72 hodin se Září aneb sázení stromu se starostou Prahy 8

Ve čtvrtek 8. října se od 15 do 19 hodin uskutečnil v pražských Bohnicích projekt Pionýrské skupiny Záře „72 hodin se Září“, který proběhl v rámci celorepublikové akce 72 hodin.

72 hodin se Září aneb sázení stromu se starostou Prahy 8

Cílem projektu bylo uklidit ulici, ve které sídlí naše klubovna a dětské hřiště, které často využíváme ke své činnosti. Zlatým hřebem ale bylo zasadit na dětském hřišti strom (konkrétně javor mléč panašovaný) za osobní účasti starosty Prahy 8.

Počasí nám příliš nepřálo, a proto se nás ve tři hodiny mnoho nesešlo. Ale i tak se těch pár vedoucích, instruktorů a našich oddílových dětí s vervou vrhli do díla a i v malém počtu začali uklízet okolí naší klubovny.
S přibývajícím časem a stále čistším okolím se postupně přidávali další účastníci a práce šla hned lépe od ruky. Do pěti hodin tak bylo perfektně uklizeno v ulici Košalinská a na Dětském hřišti Řešovská.
Nalezené odpadky naplnili šest velkých černých pytlů, takže jsme na sebe mohli být hrdí, neboť naše práce rozhodně nebyla zbytečná.

Po odvedené práci jsme se tedy mohli věnovat další části našeho projektu – sázení stromu. Pan starosta „osmičky“ Roman Petrus dorazil spolu s panem Vítem Cézou (členem zastupitelstva a Předsedou Komise pro životní prostředí) ve smluvených pět hodin.
Spolu s nimi se dostavilo i lepší počasí, protože přestalo pršet a i vítr se utišil. Pan starosta se ochotně ujal krumpáče, aby osobně započal výkop jámy pro zasazení stromu.
V práci ho postupně vystřídali naši členové, s velkou chutí se zapojily i naše oddílové děti. Během hodiny byla jáma vykopána a strom zasazen, zabezpečen a zalit. Nyní již jen musíme doufat, že se našemu společně zasazenému stromu bude dobře dařit.


Článek + foto převzato z webu PS Záře.

Publikováno: pátek, 16.10.2015 16:24 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Související odkazy

Přiložené fotografie

Úklid před klubovnou Pan starosta přiložil ruku k dílu Odpadu bylo opravdu hodně Práce je hotová - ruku na to - pan starost a vedoucí PS Záře

« Zpět na výpis článků

© 2019 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz