat, atd.

Pod odkazem najdete termíny pro odevzdání vyúčtování dotací MŠMT v letošním roce. Kompletní pokyny k dotacím MŠMT včetně formulářů k vyúčtování najdete ZDE. Podrobný návod ke vkládání vyúčtování, ukázka struktury podadresářů na jednotlivé dotační aktivity a ukázkové vyúčtování v předepsané podobě je k dispozici ZDE.

Veškeré kopie dokladů musí být ukládány v čitelné kvalitě. Nečitelné nebo částečně nečitelné doklady nelze ve vyúčtování akceptovat.

Po nahrání všech podkladů nezbytných pro dané vyúčtování do úložiště musí účtující subjekt provést ohlášení vyúčtování prostřednictvím notifikačního formuláře. Po odeslání notifikačního formuláře tak informaci o uložení vyúčtování obdrží ti, kteří další zpracování vyúčtování zajišťují – tedy buď Ústředí Pionýra nebo evidující KOP.

První termín vyúčtování jsou zimní tábory - dodat do 15.4.2022.

V případě dotazů se obracejte na Markétu – marketa@pionyr.cz, 777 793 701.

Publikováno: pondělí, 04.04.2022 0:00 Vložil: Michal Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2022 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz