Aktuální doporučení – pozastavte činnost

Vážené pionýrky a pionýři. Nechci přispívat k šíření paniky (způsobené korona virem) v Pionýru ani mimo něj, ale dnešní vyhlášení Bezpečnostní rady státu nelze ignorovat.

Aktuální doporučení - pozastavte činnost

Ačkoli přímo se nás – s ohledem na počty účastníků – většinou netýká, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a jejímu vnímání veřejností do­poručuji pozastavit činnost (schůzky, výpravy), včetně akcí pro dospělé.

Uvažte, prosím, vaše konkrétní podmínky (např. ohledně dopravy dětí na schůzky apod.) a dle toho učiňte přiměřená opatření. Ať však budete postupovat jakkoli, je za těchto okolností velice důležitá komunikace s rodiči a poskytování co nejúplnějších a nejsrozumitel­nějších informací vámi užívanými prostředky.

Není známo, jak dlouho mají vyhlášená opatření trvat. Je proto obtížené odhadnout, kterých akcí (místních, krajských i republikových) se dotknou.

Nelze proto vyloučit, že nastane i situace, že bude nutné odvolat i akce PS, na které jsou již vybrány účastnické poplatky. Postup pro tyto případy konzultujeme a budeme vás o něm co nejdříve informovat.

Co bude s plánovanými akcemi Pionýra (RF Divadlo, Zažehněme ohně, ale i třeba Kamínka…)? Zde budeme rozhodovat postupně a návazně informovat.

O konání nejblíže plánovaných akcí v rámci KOP, jako např. krajská setkání, krajské rady, oblastní porady, atd. rozhodnou orgány jednotlivých KOP.

S přáním zachovat zdravý rozum a postupovat s potřebnou mírou odpovědnosti zdraví

 Martin Bělohlávek, předseda Pionýra

Publikováno: úterý, 10.03.2020 0:00 Vložil: Michal Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2020 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz