Děti tleskaly dětem

A byl to pořádný potlesk, jak bývá na koncertu Děti dětem zvykem. Těch dětí totiž bylo hodně přes tisícovku! Prostě plné hlediště Společenského sálu v Kongresovém centru Praha, který večer 4. 2. patřil celý dětem. Dokonce i na jevišti se jich vystřídalo několik desítek. Tančily, zpívaly, hrály a aplaus po každém vystoupení byl více než zasloužený. A přitom ty nejmenší ještě ani nechodily do školy.

Děti tleskaly dětem

Program byl tradičně pestrý, na pódiu se střídaly moderní tance s folklórem, rocková hudba s klidnými melodiemi, zkrátka pro každého něco. A nakonec zvedlo děti ze sedaček závěrečné vystoupení skupiny Maxim Turbulenc. Jako každý rok byla část programu věnována i předávání Putovních pohárů předsedy vlády České republiky za dlouhodobý přínos pro rozvoj práce s dětmi v oblasti kultury. Pro rok 2011 jej z rukou vedoucího Úřadu vlády ČR, Ing. Lubomíra Poula, převzali: Taneční studio M – STYLE Třebíč (tance), Folklórní soubor Dřeváček z Jihlavy (folklórní tance), Sdružení pro volný čas DEMARO, středisko volného času (dětská Porta), Dům dětí a mládeže Jihlava (hudba).


Letošní ročník se ale od předchozích i něčím lišil. Na pódiu se spolu s moderátorkou Šárkou Kubelkovou objevovala i dívenka jménem Laura. Záhy se ukázalo, že je tváří nově zahájeného projektu Umačkáni dětmi, který sdružení Pionýr připravilo pro Evropský rok dobrovolnictví. Jeho hlavní myšlenkou je upoutat pozornost veřejnosti k dobrovolníkům pracujícím s dětmi, vyzdvihnout přínos jejich práce pro místní komunitu i celou společnost.

Záštitu nad koncertem přijali Ing. Eva Bartoňová, státní tajemnice – náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy, PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR a předseda vlády ČR RNDr. Petr Nečas.

Koncert Děti dětem pořádá občanské sdružení Pionýr a Nadace Dětem 3. tisíciletí každoročně již od roku 1998. Je tradičním vyvrcholením a výběrem nejzajímavějších vystoupení Pionýrského Sedmikvítku – otevřené kulturně-umělecké soutěže sdružení Pionýr, které se každoročně účastní několik tisíc dětí. Mezi soutěžními oblastmi (Hudba, Divadlo, Tanec, Dětská Porta, ProRock, Rukodělná činnost a výtvarné práce, Clona – film, foto, video, Folklórní tanec, Literatura), si každý může najít tu svou, ve které se chce poměřit s vrstevníky.

www.pionyr.cz
www.nadacedetem.cz
www.detidetem.cz

Publikováno: pondělí, 07.02.2011 12:20 Vložil: Jakub Kořínek

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz