Vršovický koláč

V sobotu 3.10.2009 se ve Vršovicích na Kubánském náměstí konal 13. ročník akce „Vršovický koláč“. Hlavním garantem a pořadatelem této akce je PC Praha 10 ve spolupráci s pionýrskými skupinami , které jsou na Praze 10 registrovány 73.PS, 76.PS, 96.PS a PS Beta. Vršovický koláč je tradiční akce pionýrů Prahy 10 ve spolupráci s OÚ Praha 10 pod záštitou starosty Prahy 10.

Fotka k článku

Akce se koná u příležitosti zahájení nového školního roku a letos se stala i součástí Dnů Prahy 10. Programové se zde střídali muzikanti a účastníci dětské porty, kapely Jako tradiční THT, která již 13 let hraje na této akci, dále pak kapela Jameki z Poličky a kapela Pouta z Pardubic a další.

Programovou část – soutěže pro děti tentokrát pod názvem „Cirkus bude“, kdy soutěže i oblečení organizátorů byly v duchu cirkusového prostředí zajistila 96.PS pod vedením Lucie Neradové a Františka Pešuly. Pořadatelskou službu, zajištění stánků, stravování pořadatelů zajišťovala PS Beta. Dále se akce zúčastnili občanské sdružení Děti pro život a MJ – Reflex.

Děti a účastníci měli možnost v 15 soutěžích soutěžit o drobné odměny a hlavní ceny při losování o velký Vršovický koláč . Celkem se konalo 6 losování v průběhu dne.

Programovou náplň dále doplnila ZUŠ Bajkalská a ekologické sdružení se svým programem „Tonda obal na cestách“ dále pak klub vojenské historie Praha s historickými motorkami, kde měly děti možnost si je prohlédnout i se nechat svést a Svaz dobrovolných hasičů z Kolovrat, kdy se měli děti možnost seznámit s hasičskou technikou a možnost ukázek z činnosti hasičů.

Vlastní příprava akce byla zahájena v pátek 2.10 kdy jsme na náměstí vše začali stavět a absolvovali noční hlídání. Poděkování za přípravu a realizaci celé akce patří dobrovolným pracovníkům 96.PS, PS Beta a pracovníkům PC Praha 10 zejména Jiřímu Bejčkovi, Lucii Neradové, Františku Pešulovi, Jiřímu Weiserovi a synům, Michaela Fojtíkové, Ivaně Ungerové, Lucii Ungerové, Jiřímu Krivčíkovi, manželům Votavovým, Braňovi Lipčinskému, Filipovi a Robinovi Mokrým, Ivetě a Lukášovi Vartovým, Dáše Vystrčilové, Jitce a Lucii Duškové, Markétě Lebduškové a Markétě Chaloupkové a dalším 30 pořadatelům.

Dětem a účastníkům akce se 13. ročník líbil a akce byla všemi hodnocena jako velice úspěšná, počasí nám přálo a účast byla přes 2000 účastníků.

Akce se konala pro širokou veřejnost dětí a občanů Prahy 10 a celé Prahy a zdarma.

Na akci se dále podíleli magistrát hl.m. Prahy, Základní škola Jakutská, firma AB Party Praha, firma Toi-Toi Slaný, PRE Praha, a další.


Text a foto Antonín Unger

Publikováno: neděle, 11.10.2009 07:31 Vložil: Michal Krtek Rejzek

Přiložené fotografie:

Vršovický koláč 2009 Vršovický koláč 2009 Vršovický koláč 2009 Vršovický koláč 2009

« Zpět na výpis článků

© 2018 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz